Program dedykowany bibliotekom m.st. Warszawy to pierwszy tego typu program realizowany w Warszawie, który dzięki innowacyjnym metodom wsparcia dąży do rozwoju biblioteki oraz ich znaczenia w społeczności lokalnej, poprzez organizację wolontariatu w placówce. 

Biblioteki działające na terenie Warszawy coraz częściej stanowią przestrzeń, w której zarówno można wypożyczyć książki, jak i wziąć udział w szeregu ciekawych aktywności prowadzonych przez pracowników lub wolontariuszy. Wolontariat biblioteczny jest działaniem za pomocą którego placówki m.in.: rozwijają swoją ofertę kulturalną, otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy, promują swoją działalnością w środowisku lokalnym. Wolontariusze w bibliotekach są wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach. Ochotnicy mogą wykonywać szereg różnorodnych działań np.: prowadzić dodatkowe zajęcia, organizować konkursy, realizować swoje autorskie projekty.

Wolontariat służy nie tylko samej bibliotece, ale jest także szansą dla wolontariuszy na zdobycie cennego doświadczenia, rozwinięcie swoich zainteresowań. Organizacja wolontariatu to również sposób na współtworzenie przez mieszkańców dzielnicy oferty biblioteki, a poprzez to wzmocnienie jej jako miejsca otwartego i rozpoznawalnego na kulturalnej mapie Warszawy. „Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach” zakłada kompleksowe szkolenia teoretyczne oraz wsparcie praktyczne w trakcie procesu wdrażania wolontariatu w bibliotece. 

Program realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” od 2017 roku.

Cele programu:

 • Zaprezentowanie potencjału wolontariatu w bibliotekach.
 • Przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania.
 • Przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdej z bibliotek.
 • Wdrożenie w bibliotekach wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

Uczestnicy programu podzieleni są na 3 grupy: 

 • grupa ambasadorów: 21 filii bibliotecznych rozwijających wolontariat od 2017 i 2018 roku,
 • grupa zawansowana:19 filii bibliotecznych rozwijających wolontariat od 2019 roku,
 • grupa początkujaca: 15 filii bibliotecznych rozwijających wolontariat od 2020 roku.

Biblioteki w ramach programu mają zapewnione wsparcie w postaci:

 • 4 szkoleń grupowych,
 • 4 wizyt studyjnych w instytucjach z rozwinietym programem wolontariatu,
 • 2 spotkań polegajacych na indywidulanym wsparciu uczestnika (pieresze spotkanie z trenerem programu, drugie spotkanie z mentorem zrekrutowanym z innej biblioteki),
 • grantu finansowego na rozwój wolontariatu w placówce (grupa początkująca i zawansowana),
 • mozliwości udziału w Konkursie na dofinansowanie partnerstw instytucji rozwijających wolontariat.

Kim są mentorzy w programie?

W 2020 roku zaplanowaliśmy pilotażowe działanie polegające na powołaniu zespołu mentorów ds. wolontariatu z grupy Ambasadorów programu. Ambasadorzy programu przez ostatnie lata zdobyli wiedzę i dużo doświadczenia w pracy z wolontariuszami. Zrekrutowali i zrealizowali z wolontariuszami wiele projektów, wzmacniając tym samym ofertę swoich instytucji. Zadaniem mentorów będzie wsparcie domów kultury z mniejszym doświadczeniem, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i wypracowanymi rozwiązaniami. W 2020 roku Rola mentora w programie polega na wsparciu doradczym uczestników z mniejszym doświadczeniem w rozwoju wolontariatu. Mentorzy spotkają się (w razie potrzeby w formie on-line) ze wskazanymi uczestnikami programu dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Uczestnicy programu od 2017 roku: 

 • 2017 rok: 13 filii bibliotecznych
 • 2018 rok: 24 filie biblioteczne
 • 2019 rok: 45 filii bibliotecznych
 • 2020 rok: 55 filii bibliotecznych

W III edycji Programu w 2019 r. wzięło udział 45 filii bibliotecznych z terenu całej Warszawy.

Koordynatorzy wolontariatu z bibliotek tylko w 2019 r. zaangażowali łącznie 640 wolontariuszek i wolontariuszy

Uczestnicy i prowadzący program na wspólnym podsumowaniu edycji 2019 r.


Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w bibliotekach w naszych tekstach:

Sprawdź jak wyglądał przebieg programu:


W ramach "Ochotników warszawskich" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury oraz domach pomocy społecznej.


 Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.


Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy w latach 2017-2020 jest Fundacja Civis Polonus.