Konkurs 'Pokaż się z dobrej strony!' ma na celu promowanie bardzo dobrych ofert prac kierowanych do wolontariuszy. Ma uzmysłowić osobom odpowiedzialnym za współpracę z wolontariuszami jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rekrutacja. Formułowanie oferty to pierwszy krok w nawiązaniu relacji z potencjalnym wolontariuszem.

W edycji „Lato”, obejmującej okres od lipca do września br., wyróżnione zostały oferty trzech placówek, które zamieszczone zostały w serwisie www.ochotnicy.waw.pl. Są to: Szpital dla Dzieci SPZOZ przy ul. Kopernika, Fundacja Poland Bussines Run, oraz Warszawski Ogród Zoologiczny. Zespół realizujący konkurs, wyróżniając te oferty, zwrócił szczególną uwagę na cechy, które zdecydowały o ich wyborze. Były to: precyzja formułowania oferty, jej czytelność i szczegółowość oraz fakt, że oferty te dają potencjalnym wolontariuszom możliwość kreatywnego udziału w wolontariacie. Nie skupiają się wyłącznie na wykonywaniu zadań określonych przez oferenta, dają ochotnikom przestrzeń do uzupełniania wykonywanych zadań o własne pomysły. Wszystkie oferty szczegółowo opisywały elementy niezbędne do efektywnej rekrutacji wolontariuszy.

Laureatami edycji "Wiosna" byli Fundacja Mary i Max, Orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu. Więcej o wynikach wiosennej edycji konkursu można przeczytać tutaj.

Szpital dla Dzieci SPZOZ przy ul. Kopernika, oferta 'Podaruj Pacjentom radość'

Szpital dla Dzieci SPZOZ ul. Koprnika

  • Bardzo rzetelnie opracowana oferta dostępna dla praktycznie wszystkich grup wiekowych wolontariuszy.
  • Bogata oferta wsparcia dla wolontariusza.
  • Dokładny opis działań,
  • Ciekawa narracja użyta w opisie zadań dla wolontariuszy.
W prawidłowo sformułowanej ofercie (podobnie jak wśród tych wyróżnionych) powinny znaleźć się m.in.: czas trwania wolontariatu z określeniem częstotliwości prac jakie oferuje się ochotnikom. Ważne, aby przyszły wolontariusz mógł na etapie poszukiwania wolontariatu precyzyjnie dopasować ten grafik do harmonogramu swoich codziennych zajęć. Zakres obowiązków powinien być doprecyzowany i uszczegółowiony pod kontem danego zadania. Wolontariusze oczekują informacji co, z kim, w jakim zakresie będą świadczyć pomoc.

Warszawski Ogród Zoologiczny, oferta 'WOLONTARIAT W WARSZAWSKIM ZOO'

ZOO

  • Dokładna, ciekawa i wreszcie zaistniała oferta warszawskiego ZOO.
  • Precyzyjny opis działań i wsparcia dla ochotników.
  • Propozycja zawiera kompleksową propozycje prac, którymi ochotnicy mogą wesprzeć ogród.
  • Pomocna i dokładna informacja dla alergików – choroba nie wyklucza z wolontariatu, organizatorzy informują o alternatywnych zajęciach w pracach administracyjnych ZOO
Oferta wolontariacka powinna także zawierać informacje nt. przygotowanych przez placówkę działań wspierających wolontariuszy np. szkoleń przygotowujących do pracy, możliwości i zasad korzystania ze wsparcia koordynatora i innych członków zespołu, możliwości korzystania z zasobów (technicznych i osobowych) jakimi dysponuje placówka. Podobnie jak w przypadku wyróżnionych ofert warto (jeśli oczywiście taka możliwość istnieje) wskazać na otwartość i kreatywność ochotnika, wyrażającą się gotowością placówki do realizacji inicjatywy i pomysłów wolontariusza, które bez wątpienia mogą dawać impuls do rozwoju współpracy z wolontariuszami oraz samej placówki. Oferta przygotowana wg. powyższych zasad to z jednej strony bardzo skuteczne narzędzie rekrutacji wolontariuszy, a z drugiej wyraz profesjonalizmu placówki w relacjach z wolontariuszami.

Fundacja Poland Bussines, oferta 'Warsaw Business Run'

Warszawa Busisness Run

  • Oferta ukazuje jak można w atrakcyjnej i bardzo rzeczowej formie zachęcić do wolontariatu akcyjnego.
  • Szczegółowe opisanie zadań, wymagań i oferty wsparcia dla wolontariuszy sprawia, że oferta przykuwa uwagę czytelnika i .... tylko żal, że wydarzenie już się skończyło. Za rok kolejna edycja i szansa na wolontariat!

Wyróżnione oferty zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu. Skład finalistów uzupełniony zostanie o wybrane oferty z ostatniej tury głosowań w edycji - jesień. Finał edycji 2017 nastąpi 7 grudnia br.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla organizatorów wolontariatu, podczas których można m.in. poszerzyć swoją wiedzę na temat efektywnego formułowania oferty rekrutacyjnej. 

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.