Polityka Prywatności
serwisu www.ochotnicy.waw.pl

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystając ze strony internetowej https://ochotnicy.waw.pl/, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie znajdują się w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Zapoznaj się z treścią klauzuli informacyjnej, klikając w link.
 4. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Serwisu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Serwisu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 5. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w tym m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z realizacją usługi, w tym: Jakub Soroka audiomedia. 

Pliki cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://ochotnicy.waw.pl/ stosuje się tzw. cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to niewielkie pliki tworzone na potrzebę strony internetowej, które zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego https://ochotnicy.waw.pl/. Cookies zawierają zwykle nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz indywidualny numer. Podczas kolejnych odwiedzin serwisu, przeglądarka internetowa przesyła zapisane na urządzeniu końcowym pliki cookies z powrotem do serwisu, dzięki temu serwer serwisu rozpoznaje preferencje Użytkownika. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkowników lub oprogramowaniach zainstalowanych na tym urządzeniu.

 3. Serwis korzysta z plików cookies, które:

 • zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkowników wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkowników, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka, czcionki, itp,

 • pozwalają na zbieranie informacji o ilości i częstotliwości odwiedzin Serwisu, wykorzystywanych wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji,

 • pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów serwisu, które przeglądali Użytkownicy, czasu który spędzili na stronie, trudnościach, które się pojawiły, w tym ewentualnych komunikatach o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie.

 1. Serwis korzysta z usługi Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej Google Inc. ("Google"), do zbierania danych demograficznych oraz innych danych o odwiedzających Serwis Użytkownikach (m. in. informacje o wieku, płci, geolokalizacji, zainteresowaniach czy odwiedzanych stronach serwisu https://ochotnicy.waw.pl). Ponadto zbierane są anonimowe informacje o stronach serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników.  Informacje te są zbierane celem bieżącego planowania działań promocyjnych
  i informacyjnych serwisu.     
 2. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam gromadzone. Na postawie tych danych tworzone są raporty aktywności na potrzeby administratorów serwisu https://ochotnicy.waw.pl.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to nakazane przepisami prawa lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zestawia adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.
 4. Dla zapewnienia zgodności z RODO, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzia Google Analytics, serwis https://ochotnicy.waw.pl kontroluje transfer danych, zapewnia anonimizację adresów IP a także stosuje odpowiednie mechanizmy szyfrowania danych
 5. Korzystając z serwisu zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych w opisany wyżej sposób i w wymienionym celu.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Pliki cookies zostaną wykorzystane, aby:

 • przedstawić spersonalizowaną wersję serwisu internetowego oraz usprawnić używanie strony internetowej; pliki cookies w szczególności pozwolą zidentyfikować urządzenie Użytkownika, dzięki czemu w odpowiedni sposób zostanie wyświetlona struktura strony internetowej, dobrana na podstawie indywidualnych potrzeb Użytkownika,
 • śledzić statystyki strony, takie jak liczba osób odwiedzających serwis, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp., w celu poznania potrzeb Użytkowników korzystających z serwisu, co pozwoli na dobranie odpowiedniej struktury, jak i jego zawartości.
 1. W każdej chwili Użytkownicy mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne w ustawienia Państwa przeglądarki internetowej:
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://ochotnicy.waw.pl/.
 3. W ramach serwisu internetowego https://ochotnicy.waw.pl/, mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies, zbierające informacje na temat korzystania z serwisu internetowego,
  2. pliki cookies, przechowujące określone przez użytkownika ustawienia interfejsu (m. in. język lub region Użytkownika, wielkość czcionki, kompozycja strony internetowej itp.),
 4. Niejednokrotnie pliki cookies są automatycznie akceptowane w domyślnych ustawieniach przeglądarki internetowej w urządzeniu Użytkownika (laptop, tablet, smartfon). Użytkownik posiada jednak możliwość zmodyfikowania ustawień dotyczących plików cookies. Ich zmiana może dotyczyć zablokowania automatycznej obsługi plików cookies lub informowania za każdym razem o ich wykorzystaniu w urządzeniach Użytkowników serwisu internetowego. Sposoby obsługi plików cookies znajdują się ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować uturdnienia w korzystaniu z niektorych usług w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://ochotnicy.waw.pl.
 6. W każdej chwili Użytkowanicy mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i opcjach plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej:
 1. w przeglądarce Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies),

 1. w przeglądarce Mozilla Firefox

(http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

 1. w przeglądarce Chrome

(http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)

 1. w przeglądarce Opera

(http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)

 1. w przeglądarce Safari

(https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB)

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi działania Serwisu.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą również podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP Użytkownika.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Odnośniki do innych stron internetowych

Strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej Polityce prywatności (w tym również w zakresie wykorzystywania plików cookies). Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Administrator serwisu nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez serwis https://ochotnicy.waw.pl.