Partnerstwa instytucji rozwijających wolontariat to dofinansowanie, które w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy", w roku 2021 przyznaliśmy instytucjom już po raz trzeci. Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI z Tynieckiej wzięła udział w partnerstwach instytucji rozwijających wolontariat po raz pierwszy. W ramach projektu zorganizowano cztery pikniki, a działania zrelacjonowała nam koordynatorka wolontariatu z MBdDiM nr XXXI.


W Partnerstwach instytucji rozwijających wolontariat wzięliśmy udział po raz pierwszy. W ramach dofinansowania zorganizowaliśmy cztery czterogodzinne pikniki: w czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu. Trzy z nich odbyły się na świeżym powietrzu, jeden, z powodu ulew i burz, w bibliotece. Naszym partnerem był II Ogród Jordanowski, sąsiedzka placówka oświatowo-wychowawcza, propagująca idee Henryka Jordana – założyciela pierwszego ogrodu jordanowskiego w Krakowie i głosiciela idei „Dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”. Placówka udostępniła nam bezpłatnie teren zielony na realizację pikników, a także stoły, krzesła, sprzęt sportowy i opiekę pracownika technicznego.


Cel projektu był zgodny z duchem jordanowskim

Chcieliśmy połączyć promowanie wolontariatu bibliotecznego w najbliższej okolicy z zabawą i wspólnym czasem na łonie natury. Teren Jordanka jest miejscem odpoczynku seniorów, rodzin z dziećmi i młodzieży mokotowskiej, która bywa tu podczas lekcji (np. wychowania fizycznego), po lekcjach albo na wagarach. Dla tej młodzieży, naszych potencjalnych przyszłych wolontariuszy zainstalowaliśmy na parkanie Ogrodu wystawę fotografii dokumentującą działania wolontariatu, którą można było oglądać także poza piknikiem. Podczas pikników uruchamialiśmy punkt informacyjny, w którym można było dopytać o szczegóły, poczytać recenzje ze Słupa Recenzenta i wziąć sobie zina – gazetkę tworzoną przez naszych wolontariuszy o ciekawych, niszowych miejscach na Mokotowie związanych z książką.

Słup Recenzent, na którym przeczytać można recenzje książek


Zoranizowaliśmy integracyjne warsztaty

Dla naszych wolontariuszy i mokotowskiej młodzieży zorganizowaliśmy warsztaty integracyjne – kulinarny oraz samby ulicznej. Zaprosiliśmy na nie byłych i aktualnych współpracowników, uczniów starszych klas z pobliskich szkół podstawowych oraz młodzież, która odwiedzała stanowiska piknikowe.

młodzież na warsztatach kulinarnych, podczas jednego z pikników

Ponadto młodzi ludzie, zainteresowani wolontariatem mieli okazję zobaczyć naszych wolontariuszy w działaniu, przy pracy i promowaniu czytelnictwa. Na każdym pikniku wolontariusze prowadzili kącik czytelniczy, w którym na kolorowej chuście animacyjnej i wygodnych poduszkach, dzieci i ich opiekunowie mogli odpocząć, poczytać, obejrzeć pop-upy. Wolontariusze, zupełnie samodzielnie lub z bibliotekarzami, przygotowali i prowadzili warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi, na przykład – pracownię tworzenia kwietnych koron czy warsztat modelarski, w którym powstawały ogromne tekturowe szybowce.

kącik czytelniczy animowany przez wolontariuszkę, wolontariuszka siedzi w siadzie skrzyżnym, obok niej na kolorowej chuście dziewczynka


Co z tego wynikło?

Dzięki organizacji pikników poza przestrzenią biblioteki dotarliśmy z naszą ofertą do nowych wolontariuszy, którzy mieszkają w sąsiedztwie biblioteki. W październiku podpisaliśmy 20 nowych porozumień, bez ogłaszania się w Internecie, z czego 19 nowych osób jest z pobliskiego Mokotowa. Pikniki były dla wolontariuszy bardzo atrakcyjne, bo był to czas satysfakcjonującej pracy, zacieśnienia więzi między wolontariuszami, a także wolontariuszami i stałymi pracownikami MBdDiM. Wystawa fotografii o wolontariacie, którą przygotowaliśmy w ramach projektu będzie dalej służyć nam jako pomoc promocyjna i informacyjna.

wystawa fotografii przygotowywana przez wolontariuszki

Tekst i zdjęcia przesłane przez Zuzannę Mrozik - koordynatorkę wolontariatu w MBdDiM nr XXXI.


Jeżeli chcecie poznać inne projekty, przeczytajcie podsumowanie wszystkich partnerstw, zrealizowanych przez instytucje w 2019 i w 2020 r.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.