Informacje dotyczące szkoleń dzięki którym wolontariusze mogą poszerzać swoją wiedzę i kompetencje

Specjalistyczne szkolenia dla organizacji, instytucji i innych podmiotów, które organizują wolontariat.