Program rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej to program edukacyjny, który realizujemy od 2020 roku. Program dedykujemy młodzieżowym domom kultury, ogniskom pracy pozaszkolnej, ogrodom jordanowskim, bursom internatom oraz wszystkim innym placówkom edukacji pozaszkolnej. 

Cele programu

Celem programu jest wsparcie placówek w zaplanowaniu współpracy z wolontariuszami tak, aby wolontariat przyniósł korzyść zarówno placówce jak i samym wolontariuszom. Wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej może stać się narzędziem, za pomocą którego placówki m.in.:

  • rozwiną swoją ofertę kulturalną,
  • otworzą się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy oraz wychowanków placówki,
  • pogłębią współpracę ze szkołami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy i całej Warszawy,
  • nawiążą kontakty z pracownikami i koordynatorami wolontariatu w innych placówkach,
  • wypromują swoją działalność w środowisku lokalnym oraz wzmocnią postawę zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży - swoich wychowanków.

Wolontariusze w placówkach mogą być wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach, mogą również angażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności czy inicjatyw realizowanych w mieście. 

Formy wsparcia

Program podzielony jest na cztery etapy odpowiadające kolejnym kwartałom roku szkolnego i na każdym etapie opiera się na udziale placówek w poniższych formach wsparcia:

  • szkoleniach grupowych,
  • indywidualnym mentoringu,
  • wizytach studyjnych – będących spotkaniem z koordynatorem wolontariatu z instytucji kultury, organizacji pozarządowej lub placówki oświatowej o dobrze rozwiniętym wolontariacie.

Równolegle z uczestnictwem w szkoleniach, każda placówka tworzy wewnętrzny dokument „Program rozwoju wolontariatu w placówce edukacji pozaszkolnej”, będący kompleksowym programem rozwoju wolontariatu dostosowanym do potrzeb i możliwości placówki.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu dla placówek edukacji pozaszkolnej są bursy, internaty, młodzieżowe domy kultury, ogrody jordanowskie, ogniska pracy pozaszkolnej, międzyszkolne ośrodki sportowe oraz Pałac Młodzieży.

O tym, co dzieje się w placówkach edukacji pozaszkolnej dowiesz się z naszych artykułów:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, bibliotekach, szkołach, instytucjach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach pomocy społecznej oraz teatrach.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.