Instytucje opiekuńczo-lecznicze mają duży potencjał do współpracy z wolontariuszami. Są obecne na terenie wielu dzielnic Warszawy, a środowisko ekspertów, wiedza i doświadczenie instytucji – wpływają na ich atrakcyjność. Dużą inspirację do działania na rzecz mieszkańców stanowią również infrastruktura oraz zaplecze jakim dysponują budynki.

Dostrzegając potencjał instytucji opiekuńczo-leczniczych, Urząd m.st. Warszawy w latach 2018-2019 realizował dedykowany placówkom Program rozwoju wolontariatu.

Głównym założeniem Programu był rozwój i popularyzacja idei wolontariatu w obszarze opiekuńczo-leczniczym oraz kompleksowe przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami. Program obejmował cykl dwuletnich działań edukacyjnych, sieciujących i superwizyjnych dla koordynatorów wolontariatu, pracowników i kadry kierowniczej, ponadto grant finansowy oraz wsparcie mentorskie.

Dotychczas w Programie wzięły udział następujące instytucje:

  • Centrum Alzheimera - DPS oraz dzienny dom pobytu dla osób z chorobami z zakresu zespołu chorób otępiennych,
  • DPS „Pod Brzozami” - placówka przeznaczona dla osób starszych,
  • DPS „Syrena” - placówka przeznaczona dla osób starszych,
  • DPS „Leśny” - placówka o profilu psychiatrycznym, jedyna placówka tego typu działająca na terenie m.st. Warszawy,
  • DPS „Na Bachusa” - placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze - instytucja świadcząca profesjonalną opiekę długoterminową dla ponad 700 pacjentów. Instytucja ma 3 ośrodki, które mieszczą się w osobnych lokalizacjach na terenie Warszawy.

W 2019 roku w Programie wzięło udział łącznie 6 instytucji, które przeszły kompleksowy proces wdrażania wolontariatu oraz stworzyły własne programy wolontariatu

W ramach Programu:

  • Zrealizowaliśmy łącznie 62 godziny spotkań mentorskich dla koordynatorów wolontariatu.
  • Przeprowadziliśmy 11 szkoleń dla koordynatorów, personelu instytucji i kadry kierowniczej. 
  • Szkoliliśmy z takich zagadnień jak: formalno-prawne aspekty wolontariatu, promocja oferty i rekrutacja, współpraca z wolontariuszami.
  • Zorganizowaliśmy 3 spotkania sieciujące służące wymianie doświadczeń i wzajemnemu poznaniu. 

Zdjecie ze szkolenia dla koordynatorow wolontariatu w placowkach opiekunczo leczniczych


Więcej o specyfice wolontariatu w DPS w wywiadzie z Marcinem HakielemMarcin Hakiel: "Wolontariat w Centrum Alzheimera daje mi przyjemność"Zapraszamy do śledzenia aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.