Od września tego roku w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” realizujemy Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy, którego celem jest kompleksowe przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami. Warszawskie OPSy to kolejna grupa instytucji, z którą rozpoczęliśmy pracę nad budowaniem i profesjonalizacją wolontariatu. Realizator zadania w 2021 r. – Stowarzyszenie Q Rozwojowi objął wsparciem edukacyjnych i doradczym pracowników wszystkich warszawskich ośrodków pomocy społecznej.

Jak pracowaliśmy z OPSami w tym roku

Program rozpoczeliśmy we wrześniu od dwudniowego szkolenia dedykowanego koordynatorom wolontariatu. Były to dwa dni intensywnej pracy warsztatowej – rozważań, burzy mózgów i dyskusji. Wszystko po to, by instytucje przyjęły zadanie wypracowania indywidualnych dokumentów o misji i strukturze prowadzenia wolontariatu w placówce, czyli tzw. „Programów rozwoju wolontariatu”, które przyczynią się do usprawnienia działań z i na rzecz wolontariuszy.

Koordynatorzy wolontariatu w OPSach podczas szkolenia. Siedzą przy stole i słuchają wykładu.

Celem dwudniowego szkolenia było także zintegrowanie środowiska koordynatorów – poznanie się, wymiana doświadczeń i pomysłów. Podczas wspólnej czasu dyskutowano m.in. o wzmocnieniu roli pracowników ośrodków pomocy społecznej w tworzeniu wieloletniej strategii rozwoju wolontariatu. Było to dla nas bardzo ważne doświadczenie w całym procesie wdrażania w OPSach standardów współpracy z wolontariuszami.

Wszystkim pracownikom zaangażowanym we współpracę z wolontariuszami zaproponowaliśmy udział w kolejnych szkoleniach oraz, co nie mniej istotne dla koordynatorów wolontariatu - superwizjach. Na podstawie potrzeb uczestników przedstawiciele OPSów uczestniczyli w tym roku w szkoleniach:

  • Train the trainers
  • Aspekty formalno-prawne wolontariatu
  • Promocja wolontariatu w mediach społecznościowych
  • Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC
  • Budowanie partnerstw w wolontariacie

Kolejnym, kluczowym dla powodzenia całego projektu elementem było spotkanie dla dyrektorów ośrodków pomocy społecznej. W projekcie "Ochotnicy warszawscy" mamy świadomość tego, że wolontariat w każdej organizacji czy instytucji nie może być efektywnie prowadzony i rozwijany, jeśli te działania nie mają poparcia osób decyzyjnych. W listopadzie połączyliśmy się na spotkaniu z dyrektorami, a podczas tej niego: 

  • odbyła się prezentacja dotychczadowych działań w programie, a także prezentacji miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”. Dyrektorom dzielnicowych ośrodków przekazaliśmy również jakie są główne założeń tworzenia programów wolontariatu w instytucjach publicznych. Głos zabrali Marta Dermańska – Zastępca Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, dr Antoni Morawski Kierownik Zespołu Rozwoju Wolontariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Agata Bąk – Wiceprezes Stowarzyszenia Q Rozwojowi.
  • Bartłomiej Włodkowski – Prezes Fundacji AVE opowiedział o dobrych praktykach współpracy z wolontariuszami, zaprosił do dyskusji o korzyściach wynikających z angażowania ochotników. 
  • Dyrektor Sylwester Soćko przedstawił modelu organizacji wolontariatu w Ośrodku Towarzystwa Nasz Dom Port Warszawa.

Aktualnie koordynatorzy wolontariatu korzystają z indywidualnych konsultacji z ekspertami z zakresu prawa, promocji, rekrutacji i współpracy z wolontariuszami. Instytucje przygotowują również kampanie promocyjno-informacyjne.

Choć tegoroczny plan działań z OPSami dobiega powoli końca, to już zerkamy w przyszłość i myślimy nad tym jak możemy rozwijać wolontariat w OPSach w 2022 r. Przydatne w tym zakresie będzie spotkanie podsumowujące program, króre odbędzie się jeszcze w tym roku, a już dziś pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział oraz bieżącą pracę na rzecz rozwoju wolontariatu w OPSach.