Od dwóch lat wspieramy warszawskie instytucje w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu. Proces inicjowania partnerstw, który wspieramy zarówno merytorycznie, jak i finansowo, stwarza przestrzeń do współpracy, realizacji własnych projektów i wyjścia poza swoją instytucję z promocją idei wolontariatu.

W 2020 roku powstało 19 partnerstw, których celem była wspólna organizacja wolontariatu. Partnerstwa tworzyły 54 instytucje: domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i inne podmioty. Partnerstwa zaangażowały blisko 1000 osób w działania wolontariackie.

W 2019 roku został zrealizowany pilotaż tego działania, dzięki któremu powstały 4 partnerstwa instytucji.

 

Partnerstwa instytucji w roku 2019:

 1. Bemowo: Promowanie wolontariatu za pomocą różnych kanałów informacyjnych oraz organizacja dla wolontariuszy licznych, ciekawych szkoleń. 
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,  
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
 2. Mokotów: Organizacja Mokotowskich Dni Wolontariatu, przygotowanie krótkich akcji wolontariackich, w ramach których uczestnicy poznają bliżej specyfikę instytucji i proponowany zakres obowiązków wolontariuszy.  
  Centrum Łowicka,  
  Dom Kultury KADR,  
  Dom Kultury Dorożkarnia,  
  Służewski Dom Kultury,  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy  
 3. Rembertów: Organizacja pikniku międzypokoleniowego, podczas którego seniorzy wraz z młodzieżą zaprojektowali logo wolontariatu oraz stworzyli mapę (3x3m) prezentującą Rembertów "wczoraj i dziś". Seniorzy naklejali stare zdjęcia dzielnicy, a młodzież opisywała co znajduje się w tych miejscach obecnie. 
  Dom Kultury Wygoda,  
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
  Wolontariusze i seniorzy, tworzący wspólnie mapę prezentującą Rembertów "wczoraj i dziś"
 4. Wawer: Organizacja pikniku dla wolontariuszy młodzieżowych, podczas którego wolontariusze-uczniowie wawerskich szkół malowali mural promujący wolontariat. Organizacja II Wawerskiego Dnia Promocji Wolontariatu, w ramach którego odbyły się targi wolontariatu dla wszystkich chętnych działaczy. 
  Wawerskie Centrum Kultury,  
  Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy   

 

Partnerstwa instytucji w roku 2020:  

 1. Bemowo: Partnerstwo zakładało współpracę pomiędzy Biblioteką a Szkołą w celu upowszechniania znajomości literatury dziecięcej i młodzieżowej wśród uczniów szkół, oraz promocję idei wolontariatu wśród młodych mieszkańców Warszawy i ich rodziców. Program opierał się na zaangażowaniu uczniów – wolontariuszy w projekt nagrywania audiobooków i umieszczania ich na stronie internetowej Biblioteki, dzięki czemu będą one dostępne dla czytelników biblioteki oraz dzieci i młodzieży z całej Polski. 
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,  
  Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 
  Kolaż 9 zdjęć, z których każde przedstawia sylwetkę wolontariusza czytającego książkę i/lub nagrywającego audiobook
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Bemowo
 2. Białołęka: Przeprowadzenie warsztatów dla aktywnej młodzieży z Białołęki na temat funkcjonowania zbiórek i akcji charytatywnych, poznanie przez młodzież zaplecza organizacji takich zbiórek, oraz pozytywnych efektów i zagrożeń mogących wynikać ze złej organizacji takich wydarzeń. Program obejmował też stworzenie i upowszechnienie materiałów wypracowanych podczas warsztatów. 
  Białołęcki Ośrodek Kultury,  
  Młodzieżowa Rada Dzielnicy,  
  Ognisko Młodzieżowe na Zielonej Białołęce 
 3. Bielany: Partnerstwo opierało się na wspólnym działaniu zaangażowanych instytucji na rzecz ekologii oraz wzmacnianiu więzi lokalnych poprzez inspirowanie do aktywności i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Program opierał się na realizacji pięciu wydarzeń we współpracy z wolontariuszami:   
  - Warsztatu Design Thinking dla młodzieży     
  - Dzikiego dnia w lesie  
  - Punktu wymiany roślin - Zasiej Ziarno 
  - Zielonego Dnia życzliwości dla sąsiadów  
  - Sąsiedzkich rękoczynów - podziel się dobrem  
  Bielański Ośrodek Kultury,  
  Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. Aleksandra Landy
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Bielany
 4. Mokotów: Partnerstwo miało na celu sieciowanie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z Mokotowa oraz pokazanie różnorodności wolontariatu w dzielnicy. Program składał się z kilku połączonych ze sobą działań pod hasłem "Jesteśmy TU - Portret Mokotowskich wolontariuszy": tworzenie przez osoby zaangażowane swoich portretów na tkaninie w ramach warsztatów prowadzonych przez wolontariuszki, stworzenie kolażu prac podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, nakręcenie filmu i fotorelacji z wydarzenia, służących promocji wolontariatu w dzielnicy.  
  Dom Kultury KADR,  
  Dom Kultury Dorożkarnia,  
  Służewski Dom Kultury,  
  Centrum Kultury Łowicka 
 5. Ochota: Celem projektu partnerskiego była promocja  i rozwój  wolontariatu w instytucjach publicznych mieszczących się pod wspólnym adresem Grójecka 109: Miejsce Aktywności Lokalnej Grójecka 109 – Ośrodek Kultury Ochota, Biblioteka ,,Pod Skrzydłami”, Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”, Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod Skrzydłami”.  To cztery  instytucje o zróżnicowanym profilu działania, współpracujące i otwarte na wolontariuszy i aktywnych mieszkańców. W ramach projektu zostały zorganizowane trzy działania:   
  - szkolenie dla koordynatorów wolontariatu, współpracowników i chętnych wolontariuszy, dotyczące promocji i reklamy w sieci, obsługi funpage, prowadzenia działań on-line oraz obsługi programów do webinarów, podcastów i konferencji, 
  - zakup wyposażenia do rejestracji audio i video oraz podstawowego oprogramowania, które będą do wspólnego użytku partnerów projektu i wolontariuszy,  
  - zorganizowanie dla wolontariuszy szkolenia niespodzianki wybranego w oparciu o analizę potrzeb wolontariuszy.  
  Ośrodek Kultury Ochota,  
  Biblioteka "Pod Skrzydałmi", 
  Dom Dziennego Pobytu ,,Z Ochotą”,  
  Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod Skrzydłami” 
  Kierunkowskaz Kierunek na wolontariat
 6. Praga Południe: Nakręcenie filmu o wolontariacie na Pradze Południe, przeprowadzenie konkursu wiedzy o wolontariacie, spotkań informacyjnych o wolontariacie dla potencjalnych wolontariuszy oraz szkoleń dla bibliotekarzy z Warszawy - Jak koordynować wolontariat w bibliotece na podstawie Biblioteki z Glasgow. 
  Biblioteka Publiczna im. J. Rumla w Dzielnicy Praga Południe,  
  Dom Kultury Orion
 7. Praga-Północ: Organizacja Dnia Promocji Wolontariatu – I Ty możesz zostać wolontariuszem, którego celem było pokazanie czytelnikom i sympatykom Biblioteki, jak wiele inicjatyw odbywa się w Bibliotece dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wśród których dużą grupę stanowią podopieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej”.  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,  
  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom na Jagiellońskiej” 
 8. Rembertów: Projekt opierał się na szkoleniach z zakresu animacji, dramy, autoprezentacji oraz konferansjerki dla wolontariuszy – wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie, którzy aktywnie angażują się w działania Domu Kultury. Zakres szkoleń był zbliżony do dotychczasowych działań wolontariuszy. Szkolenia służyły wzmocnieniu kompetencji wolontariuszy i ich warsztatu. 
  Dom Kultury "Rembertów",  
  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie 
 9. Rembertów: Stworzenie na podstawie wywiadów z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu w domu kultury i bibliotece filmiku promującego wolontariat „Wolontariusz Zygfryd i tajemnica wielkiego eventu”, w postaci trzech serii przygodowo-instruktażowych na temat działalności wolontariusza.  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, 
  Dom Kultury "Wygoda" 
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Rembertów
 10. Śródmieście: Akcja tworzenia kartek świątecznych z życzeniami i podziękowaniami dla placówek medycznych ze Śródmieścia i Woli, które brały udział w walce z pandemią. Akcja poprzedzona była z udziałem wolontariuszy w cyklu pięciu warsztatów organizowanych przez Warszawski Dom Kaligrafii, gdzie wolontariusze poznawali różne techniki graficzne. W akcji wzięli udział seniorzy z Domu Społecznego Syrena - wiersz stworzony przez seniorów podczas zajęć poetyckich trafił na jedną z kartek w formie kaligramu. Wolontariusze przygotowali wystawę swoich dzieł online. 
  Dom Kultury Śródmieście,  
  Wolskie Centrum Kultury,  
  Dom Pomocy Społecznej Syrena
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Śródmieście
 11. Targówek: Partnerstwo opierało się na wymianie dobrych praktyk, upowszechnianiu ich i promocji idei wolontariatu podczas wydarzeń odbywających się na przestrzeni całego roku: zakładania ogrodu społecznościowego w ramach wolontariatu rodzinnego, organizacji dni otwartych wolontariatu, Letniego Festiwalu Latawców oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wydarzeniom towarzyszyły warsztaty. 
  Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek, 
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
  kwiaty doniczkowe w ogrodzie społecznościowym
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Targówek
 12. Targówek:  
  - promocja idei wolontariatu w Domu Kultury „ŚWIT” i  Domu Kultury „Praga” w formie publikacji spotu promocyjnego w mediach społecznościowych, 
  - szkolenia dla wolontariuszy z zakresu wsparcia seniorów z sąsiedztwa w uczestniczeniu w kulturze w czasie pandemii,  
  - wymiana doświadczeń między wolontariuszami DK „Świt” i DK „Praga” w formie wizyt studyjnych.  
  Dom Kultury „ŚWIT”,  
  Dom Kultury "Praga"
 13. Ursus:  Zorganizowanie internetowego Flash-moba z okazji Narodowego Czytania 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,  
  Dom Kultury „Arsus” 
 14. Ursus: Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla wolontariuszy z którymi współpracuje Szkoła oraz Dom Kultury, w ramach Mazowieckich Spotkań Teatralnych „Zwierciadła”, Przeglądu filmowego „Dozwolone do 21” oraz Nocy Muzeów. Szkolenia dotyczyły obsługi programu graficznego Canva, autoprezentacji oraz pozyskiwania środków finansowych i były połączone odpowiednio z projektowaniem plakatu dotyczącego wydarzenia w szkole lub w Ośrodku Kultury „Arsus”, tworzeniem filmiku, prezentującego siebie lub swoje działanie szkolne/Ośrodka Kultury „Arsus”, zebraniem na dowolny cel pieniądzy w ramach zbiórki szkolnej/na kiermaszu. 
  Dom Kultury "Arsus",  
  LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
 15. Ursynów: Partnerstwo polegało na zaangażowaniu wolontariuszy ze szkół podstawowych w pomoc przy organizacji imprez kulturalnych Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Elementem programu była też forma integracji wolontariuszy poprzez warsztaty z improwizacji prowadzone przez DOK - najpierw w każdej ze szkół, następnie dla wszystkich wolontariuszy w grupach mieszanych. 
  Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów,  
  Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie,  
  Szkoła Podstawowa nr 96 im Ireny Kosmowskiej w Warszawie 
 16. Wawer: W ramach partnerstwa zostało zorganizowanych 8 spotkań on-line (4 spotkania dla koordynatorów ze specjalistami, m.in. z Centrum Wolontariatu oraz 4 spotkania dla wolontariuszy - pod hasłem „Wawerscy wolontariusze razem, ale zdalnie” – podczas których wypracowany został wspólny projekt dla społeczności lokalnej).  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,  
  Wawerskie Centrum Kultury 
 17. Wawer: Stworzenie wspólnej przestrzeni dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w Dzielnicy Wawer na dachu Kulturoteki oraz przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu z Wawra.   
  Wawerskie Centrum kultury,  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer,  
  nieformalna grupa zrzeszająca koordynatorów wolontariatu szkolnego z Wawra - korpus Solidarności. 
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Wawer
 18. Wola: Partnerstwo przy organizacji wolontariatu międzypokoleniowego, angażującego 10 wolontariuszy młodzieżowych oraz 10 wolontariuszy-seniorów. Projekt opierał się na stworzeniu międzypokoleniowych tandemów, planujących i realizujących we współpracy z mentorem projekty społeczne.   
  Wolskie Centrum Kultury,  
  Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie,  
  CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
  Przeczytaj relację o partnerstwie w dzielnicy Wola
 19. Żoliborz: Przeprowadzenie dla przedszkola warsztatów czytelniczych przy udziale wolontariuszy z ośmiu szkół działających na terenie Żoliborza oraz chętnych seniorów, zrekrutowanych przez koordynatora wolontariatu w Bibliotece. Zaangażowanie wolontariuszy opierało się na przygotowaniu materiałów edukacyjnych i prowadzeniu animacji dla dzieci.  
  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz, 
  Przedszkole nr 131 w Warszawie

Program partnerstw instytucji na rzecz wolontariatu będzie kontynuowany w roku 2021. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszym portalu www.ochotnicy.waw.pl