Rozstrzygnięte zostało pierwsze z trzech głosowań w konkursie „Pokaż się z dobrej strony

Konkurs ma na celu promowanie bardzo dobrych ofert prac kierowanych do wolontariuszy. Ma uzmysłowić osobom odpowiedzialnym za współpracę z wolontariuszami jak ważnym elementem współpracy z ochotnikami jest ich skuteczna rekrutacja. Formułowanie oferty to pierwszy krok w nawiązaniu relacji z potencjalnym wolontariuszem.

W edycji „Wiosna” obejmującej okres od kwietnia do czerwca br. wyróżnione zostały oferty trzech placówek, które zamieszczone zostały w serwisie www.ochotnicy.waw.pl.
Są to: Fundacja Mary i Max, Orkiestra Sinfonia Varsovia oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu.

kpszds 2

 

Zespół Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie realizujący konkurs, wyróżniając te oferty, zwrócił szczególną uwagę na cechy, które zdecydowały o ich wyborze. Były to: precyzja formułowania oferty, jej czytelność i szczegółowość oraz fakt, że oferty te dają potencjalnym wolontariuszom możliwość kreatywnego udziału w wolontariacie. Nie skupiają się wyłącznie na wykonywaniu zadań określonych przez oferenta, dają ochotnikom przestrzeń do uzupełniania wykonywanych zadań o własne pomysły. Wszystkie oferty szczegółowo opisywały elementy niezbędne do efektywnej rekrutacji wolontariuszy.

kpszds 1


W prawidłowo sformułowanej ofercie
(podobnie jak wśród tych wyróżnionych) powinny znaleźć się m.in.: czas trwania wolontariatu z określeniem częstotliwości prac, jakie oferuje się ochotnikom. Ważne, aby przyszły wolontariusz mógł na etapie poszukiwania wolontariatu precyzyjnie dopasować ten grafik do harmonogramu swoich codziennych zajęć. Zakres obowiązków winien być doprecyzowany i uszczegółowiony pod kątem danego zadania. Wolontariusze najbardziej potrzebują informacji o tym co, z kim, gdzie i w jakim zakresie będą robić.

Oferta wolontariacka powinna także zawierać informacje nt. przygotowanych przez placówkę działań wspierających wolontariuszy np. szkoleń przygotowujących do pracy, możliwości i zasad korzystania ze wsparcia koordynatora i innych członków zespołu, możliwości korzystania z zasobów (technicznych i osobowych), jakimi dysponuje placówka. Podobnie jak w przypadku wyróżnionych ofert warto (jeśli oczywiście taka możliwość istnieje) wskazać na otwartość, na kreatywność ochotnika wyrażającą się gotowością placówki do realizacji inicjatywy i pomysłów wolontariusza, które bez wątpienia mogą dawać impuls do rozwoju współpracy z wolontariuszami oraz samej placówki.

kpszds 3


Oferta przygotowana wg. powyższych zasad to z jednej strony bardzo skuteczne narzędzie rekrutacji wolontariuszy, a z drugiej wyraz profesjonalizmu placówki w relacjach z wolontariuszami.
Wyróżnione oferty zakwalifikowały się do finału tegorocznej edycji konkursu. Skład finalistów uzupełniony zostanie o wybrane oferty z dwóch kolejnych głosowań: lato i jesień. Finał edycji 2017 nastąpi 7 grudnia br.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.