Ważnym komponentem projektu "Ochotnicy warszawscy" jest podnoszenie jakości i rozbudowa oferty wolontariackiej skierowanej do młodzieży, w szczególności poprzez szkolne koła wolontariatu. W okresie luty-maj 2016 r. Urząd m.st. Warszawy przeprowadził badanie internetowe „Diagnoza szkolnych kół wolontariatu” oraz warsztaty analizujące z uczniami i nauczycielami. Na ich podstawie dostrzeżona została potrzeba usystematyzowania wiedzy. Efektem jest publikacja „Wolontariat szkolny – krok po kroku”. Publikacja jest zwięzłym poradnikiem najważniejszych Informacji nt. organizacji wolontariatu na każdym poziomie edukacyjnym. Mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do podejmowania kolejnych działań wolontariackich.

Okładka publikacji "Wolontariat szkolny - krok po kroku"
 
 
Znajdziesz w niej m.in. takie kwestie, jak:
  • Kto może zostać wolontariuszem
  • Jak założyć szkolne koło wolontariatu
  • Rola koordynatora
  • Przykładowe projekty szkolnego koła wolontariatu
 
Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa
Tekst: Karolina Kłosińska
Zespół ds. wolontariatu miejskiego, Wydział Koordynacji Polityki Społecznej, Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Konsultacja prawna: Paweł Zaczek
Korekta: Barbara Jarząbek
Skład i łamanie: Marcin Stiasny
Koordynacja: Karolina Dudek-Rączka
Wydanie I, sierpień 2016 r.