Każda z placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m. st. Warszawy to przede wszystkim dom dla wychowanków, w którym osoby wspierające ich rozwój fizyczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny pomagają im odnaleźć się w zmieniającym się współczesnym świecie. Poza wychowawcami i opiekunami taką rolę mogą pełnić również wolontariusze. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych wolontariusze w czasie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i specjalistycznych dzielą się z dziećmi swoimi umiejętnościami, wiedzą, pomysłami. Dzięki wolontariuszom dzieci w szerszym zakresie biorą udział w aktywnościach dnia codziennego. 

Wolontariat jest działaniem wspierającym i rozwijającym placówki opiekuńczo-wychowawcze na wielu polach. W celu organizowania wolontariatu w sposób systemowy, osadzenia go w strukturze organizacyjnej placówek i zbliżenia się do jego profesjonalizacji, w 2020 roku opracowany został Model Organizacji Wolontariatu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych m.st. Warszawy. Jest on efektem współpracy Stowarzyszenia Q Rozwojowi, kadry Zespołów do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wolontariuszy, na co dzień wspierających placowki, Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Opracowanie Modelu Organizacji Wolontariatu w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych było zwieńczeniem trwającego od października 2019 r.do grudnia 2020 r. projektu finansowanego przez m.st. Warszawę, pn. „Wolontariat na miarę - rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Q Rozwojowi. Celem głównym projektu był rozwój i strukturyzacja wolontariatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy.

W 2021 roku Zespół Rozwoju Wolontariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy prowadził działania mające na celu wdrożenie opracowanego Modelu, czyli dokumentu regulującego sposób i warunki organizacji wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Treść dokumentu określa strukturę wolontariatu opisując szczegółowo rolę i obowiązki Koordynatora wolontariatu w Zespole do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz rolę i obowiązki Opiekuna wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wdrożenie modelu opierało się na organizacji szkoleń dla Koordynatorów wolontariatu oraz Opiekunów wolontariuszy w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których pracownicy placówek i zespołów poznali swoje obowiązki wynikające z funkcji koordynatora wolontariatu i opiekuna wolontariuszy oraz wypracowali wspólnie rozwiązania i dokumnety, które służą przy wspólpracy z wolontariuszami. 

Aktualnie prowadzimy wsparcie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie indywidualnych konsultacji w miarę potrzeb.


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury, instytucjach opiekuńczo-leczniczychbibliotekach, szkołach oraz placówkach edukacji pozaszkolnej.


Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.