Program rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej to program edukacyjny dedykowany młodzieżowym domom kultury, ogniskom pracy pozaszkolnej, ogrodom jordanowskim, bursom i internatom. 

Działanie zostało zaplanowane na rok szkolny 2020/2021. Bierze w nim udział 17 placówek: z Pragi Południe, Targówka, Ochoty, Mokotowa, Śródmieścia, Woli, Bielan i Żoliborza.

Cele programu

Celem programu jest wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami tak, aby wolontariat przyniósł korzyść zarówno placówce jak i samym wolontariuszom. Wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej może stać się narzędziem za pomocą którego placówki m.in.:

 • rozwiną swoją ofertę kulturalną,
 • otworzą się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy oraz wychowanków placówki,
 • pogłębią współpracę ze szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy i całej Warszawy,
 • nawiążą kontakty z pracownikami i koordynatorami wolontariatu w innych placówkach,
 • wypromują swoją działalność w środowisku lokalnym oraz wzmocnią postawę zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży - swoich wychowanków.

Wolontariusze w placówkach mogą być wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach, mogą również angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności czy inicjatyw realizowanych w mieście. 

Formy wsparcia

Program podzielony jest na cztery etapy odpowiadające kolejnym kwartałom roku szkolnego i na każdym etapie opiera się na udziale placówek w założonych formach wsparcia:

 • szkoleniach grupowych,
 • indywidualnym mentoringu,
 • wizytach studyjnych – będących spotkaniem z koordynatorem wolontariatu z instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub placówki oświatowej o dobrze rozwiniętym wolontariacie.

Równolegle z uczestnictwem w szkoleniach, każda placówka tworzy wewnętrzny dokument „Program rozwoju wolontariatu w placówce edukacji pozaszkolnej”, będący kompleksowym programem rozwoju wolontariatu dostosowanym do potrzeb i możliwości placówki.

Szkolenia, spotkania i wizyty studyjne odbywają się w formie online.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu dla placówek edukacji pozaszkolnej są:

 • 2 bursy,
 • 2 internaty,
 • 5 młodzieżowych domów kultury,
 • 3 ogrody jordanowskie,
 • 6 ognisk pracy pozaszkolnej.

W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, bibliotekach, szkołach, instytucjach opiekuńczo-leczniczych oraz ośrodkach pomocy społecznej.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.