Do tej pory nie byłeś/aś wolontariuszem/ką? Chcesz zacząć swój pierwszy wolontariat, ale nie wiesz co powinieneś/aś zrobić? Zastanawiasz się czy możesz zostać wolontariuszką/em? Przygotowaliśmy odpowiedzi na kilka pytań, które pomogą Ci w wyborze wolontariatu zgodnego z Twoimi możliwościami, oczekiwaniami i podpowiedzą, jak szukać instytucji lub organizacji, którą możesz wspierać.


MOTYWACJA

Dlaczego chcesz zostać wolontariuszką/em?

Jaka jest Twoja motywacja do wolontariatu? 

 • pomoc innym,
 • spróbowanie nowej aktywności, odmiennej od tego, co robisz na co dzień,
 • zdobycie doświadczenia w obszarze związanym z Twoimi kwalifikacjami,
 • pożyteczne wykorzystanie swoich umiejętności i doświadczenia,
 • rozpoznanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • realizacja pasji i zainteresowań,
 • kontakt z ludźmi o zbliżonych zainteresowaniach i systemie wartości,
 • chęć pozostania aktywnym po zakończeniu pracy zawodowej. 

Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci zawęzić obszar poszukiwań odpowiedniego wolontariatu i wyznaczyć jego kierunek, tak aby zadanie, w które się zaangażujesz, spełniało Twoje aktualne potrzeby i było dla Ciebie satysfakcjonujące.

ORGANIZATOR WOLONTARIATU

Kto to jest organizator wolontariatu?

Organizator wolontariatu to podmiot, który nawiązuje współpracę z wolontariuszami, tworzy im warunki do pracy, określa zadania dla wolontariuszy oraz wspiera ich na każdym etapie współpracy. Organizator wolontariatu często bezpośrednio korzysta z pracy wolontariusza (np. muzeum, w którym wolontariusz jest przewodnikiem po ekspozycji). Ale może też pełnić rolę pośredniczącą, tworząc relację wolontariusz – beneficjent (np. ośrodek pomocy społecznej, w którym wolontariusz opiekuje się seniorem).

Organizatorem wolontariatu może być:

 • organizacja pozarządowa,
 • organ administracji publicznej (np. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy),
 • jednostka organizacyjna podległa organom administracji publicznej lub nadzorowana przez te organy (np. biblioteka, dom kultury, dom pomocy społecznej),
 • podmiot leczniczy, 
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. parafia, Caritas Archidiecezji Warszawskiej), 
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (np. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa). 

CZAS

Czy chciał(a)byś zaangażować się w wolontariat długoterminowo (np. na kilka miesięcy lub dłużej) czy raczej wziąć udział w jednorazowym wydarzeniu (np. kweście lub festiwalu)?

Czas jest podstawowym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myślisz o zaangażowaniu się w wolontariat. I to zarówno jeśli chodzi o wymiar godzinowy - ile godzin w tygodniu możesz poświęcić na wolontariat, jak i okres współpracy, na który możesz zadeklarować gotowość. Część organizacji i instytucji oferuje jedynie wolontariat długoterminowy, trwający kilka miesięcy czy minimum rok - np. domy dziecka. Część zorientowana jest na wolontariat „akcyjny” (np. instytucje kultury), czyli trwający określoną liczbę godzin, podczas jednego wydarzenia. To, na jak długo zostaniesz wolontariuszem/ką, wynika również z Twoich potrzeb i motywacji.

WIEK

Czy jesteś osobą pełnoletnią? W jakim jesteś wieku?

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku. Jednak nie każda instytucja czy organizacja będzie mogła zaangażować osoby niepełnoletnie. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, sprawdź czy wybrany przez Ciebie organizator wolontariatu jest otwarty na współpracę z osobą poniżej 18 roku życia. Pamiętaj też, że będąc osobą niepełnoletnią, aby zostać wolontariuszem, będziesz potrzebować zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli masz mniej niż 13 lat, wolontariuszem możesz zostać pod opieką osoby dorosłej. Sprawdź, jak działa koło wolontariatu w Twojej szkole lub sekcja wolontariatu w samorządzie uczniowskim albo zaproś do wspólnego działania członka rodziny.

GDZIE NA WOLONTARIAT

Czy masz wybraną organizację lub instytucję, którą chciał(a)byś wspierać?

Jeśli tak, dowiedz się czy działa w niej wolontariat. Wiele organizacji i instytucji ma na swoich stronach internetowych zakładkę "wolontariat", gdzie znajdziesz np. formularz zgłoszeniowy, kontakt do koordynatora wolontariatu oraz opis rekrutacji i relację z działań wolontariuszy. Jeśli nie ma na stronie internetowej wzmianki o wolontariacie, skontaktuj się telefonicznie, mailowo lub osobiście i zapytaj o możliwość wspólnych działań.

Organizacje i instytucje doświadczone w pracy z wolontariuszami często mają określone obszary czy zadania, w których działają wolontariusze, ale jednocześnie są otwarte na propozycje od potencjalnych wolontariuszy. Organizacje, które do tej pory nie współpracowały z wolontariuszami, mogą zapytać Cię o Twój pomysł na wolontariat (czyli w czym chciałbyś/chciałabyś pomagać, jakie zadania wykonywać).

ZNALEZIENIE WOLONTARIATU

Gdzie szukać wolontariatu?

Jeśli dopiero rozpoczynasz poszukiwania organizacji, projektu lub inicjatywy, którą chciał(a)byś wesprzeć, jest wiele możliwości:

 • zajrzyj na Miejski Portal Wolontariatu i wybierz jedną z aktualnie dostępnych ofert,
 • zapytaj bezpośrednio o wolontariat odwiedzając instytucje i organizacje znajdujące się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania/pracy/szkoły,
 • jeśli jesteś studentem, zapytaj o wolontariat w "biurze karier" swojej uczelni,
 • jeśli jesteś seniorem, możesz skonsultować wybór wolontariatu z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie",
 • przejrzyj zakładkę "Aktualności" i zainspiruj się do działania - w aktualnościach możesz przeczytać relacje z akcji wolontariackich, wywiady z wolontariuszami oraz koordynatorami wolontariatu i poznać specyfikę wolontariatu w różnych instytucjach i organizacjach.

CO ROBI WOLONTARIUSZ/KA

Czy masz konkretne zainteresowania, które poprzez wolontariat chcesz pogłębić? Czy masz sprecyzowany obszar zainteresowań, w którym chciał(a)byś działać?

Na Miejskim Portalu Wolontariatu oferty możesz wybrać używając filtru kategorii spośród dostępnych, m.in.:

 • edukacja (np. udzielanie korepetycji, pomoc w prowadzeniu warsztatów naukowych dla dzieci, prowadzenie warsztatów muzycznych dla podopiecznych z domów dziecka, nauczanie języka polskiego skierowane do uchodźców),
 • ekologia i zieleń (np. współtworzenie ogrodu społecznego, sadzenie roślin, odbieranie, sortowanie i dystrybucja żywności w ramach projektu ekonomii cyrklularnej gospodarowania żywnością),
 • kultura (np. obsługa festiwali, pomoc w prowadzeniu zajęć i imprez kulturalnych, pisanie recenzji książek, planowanie wydarzeń kulturalnych),
 • pomoc społeczna (np. wsparcie cyfrowe dla seniorów, indywidualna pomoc i towarzyszenie seniorom, pomoc w prowadzeniu warsztatów twórczych i zajęć terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami, wspieranie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej i społecznej, adaptacja tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących, dostarczanie książek i pracy z bibliotek osobom leżącym, wykonywanie drobnych napraw osobom niesamodzielnym, wolontariat wytchnieniowy dla rodzin osób z niepełnosprawnościami),
 • społeczeństwo obywatelskie (np. wolontariat na rzecz Powstańców Warszawskich – pomoc w wizytach lekarskich, dostarczanie posiłków, towarzyszenie podczas uroczystości; zaangażowanie w zbiórki żywności, współtworzenie kampanii społecznych i materiałów edukacyjnych),
 • sport (np. obsługa turnieju eliminacyjnego do igrzysk olimpijskich, obsługa wyścigów biegowych, wsparcie organizacji treningów blind tenisa dla osób niewidomych i słabowidzących, wsparcie treningów rugby na wózkach),
 • zdrowie (np. zabawa z dziećmi na oddziałach onkologicznych, wolontariat opiekuńczy hospicyjny – odwiedzanie pacjenta w domu, pomoc przy codziennych czynnościach),
 • zwierzęta (np. spacery z psem ze schroniska, wsparcie zajęć hipoterapii – prowadzenie koni, czyszczenie koni).

ZDALNIE? Z INNYMI?

Czy masz szczególne wymagania względem organizacji wolontariatu, np. szukasz wolontariatu grupowego lub wolontariatu, który możesz wykonywać z domu?

Część organizatorów wolontariatu zakłada możliwość wolontariatu w formie zdalnej, np. przy redagowaniu tekstów, tworzeniu grafik, adaptacji tekstu do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, korepetycji. Na Miejskim Portalu Wolontariatu, w wyszukiwarce ofert, znajduje się kategoria "wolontariat zdalny", w której znajdziesz takie zadania. W podobny sposób można też wyszukać oferty wolontariatu grupowego, np. dla szkół lub dla pracowników oraz wolontariatu rodzinnego.

WOLONTARIAT BLISKO DOMU

Chciał(a)byś znaleźć wolontariat blisko swojego domu/pracy/szkoły? Jak znaleźć organizatora wolontariatu, który działa w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania?

Jeśli szukasz wolontariatu w konkretnej okolicy, warto odwiedzić osobiście działające w pobliżu instytucje czy organizacje. Możesz szukać m.in. wśród bibliotek, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, placówek wychowania pozaszkolnego czy teatrów. Sprawdź też oferty na Miejskim Portalu Wolontariatu zaznaczając na mapce w wyszukiwarce ofert swoją dzielnicę.

KORZYŚCI Z WOLONTARIATU

Czego mogę oczekiwać od organizatora?

Do obowiązków organizatora wolontariatu należy:

 • zawarcie porozumienia z wolontariuszem,
 • zapewnienie wolontariuszowi ubezpieczenia,
 • zapewnienie wolontariuszowi narzędzi do pracy,
 • wystawienie zaświadczenia o odbytym wolontariacie. 

Organizator wolontariatu to formalny podmiot, z którym wolontariusz zawiera porozumienie o wolontairacie. Przedstawicielem organizatora wolontariatu, który bezpośrednio opiekuje się wolontariuszem jest koordynator wolontariatu, czyli pracownik organizacji, do którego obowiązków w całości lub w części należy bieząca współpraca z wolontariuszami. Jego rolą jest zadbanie o przygotowanie wolontariusza do pracy, jego rozwój i motywację. Wielu koordynatorów wolontariatu dba o wolontariuszy poprzez:

 • zapewnienie szkoleń wstępnych i rozwijających ich kompetencje,
 • przygotowanie stymulującego programu wolontariatu i zadań dla wolontariuszy,
 • zapoznanie wolontariusza z zespołem zarówno pracowników jak i wolontariuszy,
 • spotkania podsumowujące działania wolontariuszy,
 • bieżące wsparcie przy realizacji działań ze strony opiekuna wolontariatu, pracownika organizacji lub starszego stażem wolontariusza.

Co zyskam jako wolontariusz/ka?

Wielu wolontariuszy mówi o swoim wolontariacie jako o przygodzie. Część dodaje, że to przygoda, która wpłynęła na ich życie. Jako wolontariusz masz możliwość:

 • poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, stylu życia i sposobie patrzenia na świat,
 • rozwinąć swoje pasje i zainteresowania,
 • poznać nową tematykę i obszar działania,
 • rozeznać swoje zainteresowania i predyspozycje, sprawdzić się w wybranej dziedzinie zawodowej,
 • pozostać aktywnym po zakończeniu pracy zawodowej,
 • wpływać na swoje otoczenia, czerpać satysfakcję z działania i mieć poczucie, że to co robisz ma znaczenie. 

Zachęcamy do kontaktu z organizatorami wolontariatu oraz do zapoznania się z aktualnymi ofertami dostępnymi na naszym portalu.