Program rozwoju wolontariatu w domach kultury to dedykowane działanie, za pomocą którego instytucje mogą otworzyć się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy. Wolontariusze mogą być zarówno wsparciem dla pracowników w codziennych działaniach, jak i możliwością rozszerzenia oferty kulturalnej placówki. 

Wolontariat staje się powszechnym narzędziem otwierającym warszawskie domy kultury na współpracę z mieszkańcami miasta. Wolontariusze mogą wspierać pracowników w codziennych obowiązkach, jak i swoimi pomysłami i działaniami wzbogacić ofertę kulturalną instytucji. Mieszkańcom natomiast wolontariat umożliwia zdobycie doświadczenia, rozwijanie swoich zainteresowań oraz poznanie bliżej warszawskich instytucji kultury. Wolontariat umożliwia wyjście z roli odbiorcy kultury, by stać się jej współtwórcą. Program wspiera instytucje w zaplanowaniu i wdrożeniu wolontariatu dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego z domów kultury. Działanie realizowane jest od od 2018 roku.

Cele programu:

 • zaprezentowanie potencjału wolontariatu w domach kultury,
 • przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania,
 • przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdym z domów kultury,
 • wdrożenie w domach kultury wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

W 2020 roku w programie udział bierze 31 pracowników pełniących rolę koordynatora wolontariatu w swoich instytucjach. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy:

 • grupa ambasadorów, czyli 21 domów kultury rozwijających wolontariat w swoich instytucjach od 2018 roku,
 • grupa zaawansowana, czyli 10 placówek, które zaczeły wdrażać wolontariat w 2019 roku.

Instytucje w ramach programu mają zapewnione wsparcie w postaci:

 • 4 szkoleń grupowych,
 • 4 wizyt studyjnych w instytucjach z rozwinietym programem wolontariatu,
 • 2 spotkań polegajacych na indywidulanym wsparciu uczestnika (pierwsze spotkanie z trenerem programu, drugie spotkanie z mentorem zrekrutowanym z innej instytucji kultury),
 • grantu finansowego na rozwój wolontariatu w placówce (grupa zawansowana),
 • mozliwości udziału w Konkursie na dofinansowanie partnerstw instytucji rozwijających wolontariat.

Kim są mentorzy w programie?

W tym roku zaplanowaliśmy pilotażowe działanie polegające na powołaniu zespołu mentorów ds. wolontariatu z grupy Ambasadorów programu.Ambasadorzy programu przez ostatnie dwa lata zdobyli wiedzę i dużo doświadczenia w pracy z wolontariuszami. Zrekrutowali i zrealizowali z wolontariuszami wiele projektów, wzmacniając tym samym ofertę swoich instytucji. 

Zadaniem mentorów będzie wsparcie domów kultury z mniejszym doświadczeniem, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i wypracowanymi rozwiązaniami. W 2020 roku rola mentora w programie polega na wsparciu doradczym uczestników z mniejszym doświadczeniem w rozwoju wolontariatu. Mentorzy spotkają się (w razie potrzeby w  formie on-line) ze wskazanymi uczestnikami programu dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Program podzielony jest na 4 etapy:

Etap I - określenie funkcji i typu wolontariatu dla poszczególnych placówek
Etap II - uruchomienie wolontariatu w poszczególnych instytucjach
Etap III - praca z wolontariuszami w poszczególnych domach kultury
EtaP IV - podsumowanie i planowanie dalszej pracy na rzecz rozwoju wolontariatu w domu kultury

Dowiedz się więcej o programie z naszych artykułów:

fot: Podsumowanie Programu rozwoju wolontariatu w 2019 roku.

Grono uczestników i prowadzących na podsumowaniu programu w 2019 r.

Infografika podsumowująca program w 2019 roku:

Infografika z liczbami na podsumowanie programu w 2019 r. Dane w tekście poniżej.

Program rozwoju wolontariatu w domach kultury w 2019 r. to:

 • Ponad 330 zaangażowanych w domach kultury wolontariuszy w wieku od 7 do 80 lat.
 • Ponad 5 500 przepracowanych przez wolontariuszy godzin, których wartość można oszacować na ponad 166 tysięcy złotych.

Partnerstwa w ramach programu rozwoju wolontariatu:


W ramach "Ochotników warszawskich" realizowane są również programy rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych oraz domach pomocy społecznej.


Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wolontariackich wydarzeń w Warszawie przez aktualności oraz profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.

 

Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy w latach 2018-2020 była Fundacja Szkoła Liderów.