Aktualności

Grafika promująca z nazwą nagrody, terminem zgłoszeń, hasłem, adresem i logo.
Dwie wolontariuszki malujące ściany
Tekst "Logotypy wolontariackie"
Zdjęcie przedstawiające Katarzynę Anusz
Grafika z napisem "Zgłoś wolontariusza! 13. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu"
Zdjęcie przedstawiające Edytę Fiećko
Zdjęcie czterech osób przygotowujących się do spektaklu, odbijających się w lustrze
Grafika z żółtym tłem, na niej czarny tekst "Pytanie do eksperta"