Aktualności

grafika z napisem "Pytanie do eksperta"
plakat zachęcający do zgłaszania kandydatów do nagrody im. Jana Rodowicza "Anody"
kolaż zdjęć przedstawionych w artykule
grafika z pucharem i napisem "konkurs"
grafika promująca konkurs "Koordynator wolontariatu 2021"
plakat nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego
okładka publikacji "Wolontariat w bibliotekach publicznych. Jak to robimy w Warszawie?"