Program zakładający rozwój warszawskiego wolontariatu uczniowskiego to działanie na rzecz rówieśników, szkoły oraz lokalnego środowiska. Uczestniczące w programie szkoły są wspierane w planowaniu i prowadzeniu szkolnego wolontariatu w taki sposób, by przynosił on największe korzyści zarówno zaangażowanym uczniom i uczennicom, jak i lokalnej społeczności, odpowiadał różnorodnym potrzebom i zainteresowaniom młodzieży oraz odbywał się zgodnie ze standardami wolontariatu oraz zasadami prawnymi. W programie - poza bezpośrednim wsparciem nauczycieli-opiekunów oraz uczniów - wolontariuszy i wolontariuszek, przygotowane zostały publikacje do wykorzystania w każdej (nie tylko warszawskiej) szkole. 


Karty pracy dla uczniów i nauczycieli

W zestawie znajdują się:

  • Kodeks wolontariusza i wolontariuszki.
  • Jak wspólnie stworzyć kontrakt?
  • Ważne daty. Kalendarz szkolnego wolontariatu.
  • Co robimy? Harmonogram szkolnego wolontariatu.
  • Dlaczego jestem/chcę zostać wolontairuszem/wolontariuszką?
  • Co nas łączy? (karta diagnozy wspólnych celów).
  • Indywidualna karta działania.
  • Zespołowa karta działania.
  • Techniki przydatne do oceny działania.

Karty można drukować ze strony, uzupełniać na bieżąco (indywidualnie lub zespołowo) i wpinać do segregatora. Zachęcamy do tego, by każdy wolontariusz gromadził w ten sposób ważne informacje o swoim zaangażowaniu w szkolny wolontariat.


Plakaty

W programie przygotowane zostały plakaty pomocne w codziennym zarządzaniu wolontariatem szkolnym:


Publikacja

Z myślą o pedagogach, rodzicach i opiekunach wolontariatu szkolnego została przygotowana została publikacja programu "Kto na Ochotnika?", pomocna w organizacji wolontariatu w szkole - od podjęcia decyzji, po wyjście w teren w poszukiwaniu partnerów i potrzebujących.

Okładka publikacji "Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu"

Pobierz publikację "Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu"

 


Program rozwoju wolontariatu w szkołach realizowany jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej i finansowany przez m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020” oraz projekcie „Ochotnicy warszawscy”.