Kończymy trzeci rok Programu rozwoju wolontariatu w Bibliotekach Publicznych m.st. Warszawy!

Za nami oficjalne podsumowanie trzeciej edycji Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach. Spotkanie odbyło się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, który stanowi siedzibę Muzeum Uniwersyteteu Warszawskiego.

W tym roku udział w programie wzięli przedstawiciele, aż 45 filii bibliotecznych z terenu całej Warszawy! Uczestnicy brali udział w szkoleniach, wizytach studyjnych, przygotowywali dokumentację związaną z wolontariatem, a przede wsyztskim tworzyli dobre warunki do działań wolontariuszy w ich bibliotekach.

Udział w spotkaniu podsumowującym program wzięli: uczestnicy programu, dyrektorzy bibliotek, dyrektorzy biur urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawiciele wydziałów kultury w urzędach dzielnicy. 

IMG 20191126 131258

W ostatnich tygodniach w Programie zajmowaliśmy się tworzeniem sprawozdań z tegorocznych działań koordynatorów wolontariatu w bibliotekach. To był czas zarówno na sprawdzenie czy wszystkie działania założone na rok 2019 udało się zrealizować, ale także czas refleksji nad zmianami w bibliotekach, jakie dokonały się dzięki wolontariuszom.

Zachęcaliśmy uczestników i uczestniczki programu, żeby dokładnie policzyli z iloma wolontariuszami współpracują oraz żeby prowadzili skrupulatne notatki na temat tego, ile czasu każdy z wolontariuszy „działał na korzyść”. Jesteśmy pod ogromnym wrażaniem! Naszym bibliotekarkom i bibliotekarzom z 45 placówek udało się zaangażować tylko w tym roku ponad 600 wolontariuszy i wypracowali oni ponad 17 000 godzin.

Warto dodać, że wolontariusze to osoby o różnych profilach i kompetencjach - zarówno młodzi ludzie, prowadzący zajęcia w plastyczne językowe, jak i eksperci (naukowcy, prawnicy) organizujący spotkania tematyczne m.in. związane z psychologią. Ich wkład w rozwój bibliotek jest nieoceniony (zarówno przez czytelników jak i bibliotekarzy).

W Strategii „Warszawa 2030” wizja przyszłości naszego miasta opisana jest m.in. poprzez hasło „aktywni mieszkańcy”. Bibliotekarzom i Bibliotekarkom udało się stworzyć fantastyczną przestrzeń do wzmacniania tej aktywności wśród różnorodnych mieszkańców. Gratulujemy wszystkim uczestnikom programu!

 

Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach publicznych m.st. Warszawy jest częścią projektu "Ochotnicy warszawscy" wspierającego promocję i rozwój wolontariatu w Warszawie.