Choć miniony rok szkolny upłynął pod znakiem pandemii, restrykcji i nauki zdalnej, to w wielu warszawskich szkołach koła wolontariatu nie tylko nie zaprzestały działalności, ale wręcz rozwinęły skrzydła. Prawdopodobnie dla części uczniów i uczennic to właśnie szkolny wolontariat stał się miejscem integracji i bezpośredniej współpracy z równieśnikami oraz odskocznią od dość przygnębiającej codzienności.

Przez cały ten czas w ramach Programu rozwoju wolontariatu w szkołach staralismy się wspierać opiekunów szkolnych kół wolontariatu, a także samych wolontariuszy i wolontariuszki poprzez szkolenia, mentoring i konsultacje. Na zainteresowanych czekały trzy ścieżki rozwojowe: kompleksowe wsparcie, wydarzenia otwarte oraz poradnictwo za pośrednictwem dyżurów telefonicznych i skrzynki mailowej.Ścieżka 1. Kompleksowe wsparcie szkolnych kół wolontariatu

Z tej najbardziej intensywnej formy wsparcia skorzystało 10 warszawskich szkół podstawowych: SP 85, SP 94, SP 98, SP 120, SP 163, SP 169, SP 261, SP 340, SP 351 oraz Zespół Szkół nr 7 reprezentowanych przez 28 zaangażowanych w rozwój szkolnego wolontariatu nauczycielek. Na początku opiekunki wolontariuszy wzięły udział w 14-godzinnym szkoleniu (podzielonym na pięć tematycznych spotkań on-line), a następnie otrzymały wsparcie mentorów w wymiarze 16 godzin zegarowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań danego koła wolontariatu do wykorzystania w ciagu całego roku szkolnego. Uczestniczki programu bardzo wysoko oceniły ten rodzaj wsparcia, a jako największą jego wartość wskazały między innymi: pomysły na działania w dobie pandemii, pokazanie innego spojrzenia na wolontariat, wymianę doświadczeń, dobrą atmosferę i pomoc w podejmowaniu nowych wyzwań.

Choć spotkania i działania wolontariuszy w przestrzeni szkolnej przez większą część roku szkolnego były niemożliwe, to na szczęście udało się znaleźć alternatywę: organizowanie się w sieci i pomaganie na odległość. I tak wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 169 w Wilanowie nagrywali audiobooki dla dzieci z młodszych klas czy mobilizowali siebie oraz innych do dokarmiania ptaków zimą. W tym samym duchu działali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 94 we Włochach, którzy oprócz karminików dla ptaków zimą, przygotowali domki i poidełka dla pszczół na wiosnę. Na potrzeby lokalne starali się odpowiedzieć wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 340 na Ursynowie, organizując zbiórkę krwi dla swojego chorego rówieśnika, a także dołączając do dzielnicowej akcji pomocy samotnym seniorom i organizując konkurs plastyczny o pomaganiu. Z kolei koło wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 163 na Pradze Południe wreszcie uporządkowało swoje sprawy formalne, dopracowano m.in. regulamin oraz projekt logo. A to tylko niektóre przykłady wolontariackich aktywności młodych Warszawiaków, w rzeczywistości było ich dużo dużo więcej!


Ścieżka 2. Wydarzenia otwarte: szkolenia i warsztaty on-line

W roku szkolnym 2020/21 odbyło się 12 bezpłatnych szkoleń i warsztatów związanych z tematyką szkolnego wolontariatu, w których w sumie uczestniczyło 312 osób: w przeważającej części były to warszawskie nauczycielki, ale także uczniowie i uczennice ze stołecznych szkół. Ze względu na pandemię wszystkie wydarzenia miały formę zdalną. Tematyka spotkań dotyczyła między innymi: formalno-prawnych aspektów wolontariatu, pracy metodą projektu, narzędzi dla szkolnych kół wolontariatu wypracowanych w projekcie "Ochotnicy warszawscy", metody Design Thinking w pracy koła wolontariatu, pomysłów na działania w czasie pandemii, stylów myslenia oraz ich wpływu na proces grupowy, współpracy wolontariuszy z różnymi organizacjami i budowania ciągłości wolontariatu. Wszystkie wydarzenia zostały przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczestnicy wydarzeń przeważnie oceniali je bardzo dobrze, podkreślając, że dzięki nim zyskali ciekawe pomysły na działania, poznali nowe metody i narzędzia pracy, poszerzyli wiedzę o aspektach formalno-prawnych wolontariatu w szkole, a także o jego wpływie na rozwój kompetencji uczniów i uczennic oraz jego potencjale integracyjnym dla całej społeczności szkolnej.

W nadchodzącycm roku szkolnym planujemy kontynuować ścieżkę otwartych wydarzeń, rozpoczynając dwoma szkoleniami on-line dla nauczycieli, na które serdecznie zapraszamy:

Interesują Cię szkolenia i wydarzenia organizowane dla koordynatorów i wolontariuszy? Sprawdź zakładkę "Wydarzenia i szkolenia"!


Ścieżka 3. Doradztwo dla szkół w zakresie wolontariatu

W zakres doradztwa wchodziły bezpłatne indywidualne konsultacje z ekspertami, skrzynka mailowa oraz dyżury telefoniczne przeznaczone dla opiekunów wolontariatu, którzy potrzebowali wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcieli skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole. Oferta doradztwa przeznaczona była dla nauczycieli z warszawskich szkół. W roku szkolnym 2021/21 organizowanie konsultacji stacjonarnych nie było możliwe ze względu na pandemię, mamy jednak nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym sytuacja ta ulegnie zmianie. Od września znów zapraszamy do kontaktu!


 Program rozwoju wolontariatu w szkołach jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". Bezpośrednim realizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.