Od września kontynuujemy spotkania z koordynatorkami i koordynatorami w ramach programu rozwoju wolontariatu w domach kultury.
To już ostatnie warsztaty w tegorocznym cyklu.

Od września w warszawskich domach kultury dużo się dzieje! Instytucje wracają po wakacjach z ofertą nowych zajęć, programem na jesień, nowymi wydarzeniami dla mieszkańców – wracają także na spotkania w ramach programu rozwoju wolontariatu w DK.

Pierwsze z nich – 11 września – było skierowane do koordynatorów i koordynatorek, którzy dołączyli do programu w tym roku. Grupa pracowała w Staromiejskim Domu Kultury, który nie tylko udostępnił przestrzeń warsztatową, lecz także umożliwił spotkanie z koordynatorką wolontariatu w SDK, Pauliną Zając. Paulina opowiedziała o organizowaniu wolontariatu międzykulturowego i o wolontariacie kreatywnym – programie grantowym, który jest okazją do zrealizowania przez wolontariuszy i wolontariuszki ich własnych pomysłów.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli także o tym, co dzieje się w ich instytucjach. Wolskie Centrum Kultury pochwaliło się dużą ilością zgłoszeń na zamieszczone na www.ochotnicy.waw.pl ogłoszenie – szukali wolontariuszy, którzy  włączą się w pracę pracowni plastycznej – także w roli modeli na lekcjach rysunku. W Wawrze, w Filii Anin, zakupiono nowy sprzęt fotograficzny, dzięki któremu wolontariusze mogą rozwijać swoje umiejętności, a jeden z nich przygotowuje fotorelacje z różnych wydarzeń. W Filii Falenica trwają przygotowania do otwarcia nowej siedziby – i na pewno pomogą w tym nowo zrekrutowani wolontariusze! Od samego początku będą włączeni w działanie odświeżonej instytucji.

Koordynatorzy i koordynatorki spotkali się także z Małgorzatą Leszko z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która opowiedziała o wolontariacie młodzieżowym i współpracy ze szkołami – Małgorzata koordynowała program „Kto na ochotnika” związany z wolontariatem uczniowskim.

Małgorzata Leszko była także obecna na drugim wrześniowym spotkaniu – 17 września, ponownie w Staromiejskim Domu Kultury, gdzie odbyły się warsztaty dla koordynatorów i koordynatorek, którzy już drugi rok pracują w programie rozwoju wolontariatu w domach kultury. Dla całej grupy był to przed wszystkim czas podsumowań i przyglądania się temu, co udało się wypracować w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Uczestnicy i uczestniczki mogli także zastanowić się nad tym, jakie będą następne kroki w rozwoju wolontariatu w ich placówkach. Opowiedzieli także o tym, z czego są najbardziej dumni – jeśli wy też jesteście ciekawi, śledźcie aktualności na portalu – już 20 listopada spotkanie podsumowujące. Z pewnością pochwalimy się ich osiągnięciami.  

Uczestnicy podczas szkolenia w ramach Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury

Autor tekstu: Aneta Birnbaum z Fundacji Szkoła Liderów


Dowiedz się więcej z podsumowania programu w 2018 roku: 

Program rozwoju wolontariatu w warszawskich domach kultury jest efektem współpracy projektu Ochotnicy warszawscy, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej oraz Fundacji Szkoła Liderów.