Oferta bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszek i wolontariuszy współpracujących z warszawskimi organizacjami i instytucjami to odpowiedź na potrzebę stworzenia miejskiego systemu wsparcia dla wolontariuszy z Warszawy. W ramach oferty organizatorzy wolontariatu mogą zgłaszać ochotników do udziału w ogólnorozwojowych i specjalistycznych szkoleniach oraz konsultacjach grupowych. Przez ostatnich 6 lat ze spotkań skorzystało już kilka tysięcy wolontariuszek i wolontariuszy!

Wiosną 2023 r. ogłosimy harmonogram tegorocznej edycji miejskiej oferty szkoleń i wsparcia. Szczegóły znajdziesz w kalendarzu wydarzeń


Szkolenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne dla wolontariuszy

Udział wolontariuszy w szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Poprzez udział wolontariuszy w szkoleniach w instytucji/organizacji pozostanie wiedza i dodatkowe kompetencje, a doświadczenie szkoleniowe przyczyni się do wzmocnienia więzi wolontariusza z organizatorem wolontariatu. Zadbanie o rozwój wolontariusza poprzez zachęcenie go do udziału w szkoleniu może być wyróżnieniem, czy okazją do wsparcia w obszarze, w którym miewa trudności.

Organizatorze wolontariatu - zgłoś do udziału w wybranych szkoleniach współpracujących z Tobą ochotników!

Wolontariuszu - działasz na korzyść, a chcesz robić to jeszcze lepiej? Zgłoś się na szkolenie!

Tematy szkoleń, które cieszyły się największą popularnością w 2022 roku: "Wystąpienia publiczne", "Pierwsza pomoc w zdrowiu psychicznym", "Zhakuj swój mózg".  Łącznie w 2022 r. odbyło się 39 szkoleń i innych wydarzeń, w których uczestniczyło 400 ochotników.


Konsultacje grupowe

Konsultacje grupowe to forma specjalistycznego wsparcia i rozwoju wolontariuszy, do których zachęcamy przede wszystkim ochotników zaangażowanych w pracę na rzecz osób chorych, starszych, z niepełnosprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spotkania są prowadzone przez psychoterapeutę.

Poprzez udział w konsultacjach grupowych wolontariusze mogą m.in.:

  • wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie inspirować i wzmacniać,
  • dowiedzieć się jak daną sprawę widzą inni, jak sobie radzą w podobnych sytuacjach,
  • rozwijać zdolności rozwiązywania problemów,
  • tworzyć osobiste sieci wsparcia.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Jagodą Latkowską na temat powodów, dla których warto zadbać o siebie i uczestniczyć w superwizjach.

Przeczytaj także artykuł, w którym poznasz fakty i mity dotyczące superwizji. 


Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz naszych profii FB Ochotnicy warszawscy i IG Ochotnicy warszawscy.

"Ochotnicy warszawscy" to także oferta wspracia dla organizatorów wolontariatu.