O co nam chodzi

Miasto tworzą mieszkańcy, którzy nadają mu charakter, oswajają, kształtują i wpływają na nie. Energia mieszkańców to zasób Warszawy, który trzeba wykorzystać. W tym celu powstał projekt "Ochotnicy warszawcy"!

Strategiczny cel naszego projektu to:

Zwiększenie liczby mieszkańców, osób pracujących, uczących się i przebywających w Warszawie zaangażowanych w działania w obszarze wolontariatu, podniesienie jakości współpracy organizatorów wolontariatu z wolontariuszami oraz zwiększenie liczby i zakresu wsparcia podmiotów – organizatorów wolontariatu, tworzących przyjazne otoczenie dla rozwoju wolontariatu w mieście.

Cel realizujemy, podejmując różnorodne przedsięwzięcia we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Integrujemy działania różnych podmiotów, ukierunkowane na rozwój wolontariatu. Tworzymy narzędzia wspierające pracę wolontariuszy i organizatorów wolontariatu, organizujemy systemowe wsparcie dla organizatorów i wolontariuszy w różnych obszarach - np. wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu szkolnego. Promujemy idee wolontariatu wśród mieszkańców miasta. Chcemy szkolić i inspirować wolontariuszy i organizatorów. Staramy się zbierać, udostępniać i przekazywać wiedzę dotyczącą wolontariatu. Analizujemy, w jakich obszarach życia społecznego i działania miasta możliwy jest rozwój działań wolontariackich.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią projektu "Ochotnicy Warszawscy"

Jak to się zaczęło

Warszawa się zmienia, nie tylko zewnętrznie. Swoje zaangażowanie coraz chętniej oferują mieszkańcy a aktywność obywatelska ma dziś wiele form twórczej realizacji. Budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, ruchy sąsiedzkie to przejawy tego samego trendu – czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu miasta. Wśród tych form ważne miejsce ma też wolontariat. 

Impulsem dla rozwoju wolontariatu w Warszawie były mistrzostwa UEFA EURO 2012TM. Blisko 900 wolontariuszy wspierało kibiców, gości i mieszkańców w trakcie jednej z największych imprez sportowych odbywających się na świecie. Wiele organizacji i instytucji dostrzegło potencjał wolontariatu i rozpoczęło działalność w tym obszarze. Urząd miasta stołecznego Warszawy, który współrealizował projekt "Wolontariat miast gospodarzy UEFA EURO 2012TM" zdecydował, iż podejmie działania nakierowane na systemowe wsparcie rozwoju wolontariatu w mieście. Tak narodziła się idea "Ochotników warszawskich" - projektu skupiającego wszystkie działania tego rodzaju.

Projekt "Ochotnicy warszawscy" powstawał przy udziale Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, instytucji miejskich działających m.in. w obszarach kultury, pomocy społecznej i sportu, oraz organizacji pozarządowych, wspierających rozwój wolontariatu. Pracując nad jego kształtem opieraliśmy się na potrzebach mieszkańców i miasta. Naszą inspiracją były także programy realizowane w innych miastach, a przede wszystkim zmiany, które dzięki tym inicjatywom zaszły w Nowym Jorku, Londynie, Barcelonie czy Los Angeles.

W latach 2014-2015 ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i m.st. Warszawy Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” stworzyła pierwotną wersję portalu www.ochotnicy.waw.pl, który obecnie jest prowadzony i rozwijany przez m.st. Warszawa. W tym czasie Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie jako główni partnerzy wspierali aktywnie rozwój projektu „Ochotnicy warszawscy”.

W ramach projektu podjęte zostały różnorodne działania, realizowane przez m.st. Warszawa oraz współpracujące organizacje pozarządowe. Równolegle, miasto angażowało wolontariuszy do kolejnych projektów, organizowanych przy okazji wydarzeń o dużej skali. Od 2012 r. Stolica była miejscem wielu takich przedsięwzięć, m.in.: Konferencji Narodów Zjednoczonych d.s. Zmian Klimatu, Finału Ligi Europy 2015, obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego, czy warszawskich „Dni w Diecezjach” organizowanych w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dzięki wsparciu ochotników - warszawskich wolontariuszy - Warszawa przy okazji każdego z tych wydarzeń była postrzegana jako miasto otwarte i przyjazne.

Obecnie projekt jest koordynowany i realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w szerokim partnerstwie warszawskich organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich.

Co jeszcze robimy

Podejmowane przez nas działania wynikają z celów określonych w projekcie "Ochotnicy warszawscy". W ramach projektu realizujemy m.in:

 • Wsparcie organizatorów wolontariatu lokalnego w dzielnicach Warszawy
 • Wsparcie rozwoju wolontariatu senioralnego
 • Wsparcie organizatorów wolontariatu szkolnego w Warszawie
 • Wsparcie wolontariatu w instytucjach m. st. Warszawy
 • Upowszechnianie wśród organizatorów wolontariatu standardów pracy z wolontariuszami oraz wdrażanie tych standardów w instytucjach miejskich
 • Projekty tzw. wolontariatu akcyjnego - związane z organizacją na terenie m.st. Warszawy wydarzeń o dużej skali - m.in imprez kulturalnych czy sportowych
 • Powierzanie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem wolontariatu organizacjom pozarządowym
 • Zbieranie informacji, tworzenie treści i udostępnianie ich w bazie wiedzy portalu
 • Tworzenie i rozwijanie aplikacji do zarządzania wolontariatem, z której korzystają jednostki m.st. Warszawy - www.wolontariat.um.warszawa.pl 
 • Działania w zakresie rozwoju wolontariatu pracowniczego w strukturach Urzędu Miasta i instytucjach miejskich.
 • Działania związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Warszawie

Kim jesteśmy

Projekt "Ochotnicy warszawscy" jest realizowany przez Zespół działający w strukturze Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

Zespół projektu Ochotnicy warszawscy


Skład Zespołu:

 

Dyrektor CKS UM Ewa Kolankiewicz

Ewa Kolankiewicz

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kieruje i nadzoruje prace nad realizacją projektu.


Portret Marty Dermańskiej

Marta Dermańska

Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Kieruje i nadzoruje prace nad realizacją projektu.

 

Portret Antoniego Morawskiego

Antoni Morawski

Kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”. Odpowiedzialny za merytoryczne i organizacyjne planowanie, koordynację realizacji i rozwój całego projektu i podejmowanych działań. Odpowiada także za współpracę z partnerami (organizacjami pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami) realizującymi poszczególne elementy projektu. Kieruje pracami Zespołu projektowego.

 

Portret Karoliny Kłosińskiej

Karolina Kłosińska

Odpowiada za kompleksową realizację zadań w zakresie rozwoju wolontariatu lokalnego poprzez działania na rzecz różnorodnych instytucji i organizacji działających w tym obszarze, m.in. Miejsc Aktywności Lokalnej, domów kultury czy bibliotek, tworząc dla nich dedykowane programy. Realizuje także zadania mające na celu rozwój wolontariatu senioralnego - poprzez wsparcie organizacji działających na rzecz seniorów i organizację spotkań z seniorami. 

Portret Barbary Rogalskiej

Barbara Rogalska

Jako członek Zespołu odpowiada przede wszystkim za działania informacyjne na temat projektu oraz monitoruje realizację założeń. Wspiera także realizację różnorodnych działań promocyjnych. Jest odpowiedzialna za przygotowanie i aktualizację materiałów oraz bieżące wsparcie organizacyjne zespołu i współpracy podmiotów realizujących poszczególne elementy projektu.

Portret Doroty Kaczmarek

Dorota Kaczmarek

Odpowiada za wspieranie organizatorów wolontariatu w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Zajmuje się także redakcją miejskiego portalu wolontariatu oraz profilu Ochotników na Facebooku.
 

Portret Antoniny Jagielskiej

Antonina Jagielska

Odpowiada za realizację zadań w zakresie rozwoju wolontariatu szkolnego i młodzieżowego. Wspiera rozwój Programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m. st. Warszawy. Prowadzi komunikację z organizatorami zamieszczającymi oferty na portalu.

 130287911 686874895350938 1086200358727027299 n

Olga Bartosiewicz

Odpowiada za realizację działań w zakresie rozwoju wolontariatu w Miejscach Aktywności Lokalnej oraz placówkach edukacji pozaszkolnej, jak również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

25 26 Z Maraton Pisania Projektow 25

Dominik Olczak

Wspiera rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz funkcjonowanie systemu "Warszawa wspiera". Zapewnia wsparcie eksperckie w zakresie narzędzi wspierających organizatorów wolontariatu. Odpowiada za funkcjonowanie i rozwój portalu ochotnicy.waw.pl oraz aplikacji internetowej do zarządzania wolontariatem używanej przez instytucje miejskie.

 

Portret Ewy Bogusz

Ewa Bogusz

Koordynator Programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy.

Portret Dominiki Witkowskiej

Dominika Witkowska

Zajmuje się promocją idei wolontariatu wśród osób starszych i działaniami w zakresie rozwoju wolontariatu senioralnego w Warszawie. Organizuje wydarzenia aktywizujących osoby starsze poprzez działania wolontariackie. Odpowiada za stworzenie i prowadzenie Punktu Wolontariatu Senioralnego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, wspierającego seniorów w znalezieniu wolontariatu i w kontakcie z jego organizatorami. 

Kontakt z Zespołem

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ofert wolontariatu zamieszczonych na portalu prosimy kontaktować się bezpośrednio z organizacją lub instytucją, która zamieściła ofertę.

W przypadku pytań dotyczących portalu oraz projektu „Ochotnicy warszawscy” prosimy o wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z Zespołem:

Antoni Morawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynacja projektu "Ochotnicy warszawscy"
Wsparcie organizatorów wolontariatu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Karolina Kłosińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programy wolontariatu w instytucjach miejskich
Rozwój wolontariatu w Miejscach Aktywności Lokalnej (MAL)
Rozwój wolontariatu senioralnego

Barbara Rogalska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Promocja i komunikacja działań w projekcie
Monitoring realizacji bieżących zadań
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dorota Kaczmarek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie i rozwój wolontariatu w obszarze pomocy społecznej i opieki zdrowotnej
Media społecznościowe

Antonina Jagielska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie i rozwój wolontariatu szkolnego i młodzieżowego
Obsługa ofert wolontariatu na portalu ochotnicy.waw.pl 
Wsparcie działań w Programie wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy

Olga Bartosiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej
Wsparcie rozwoju wolontariatu w Miejscach Aktywności Lokalnej (MAL)
Dominik Olczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
System "Warszawa wspiera"
Funkcjonowanie portalu ochotnicy.waw.pl
Funkcjonowanie aplikacji do zarządzania wolontariatem 
Ewa Bogusz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynacja programu wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy

Dominika Witkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat senioralny
Koordynacja Punktu Wolontariatu Senioralnego

 

Adres do korespondencji:

Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy
Ochotnicy warszawscy
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa