Rozstrzygnięta została III „jesienna” odsłona tegorocznej edycji konkursu „Pokaż się z Dobrej Strony”. Kapituła wybrała trzy propozycje prac dla wolontariuszy, opublikowane przez warszawskich organizatorów wolontariatu w serwisie www.ochotnicy.waw.pl.

Konkurs promuje bardzo dobre oferty kierowane do wolontariuszy. Ma uzmysłowić osobom odpowiedzialnym za współpracę z wolontariuszami jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rekrutacja. Formułowanie oferty to pierwszy krok w nawiązaniu relacji z potencjalnym wolontariuszem.

Wyróżnione "jesienne" oferty zostały przygotowane przez: Fundację Habitat for Humanity Poland, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”.

Zespół realizujący konkurs, wyróżniając te oferty, zwrócił szczególną uwagę na cechy, które zdecydowały o ich wyborze. Były to: precyzja formułowania oferty, jej czytelność i szczegółowość oraz to, że zawierały ciekawe propozycje prac dla ochotników. Wszystkie oferty w sposób wyczerpujący opisywały elementy niezbędne do efektywnej rekrutacji wolontariuszy.

Laureatami edycji „Wiosna” byli:

W edycji "Lato" do grona laureatów dołączyli:

Co wyróżniło dotychczasowych laureatów w oczach kapituły? Sprawdź w relacjach - Wiosna i Lato. Która oferta okaże się najlepsza ofertą 2017 roku? Dowiemy sie tego już 7 grudnia podczas "Dnia Koordynatora Wolontriatu"!

Laureaci edycji "Jesień":

Habitat for Humanity Poland, oferta "Polka potrafi: budujemy mieszkania interwencyjne (kobiecy wolontariat na placu budowy)"

Habitat

Rzetelnie opracowana oferta adresowana do kobiet chcących wziąć udział w pracach budowlanych i wykończeniowych przy budowie domów dla kobiet – ofiar przemocy domowej. Ciekawe podejście do tematu, na pierwszy rzut oka zaskakujące zestawienie: kobiety i prace budowlane. Po wczytaniu się w propozycje przedstawiona przez HFH męska część czytelników może żałować, że nie reprezentuje tej grupy, bo od razu chce się wziąć udział w tym wolontariacie. Bogata oferta wsparcia dla wolontariusza. Dokładny opis działań. Ciekawa narracja użyta w opisie zadań dla wolontariuszy.

W prawidłowo sformułowanej ofercie (podobnie jak wśród tych wyróżnionych) powinny znaleźć się m.in.: czas trwania wolontariatu z określeniem częstotliwości prac, jakie oferuje się ochotnikom. Ważne, aby przyszły wolontariusz mógł na etapie poszukiwania wolontariatu precyzyjnie dopasować ten grafik do harmonogramu swoich codziennych zajęć, zakres obowiązków, doprecyzowany i uszczegółowiony pod kontem danego zadania. Wolontariusze oczekują informacji co, z kim, w jakim zakresie będą świadczyć pomoc.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, oferta "Nabór i szkolenia dla wolontariuszy"

Łazienki Królewskie

Dokładna, ciekawa oferta, dotykająca wielu obszarów działań prowadzonych przez Łazienki. Wielość proponowanych działań daje okazję do włączenia się praktycznie każdemu zainteresowanemu. Pomimo mnogości prac cała oferta jest precyzyjnie sformułowana i bardzo czytelna. 

Oferta wolontariacka powinna także zawierać informacje nt. przygotowanych przez placówkę działań wspierających wolontariuszy np. szkoleń przygotowujących do pracy, możliwości i zasad korzystania ze wsparcia koordynatora i innych członków zespołu, możliwości korzystania z zasobów (technicznych i osobowych), jakimi dysponuje placówka. Podobnie jak w przypadku wyróżnionych ofert warto (jeśli oczywiście taka możliwość istnieje) wskazać na otwartość na kreatywność ochotnika, wyrażającą się gotowością placówki do realizacji inicjatywy i pomysłów wolontariusza, które bez wątpienia mogą dawać impuls do rozwoju współpracy z wolontariuszami oraz samej placówki. Oferta przygotowana wg. powyższych zasad to z jednej strony bardzo skuteczne narzędzie rekrutacji wolontariuszy, a z drugiej wyraz profesjonalizmu placówki w relacjach z wolontariuszami.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami”, oferta "Wolontariat w Środowiskowym domy Samopomocy 'Pod Skrzydłami' typ A dla osób chorujących psychicznie"

SDS Pod Skrzydłami


Propozycja trudnego wolontariatu, bo na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Jednakże autorom udało się w zachęcający sposób przedstawić tą propozycję. Na uwagę zasługuje bogata i przemyślana oferta wsparcia wolontariuszy, co jest szczególnie istotne w tego rodzaju pracy.


Wszystkie wyróżnione oferty zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu. Zapraszamy na finał edycji 2017, który nastąpi 7 grudnia br., podczas "Dnia Koordynatora Wolontariatu".

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.