Projekt „Ochotnicy warszawscy” to nie tylko cieszący się popularnością Miejski Portal Wolontariatu oraz darmowe szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy oraz koordynatorów. Nie mniej ważną częścią projektu są działania, w które od lat angażujemy stołeczne instytucje. Pracujemy nad rozwojem wolontariatu z bibliotekami, domami kultury, domami i ośrodkami pomocy społecznej, placówkami edukacji pozaszkolnej czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Żeby nie poprzestać na samych szkoleniach dla instytucji, dodatkowo zapraszamy je do udziału w programie Partnerstw instytucji rozwijających wolontariat.

Przeszło 100 warszawskich instytucji od 2017 roku uczestniczyło w dedykowanych im programach rozwoju wolontariatu. Każdy tego typu program to trwający minimum dwa lata cykl szkoleń, spotkań sieciujących, wizyt studyjnych oraz mentoringu. Oznacza to, że w ponad 100 miejscach w Warszawie, które są związane z kulturą, pomocą społeczną czy edukacją pracują uposażeni w wiedzę i odpowiednie narzędzia koordynatorzy wolontariatu, a w każdej z tych placówek został zapisany wewnętrzny dokument, który określa zasady profesjonalnej organizacji wolontariatu.

Cztery osoby przy stole łączą wyciągnięte przed siebie dłonie zwinięte w tzw. "żółwiki"

Pierwsze nawiązane partnerstwa instytucji

Czy to jednak koniec zadań z instytucjami, które realizujemy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”? Niezupełnie! Wciąż wspieramy koordynatorki i koordynatorów na wielu polach ich pracy z wolontariuszami, a żeby otworzyć im nowe pola do działania w 2019 roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy wszystkim stołecznym instytucjom nawiązywanie tzw. Partnerstw. Naszym celem było zachęcenie instytucji do współpracy ze sobą na polu organizacji wolontariatu oraz wymieniania się doświadczeniami. Placówkom, które miały pomysły na wspólne działania i chciały zawiązać partnerstwo oferowaliśmy dofinansowanie. W ubieganiu się o środki pieniężne należało spełnić tylko dwa warunki:

  • Zgłosić wniosek o dofinansowanie działania, w którego realizację będzie zaangażowanych co najmniej dwóch partnerów, czyli dwie instytucje publiczne.
  • Zaplanowane działanie w ramach partnerstwa musiało się przełożyć na promocję i rozwój wolontariatu w Warszawie.

W 2019 roku zawiązano 4 partnerstwa – na Bemowie, Mokotowie, Rembertowie i Wawrze. Rok później partnerstw było już 19, a brały w nich udział placówki z niemal wszystkich dzielnic Warszawy. Uczestnicy partnerstw organizowali wspólnie m.in. dni wolontariatu, pikniki międzypokoleniowe, spotkania integracyjne dla wolontariuszy, wystawy kulturalne, filmy promocyjne czy projekty dla społeczności lokalnych. Nie zabrakło również pomysłów, które były związane bezpośrednio z pandemią. Tak dla przykładu partnerstwo Domu Kultury Śródmieście, Wolskiego Centrum Kultury oraz Domu Pomocy Społecznej Syrena z 2020 r. polegało na przeprowadzeniu dla wolontariuszy warsztatów z kaligrafii, aby ci następnie mogli przygotować pocztówki z podziękowaniami dla medyków stających do walki z wirusem.


Podsumowanie wszystkich partnerstw, które instytucje zrealizowały w 2019 i w 2020 r.


Mamy pewność, że finansowanie partnerstw instytucji jest dobrym kierunkiem dla dalszej promocji wolontariatu w Warszawie. Dowodów na potwierdzenie nie brakuje – dotychczas zrealizowane partnerstwa zyskały liczne grono odbiorców, a niektóre – także zainteresowanie medialne. Co więcej – udało się zainicjować nowe więzi lokalne, a także zaangażować we współpracę kolejne instytucje (także te, które jeszcze nie uczestniczyły w programach rozwoju wolontariatu).

Tegoroczne partnerstwa łączą miejsca aktywności lokalnej

W 2021 r. rozpatrzyliśmy już dwie tury przyjmowania zgłoszeń, w których mogły składać wnioski wszystkie instytucje miejskie. Poza bibliotekami czy ośrodkami pomocy społecznej nie zabrakło propozycji partnerstw od szkół, ogródków jordanowskich czy miejsc aktywności lokalnej (udział instytucji, która pełni funkcję MALu był wymogiem do uzyskania dofinansowania). Co warto podkreślić – do partnerstw co najmniej dwóch instytucji dołączały również organizacje pozarządowe. Na podstawie wniosków przyznaliśmy w tym roku środki aż 34 partnerstwom, a priorytetem były te z propozycji działań, które szczególny nacisk kładły na wzmacnianie społeczności lokalnych. Efekty wszystkich partnerstw opisujemy na bieżąco na naszym portalu.

Trzeci rok promowania i finansowania przez miasto partnerstw instytucji rozwijających wolontariat pokazuje jasno, że wolontariat stał się ważną częścią życia Warszawy i warszawiaków. W naszym mieście dzięki partnerstwom realizowanych jest coraz więcej inicjatyw, które łączą ze sobą instytucje o różnym charakterze, są wspierane przez organizacje pozarządowe, a przede wszystkim – działają na rzecz integracji i aktywizacji społecznej. Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w partnerstwa i trzymamy kciuki za Wasze kolejne realizacje!