Już drugi raz w ramach programu Akademia Liderów Wolontariatu mieliśmy przyjemność zaprosić najaktywniejszych wolontariuszy z całej Warszawy do realizacji autorskich projektów społecznych. Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu było okazją do ponownego spotkania się, wymiany wrażeń z ostatnich kilku miesięcy uczestnictwa w ALW, ale co najważniejsze – do zaprezentowania zrealizowanych przez uczestników projektów!

Akademia Liderów Wolontariatu to program Miasta Stołecznego Warszawy dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań. Jest dedykowany osobom, które w swojej działalności wolontariackiej cechują się wyjątkową aktywnością, a przy tym wykazują kompetencje liderskie. Nasi absolwenci w trakcie uczestnictwa w programie mieli okazję dowiedzieć się jak przygotować, promować i zrealizować projekt społeczny, doskonalili się w sztuce efektywnej pracy zespołowej, a także zyskali świadomość własnych umiejętności i mocnych stron w podejmowanych działaniach. Akademia Liderów Wolontariatu jest częścią projektu "Ochotnicy warszawscy", a jej bezpośrednim realizatorem była Fundacja Szkoła Liderów.

W ramach tegorocznej edycji Akademii Liderów Wolontariatu grupa 11 ochotniczek i ochotników odbyła serię szkoleń (m.in. na temat standardów współpracy z wolontariuszami, miejskich narzędzi i mechanizmów wsparcia inicjatyw społecznych, roli lidera w zespole, diagnozy potrzeb społeczności lokalnych, pracy metodą projektu czy promocji działań społecznych). Wśród uczestników szkoleń była Julia - wolontariuszka z Archidiecezji Warszawskiej. Następnym etapem dla pozostałych 10 uczestników było zaplanowanie, przygotowanie i zrealizowanie (z nieocenioną pomocą mentorek) trzech działań, których odbiorcami w tym roku stali się najmłodsi i najstarsi mieszkańcy stolicy. Każda z grup miała do dyspozycji grant finansowy, który stanowił wsparcie organizacyjne w działaniu. Podsumowanie Akademii odbyło się w Wolskim Centrum Kultury - filii Otwarta Kolonia.

ALW 2018

„Królewski spacer” czyli nordic walking z instruktorem dla seniorów z Gocławia na terenie Łazienek Królewskich, zakończony koncertem chopinowskim

Projekt zrealizowały Katarzyna Gałkowska-Guzik (OPS Bemowo), Marta Glasenapp (Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie) i Katarzyna Szkutalska (Stowarzyszenie Warszawski Gocław). Mentorką została Magdalena Plewowska-Semik. W spacerze udział wzięło 14 gocławskich seniorów (w tej grupie znalazła się także pani, która spontaniczne dołączyła do grupy w czasie spaceru). Uczestnicy pokonali ponad 2,4 km, a na trasie spaceru znalazły się m.in. Podchorążówka, Nowa Pomarańczarnia, świątynia Sybilli czy amfiteatr. W czasie przemarszu udało się spotkać nie tylko charakterystyczne dla Łazienek Królewskich wiewiórki czy pawie, lecz także sarnę – jedyną mieszkającą w Łazienkach królewskich przedstawicielkę tego gatunku, która od prawie 10 lat spaceruje po parkowych alejkach. Projekt będzie miał swoją kontynuację – w najbliższym czasie w Łazienkach Królewskich odbędzie się jeszcze kilka sesji nordic walkingu dla seniorów.

„Powrót do dzieciństwa”: warsztaty z dawnych gier i zabaw dla dzieci ze szkoły podstawowej (gra w gumę, skakanki, gra w ogonki...) przeprowadzone w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego

Warsztaty odbyły się 14 i 18 czerwca. W grupie byli: Olga Bui Bang, Aleksandra Paprocka (obie ze szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie) i Jakub Królikiewicz (Bednarska Szkoła Realna). Mentorką grupy była Anna Łukawska-Adamczyk. W zajęciach udział wzięło 5 klas pierwszych, a nowe gry i zabawy poznała łącznie setka dzieci. Do projektu zaangażowano dodatkowych wolontariuszy i wolontariuszki, którzy włączyli się w zajęcia w roli animatorów. Co ciekawe, nie wszyscy uczestnicy grupy projektowej skończyli 18 lat – to najmłodsza tegoroczna grupa zaangażowana w Akademię Liderów Wolontariatu.

„Pomocna dłoń”: projekt międzypokoleniowy, promujący ideę wolontariatu w hospicjum

Członkowie grupy przygotowali film i wyświetlili go w szkole na lekcji edukacyjnej, zachęcającej do angażowania się w wolontariat, w tym w wolontariat hospicyjny. W grupie byli: Agnieszka Maj i Marcin Kołodziej (Hospicjum Domowe im. Cicely Saunders) oraz Dominika Zajdowska i Karol Sochaj (oboje ze szkolnego koła wolontariatu w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie). Opiekunką grupy była Agnieszka Szelągowska. Przedstawiciele szkoły zaprosili zespół „Pomocnej dłoni” do przeprowadzenia zajęć dla klas pierwszych we wrześniu 2018 r., grupa planuje także zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 ALW 2018 2


Dziękujemy koordynatorkom i koordynatorom wolontariatu za uczestnictwo w procesie rekrutacji wolontariuszek i wolontariuszy do Akademii oraz wsparcie udzielone im w trakcie trwania programu.

Dziękujemy mentorkom grup – Annie Łukawskiej-Adamczyk, Agnieszce Szelągowskiej i Magdalenie Plewowskiej-Semik za pomoc ochotniczkom i ochotnikom oraz czuwanie nad realizacją działań. Dziękujemy także Anecie Birnbaum, która koordynowała tegoroczną edycję programu z ramienia Fundacji Szkoła Liderów.

Kasia, Marta, Kasia, Julia, Olga, Aleksandra, Jakub, Agnieszka, Marcin, Dominika, Karol – dziękujemy za to, że tworzyliście tą edycję Akademii Liderów Wolontariatu. Życzymy Wam dalszego rozwijania Waszych wolontariackich talentów i dużo energii do działania na korzyść. Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z modułu szkoleniowego dla wolontariuszy uczestniczących w II edycji Akademii.

Zobacz także jak wyglądało podsumowanie I edycji programu, które odbyło się 1 grudnia 2017 r.

Jeśli interesują Cię inne szkolenia dla wolontariuszy zajrzyj tutaj.