W ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" podejmowany jest szereg działań wspierających organizatorów wolontariatu. Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie. Realizacji służą trzy cele operacyjne:
1. Stworzenie systemu wsparcia dla organizatorów wolontariatu.
2. Upowszechnianie i wdrażanie standardów organizacji wolontariatu.
3. Rozwój wolontariatu w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich.


Wolontariat - jak to działa?

Jak znaleźć wolontariusza? - korzystanie z portalu ochotnicy.waw.pl

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu 

Stałe formy wsparcia dla organizatorów wolontariatu

Baza wiedzy