Formularz rejestracji

Rejestracja użytkownika

UWAGA! Do założenia konta przez osobę, która nie ukończyła 16 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, dotycząca przetwarzania danych osobowych dziecka lub podopiecznego. Na adres opiekuna wysłany zostanie e-mail z linkiem potwierdzającym wyrażenie zgody.

Treści zgód
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu:
Anuluj