Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat wspiera szkoły organizujące wolontariat uczniowski. W tym roku Fundacja rozpoczęła pogłębioną współpracę z 28 warszawskimi placówkami oświatowymi w ramach „Kto na ochotnika. Szkolne programy wolontariatu”, który jest elementem projektu „Ochotnicy warszawscy”. W programie CEO inspiruje młodych ludzi w wieku szkolnym (12-18 lat) do podejmowania - w ramach szkoły - wolontariatu tak na rzecz rówieśników i społeczności szkolnej, jak i na rzecz lokalnej społeczności i lokalnych organizacji/instytucji.

Z dotychczasowej diagnozy wynika, że zarówno szkoły, jak i zewnętrzne instytucje (publiczne i pozarządowe) nieczęsto decydują się na współpracę w zakresie wolontariatu. Spowodowane jest to zapewne różnymi czynnikami: obawami związanymi z niepełnoletnością wolontariuszy, nieprzygotowaniem pracowników do pracy z młodzieżą, nieznajomością kwestii formalnych związanych z opieką nad uczniami, brakiem systematycznej lub akcyjnej propozycji na wolontariat dla młodych ludzi w instytucjach zewnętrznych, brakiem pomysłu w ogóle na wolontariat w naszych instytucjach itp.

CEO współpracując od roku intensywnie z 28 placówkami szkolnymi widzi ich gotowość do realizacji działań poza szkołą - dlatego Fundacji zależy na współpracy z już działającymi, ale też potencjalnymi organizatorami wolontariatu, by – odpowiadając na potrzeby obu stron – tworzyć warunki do rozwijania szkolnego wolontariatu poza szkołą. W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiliśmy (i wciąż zapraszamy) szkoły i różne warszawskie instytucje i organizacje do współpracy w zakresie rozwijania wolontariatu młodzieżowego/szkolnego poza szkołą, która objęłaby:

  • spotkanie w listopadzie 2017 r. przedstawicieli 3 typów instytucji: 1) biblioteki publicznej; 2) organizacji lub instytucji nastawionej na rozwój lokalnej społeczności i jej wspieranie (Miejsca Aktywności Lokalnej, domy sąsiedzkie, lokalne NGO, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe itp.); 3) lokalnych instytucji kultury, instytucji organizujących lokalne akcje kulturalne lub edukacyjne;
  • współorganizację dwugodzinnych wizyt studyjnych dla grupy nauczycieli i młodzieżowych liderów wolontariatu (do 10-15 osób), by zachęcić ich do współpracy z zainteresowaną placówką (1 wizyta w 1 placówce w okresie listopad-grudzień 2017);
  • wspólne wypracowanie programu wolontariatu w zainteresowanych placówkach (na podstawie opracowanego i skonsultowanego z Urzędem m.st. Warszawy ramowego programu wolontariatu).

targi
fot: Tomasz Kwiręg, zasoby CEO

W ramach współpracy – podczas listopadowego spotkania, ale także indywidualnych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za rozwijanie wolontariatu – CEO chce nie tylko porozmawiać o dobrych praktykach angażowania młodych czy zrozumiałych wątpliwościach, ale także porozmawiać o doświadczeniach, i o potrzebach, by wspólnie szukać dobrych rozwiązań organizacyjnych upowszechniających wolontariat młodzieżowy poza szkołą i zachęcać do włączania się uczniów w działania lokalnych organizacji i instytucji w ich rozwój.

Fundacja – w kolejnych krokach – jest także gotowa do indywidualnego wspierania instytucji w wypracowywaniu programu wolontariatu młodzieżowego, który pomagałby rozwijać placówkę pod kątem potrzeb młodych ludzi czy grup szkolnych. W działaniach Centrum Edukacji Obywatelskiej zależy na współpracy zarówno z instytucjami doświadczonymi w zakresie wolontariatu młodzieżowego z młodzieżą (np. aktywne poczynania bibliotek rozwijających wolontariat czy domów sąsiedzkich), jak i tymi, które nie mają jeszcze w tym zakresie żadnych doświadczeń, a widzą w tym obszar do rozwoju.

Fundacja zachęca z jednej strony zainteresowane instytucje i organizacje, z drugiej - szkoły do nawiązywania współpracy, by wspólnie rozwijać i upowszechniać wolontariat wśród najmłodszych. W listopadzie są planowane spotkanie robocze poświęcone tym obszarom współpracy.

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio z Sylwią Żmijewską-Kwiręg (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 659 62 05, w. 109).

Czego wolontariat może nauczyć dzieci? Co edukacja ma wspólnego z wolontariatem? Czemu szkoła ma się do tego mieszać? Na te i inne pytania odpowiada Alicja Pacewicz, wiceprezeska CEO.

Po więcej informacji o wolontariacie szkolnym odsyłamy do dwóch publikacji dostępnych w naszej bazie wiedzy: