Program rozwoju wolontariatu w domach kultury to dedykowane działanie, za pomocą którego instytucje otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze są zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki.

Wolontariat staje się powszechnym narzędziem otwierającym warszawskie domy kultury na współpracę z mieszkańcami miasta. Wolontariusze wspierają pracowników w codziennych obowiązkach, a swoimi pomysłami i działaniami wzbogacają ofertę kulturalną instytucji. Mieszkańcom natomiast wolontariat umożliwia zdobycie doświadczenia, rozwijanie swoich zainteresowań oraz poznanie bliżej warszawskich instytucji kultury. Wolontariat umożliwia wyjście z roli odbiorcy kultury, by stać się jej współtwórcą.

Cele programu

  • zaprezentowanie potencjału wolontariatu w domach kultury,
  • przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne dla każdej instytucji możliwości i sposób jej funkcjonowania,
  • przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdym z domów kultury,
  • wdrożenie w domach kultury wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów,
  • wzmocnienie współpracy między koordynatorami wolontariatu w domach kultury, wspieranie wymiany dobrych praktyk,
  • tworzenie wspólnoty wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w placówkach kultury.

Etapy programu

Programem objęte zostały wszystkie domy kultury, działające na terenie Warszawy. Działanie realizowane jest od 2018 roku. Wówczas do programu przystąpiło 21 placówek. Rok później dołączyło do programu kolejnych 10. Program w początkowym etapie wspierał instytucje w zaplanowaniu i wdrożeniu wolontariatu w oparciu o ich indywidualne potrzeby i możliwości. Wówczas wsparcie obejmowało:

  • szkolenia grupowe,
  • wizyty studyjne w instytucjach z rozwiniętym programem wolontariatu,
  • spotkania polegające na indywidualnym wsparciu koordynatora wolontariatu
  • grant finansowy na rozwój wolontariatu w placówce

W kolejnych latach funkcjonowania programu, kiedy doświadczenie placówek w rozwijaniu wolontariatu było coraz większe, wprowadzano działania wspierające wymianę dobrych praktyk oraz współpracę między domami kultury.

Aktualne działania

Obecnie wszystkie domy kultury działające na terenie Warszawy, będąc po 2- lub 3-letnim udziale w programie, są przeszkolone w zakresie opracowania i wdrażania programu wolontariatu dostosowanego do potrzeb placówki oraz w zakresie współpracy z wolontariuszami. Wsparcie domów kultury opiera się więc na działaniach sieciujących i umożliwiających wymianę dobrych praktyk.

Od 2020 roku realizowane są Fora koordynatorów wolontariatu w domach kultury. Są to spotkania sieciująco-edukacyjne dotyczące współpracy z wolontariuszami.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem programu z 2022 roku.  

Podsumowanie programu 2022 r.


Dowiedz się więcej o programie z naszych artykułów:

Uroczyste zakonczenie programu dla koordynatorow wolontariatu w domach kultury

fot: Podsumowanie Programu rozwoju wolontariatu w 2019 roku.


Partnerstwa w ramach programu rozwoju wolontariatu:


W ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" realizowane są również programy rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych, domach pomocy społecznejplacówkach edukacji pozaszkolnej oraz teatrach.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil "Ochotnicy warszawscy"!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.


Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy w latach 2018-2022 była Fundacja Szkoła Liderów, a w 2023 roku Fundacja Civis Polonus.