Wierzymy, że szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. Ofertę wsparcia kierujemy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazje do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat. W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy 3 ścieżki wspierające szkoły publiczne w ramach programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole".

Ścieżka 1. Całościowe wsparcie szkoły

Nabór trwał do 30 września 2019 r.

Kompleksowy program rozwoju wolontariatu w szkole, który obejmuje:

 • 2-dniowe szkolenie dla opiekunów wolontariatu (październik 2019 - 1 osoba z każdej szkoły),
 • warsztaty w każdej z 20 szkół dla zespołu rozwijającego wolontariat (nauczyciele, uczniowie, wychowawcy, samorząd i opiekun samorządu itp.), który stworzy indywidualny plan roczny rozwoju wolontariatu (październik-grudzień 2019),
 • wybór pakietu wsparcia:
  • pakiet podstawowy: 1 grupowe spotkanie z mentorem i innymi nauczycielami z wymianą doświadczeń, udział 5 uczniów w 1 spotkaniu młodzieżowym dotyczącym wolontariatu,
  • pakiet rozszerzony: 2 grupowe spotkania z mentorem i innymi nauczycielami z wymianą doświadczeń, wsparcie indywidualne mentora lub mentorki w wymiarze 10 godzin, udział 5 uczniów w 2 spotkaniach/szkoleniach dotyczących wolontariatu, możliwość zaproszenia do szkoły eksperta/aktywnego wolontariusza na warsztaty dla uczniów, udział przedstawicieli uczniów w debacie młodzieżowej o wolontariacie w rolach prelegentów lub ekspertów,
 • 1 szkolenie wspierające dla opiekunów wolontariatu (marzec 2020 - 1 osoba z każdej szkoły),
 • materiały pomocnicze (dzienniczki dla uczniów i nauczycieli),
 • możliwość udziału w gali pod koniec roku szkolnego.

Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 1?

Dla 20 szkół, które chciałyby rozpocząć przygodę z wolontariatem lub rozwinąć go i poprawić jego działanie. Zgłaszając się do programu, szkoła zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich wymienionych formach wsparcia, dlatego rekomendujemy tę ścieżkę szkołom, które są gotowe poświęcić czas i energię na rozwijanie wolontariatu. Ścieżka wymaga także współpracy z różnymi osobami w szkole: gronem pedagogicznym, rodzicami, uczniami, dyrekcją. W ścieżce 1 nie mogą wziąć udziału szkoły, które uczestniczyły w poprzednich edycjach programu.

Więcej informacji o ścieżce.


Ścieżka 2. Bieżące wsparcie – warsztaty, szkolenia, spotkania

Cykl 40 szkoleń, warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych i webinariów skierowanych do nauczycielek i nauczycieli (w mniejszym stopniu także do dyrektorów, uczniów i uczennic, pracowników organizacji pozarządowych). Spotkania mają charakter praktyczny i prowadzone są aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów.

Prowadzimy m.in.:

 • szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów dotyczące formalnych i prawnych aspektów wolontariatu szkolnego,
 • spotkania sieciujące z wymianą dobrych praktyk wolontariatu szkolnego,
 • warsztaty „Wolontariat z sensem” poświęcone budowaniu prężnie działającego, uczącego i rozwojowego wolontariatu szkolnego,
 • warsztaty dedykowane w szkołach (przeznaczone dla zespołów nauczycielsko-uczniowskich zajmujących się wolontariatem),
 • spotkania tematyczne z ekspertami dotyczące nowych tendencji oraz dobrych praktyk w konkretnych obszarach wolontariatu, np. pomocy humanitarnej, działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz ekologii i przyrody, na rzecz pamięci i historii, na rzecz osób z różnych grup mniejszościowych,
 • warsztaty i spotkania dla młodzieży zaangażowanej w wolontariat.

Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 2?

Dla nauczycielek i nauczycieli (a także uczniów i uczennic), którzy chcą rozwinąć konkretne umiejętności, zdobyć wiedzę z danego obszaru przydatną w rozwijaniu wolontariatu szkolnego, a także poznać inspiracje i dobre praktyki. Spotkania tworzą przestrzeń na wymianę doświadczeń, umożliwiają nawiązanie kontaktów z organizacjami i instytucjami warszawskimi oraz praktykami zajmującymi się wolontariatem. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby wydarzeń, w których można wziąć udział – uczestnicy mogą zgłaszać się na pojedyncze spotkania lub wziąć udział w całym cyklu. W ścieżce 2 nie mogą wziąć udziału szkoły, które zostaną przyjęte do ścieżki 1.

Szczegółowe i informacje i zapisy.


Ścieżka 3. Bieżące wsparcie – doradztwo

Indywidualne konsultacje z ekspertami na miejscu, dyżury telefoniczne i mailowe dla opiekunów wolontariatu.

Dla kogo przeznaczona jest ścieżka 3?

Dla opiekunów wolontariatu, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole. W ścieżce 3 nie mogą wziąć udziału szkoły, które zostaną przyjęte do ścieżki 1.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia bieżącego dostępne tutaj.


W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu: Ewelina Gorczyca, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 659 62 03, wew. 107.


Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie "Ochotnicy warszawscy".


Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

17360956 10208991167284105 194596075 n

CEO jest niezależną instytucją edukacyjną i jedną z największych polskich organizacji pozarządowych o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Od ponad 20 lat konsekwentnie pracuje z dyrekcjami szkół, kadrą nauczycielską, samorządami terytorialnymi i centralnymi władzami oświatowymi na rzecz efektywniejszego uczenia się w szkole. Organizacja wspiera szkolną demokrację i samorządność, rozwija kompetencje obywatelskie i społeczne uczniów.

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. W projektach CEO jest kładziony nacisk na to, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku, a młodzi ludzie byli traktowani jako osoby, które mają naturalną chęć i zdolność uczenia się.

Aktualnie CEO prowadzi ponad 20 programów edukacyjnych. W programach, szkoleniach, warsztatach, kursach internetowych i konferencjach co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dyrektorów i nauczycielek i nauczycieli i jeszcze więcej uczniów.