Ubiegłe lata, mimo że trudne i pełne wyzwań, w wielu szkołach uwidoczniły wartość wolontariatu. Dostrzeżono, że wolontariat to nie tylko pojedyncze akcje charytatywne, ale przede wszystkim społeczność osób, które mogą na siebie liczyć oraz są wsparciem dla ludzi wokół niezależnie od sytuacji.

Tegoroczna oferta wsparcia rozwoju wolontariatu w szkołach skierowana jest zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i do tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazje do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat.

W roku szkolnym 2023/2024 będzie można skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Pragniemy wspierać nauczycieli i opiekunów szkolnych kół wolontariatu, aby tworzyli wolontariat, który:

 • umożliwia uczniom i uczennicom rozwijanie kompetencji i zdobywanie doświadczeń zgodnych z ich zainteresowaniami,

 • uczy empatii wyrażonej poprzez uważne rozpoznawanie sytuacji i potrzeb odbiorców pomocy, 

 • integruje społeczność szkolną oraz umożliwia nawiązywanie wartościowych relacji pozaszkolnych, a zwłaszcza międzyszkolnych,

 • uczy pracy projektowej oraz współpracy w zespole.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi przez nas formami wsparcia w ramach programu, w różnym stopniu wspierającymi rozwój wolontariatu w szkołach. Program składa się z trzech niezależnych od siebie części: kompleksowego programu rozwoju wolontariatu w szkole (w ramach zamkniętej grupy z mentoringiem), wydarzeń otwatych oraz bieżącego wsparcia w formie doradztwa.


Zamknięte Grupy z mentoringiem

Kompleksowy program rozwoju wolontariatu w szkole obejmuje:

 • Zindywidualizowane mentorskie wsparcie merytoryczne wynoszące minimalnie 5, a maksymalnie 12 godzin zegarowych w roku szkolnym 2023/24.
 • Bieżące wsparcie organizacyjne koordynatorki programu – Anny Mitury.
 • Dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych w ramach kursu internetowego.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi uczestnikami grupy.
 • Możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Programu na zakończenie roku szkolnego 2023/24.

Dla kogo przeznaczone jest to działanie?

Dla opiekunek i opiekunów szkolnych kół wolontariatu z warszawskich szkół podstawowych i średnich (z doświadczeniem lub bez), osób, którym zależy na rozwoju własnym oraz ich podopiecznych w kontekście szeroko rozumianego wolontariatu, osób otwartych na współpracę międzyszkolną i wymianę doświadczeń. Kompleksowym wsparciem objętych jest 12 szkół. Ścieżkę te rekomendujemy szkołom, które są gotowe poświęcić czas i energię na rozwijanie wolontariatu, wymaga ona również współpracy całej społeczności szkolnej: gronem pedagogicznym, rodzicami, uczniami i dyrekcją.

Dlaczego warto?

Program daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, przynależenia do grupy szkolnych ekspertów w zakresie wolontariatu. Skupiamy się na rozwoju współpracy międzyszkolnej.

Pobierz Regulamin programu i sprawdź szczegółowe informacje o grupach z mentoringiem


Wydarzenia otwarte: szkolenia, warsztaty, festiwale internetowe

Nauczycieli i uczniów z warszawskich szkół i innych zainteresowanych tematem zapraszamy na bezpłatne wydarzenia on-line:

W roku szkolnym 2023/2024 odbyły się szkolenia: 

 • Design Thinking w szkolnym wolontariacie 
 • Punkty za wolontariat w regulamienie szkoły 
 • Współpraca szkolnych kół wolontariatu w biznesem 
 • Wzmacnienie kompetencji 
 • Włączanie osób z niepełnosprawnościami w szkolny wolontariat 
 • Podsumowanie pracy szkolnego koła wolontariatu 
 • Pierwsze kroki w tworzeniu szkolnego koło wolontariatu 
 • Działania w okresie ferii i wakacji 
 • Wolontariat czytelniczy: inspiracje z Polski i ze świata oraz cztery konkretne przepisy na wolontariat czytalniczy
 • Wolontariat przyrodniczy jako forma doświadczania przyrody
 • Jak wpleść aktywizm ekologiczny w wolontariat szkolny

Wszelkie informacje o przyszłych wydarzeniach wraz z formularzami zgłoszeniowymi zamieszczane są w kalendarzu w zakładce "Wydarzenia i szkolenia".

Dla kogo przeznaczone są wydarzenia otwarte?

Dla nauczycielek i nauczycieli (a także uczniów i uczennic), którzy chcą rozwinąć konkretne umiejętności, zdobyć wiedzę z danego obszaru przydatną w rozwijaniu wolontariatu szkolnego, a także poznać inspiracje i dobre praktyki. Spotkania tworzą przestrzeń na wymianę doświadczeń, umożliwiają nawiązanie kontaktów z organizacjami i instytucjami warszawskimi oraz praktykami zajmującymi się wolontariatem. Nie ma minimalnej ani maksymalnej liczby wydarzeń, w których można wziąć udział - uczestnicy mogą zgłaszać się na pojedyncze spotkania lub wziąć udziałw całym cyklu.

Pobierz Regulamin wydarzeń otwartych w ramach programu


Bieżące wsparcie – doradztwo

Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (np. odpowiedzi na pytania związane z formalno-prawną lub merytoryczną organizacją wolontariatu w szkole) zapraszamy do kontaktu indywidualnego:

 • mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznego: (+48) 518 364 525.

Dla kogo przeznaczona jest ta forma wsparcia?

Dla opiekunów wolontariatu, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcą skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole.


grafika z logotypami i napisem "Ochotnicy warszawscy w szkołach"

Działanie finansowane jest przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.
Bezpośrednim realizatorem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

logo CEO

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 25-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół z całej Polski.