Partnerstwa instytucji rozwijających wolontariat to dofinansowanie, które przyznajemy instytucjom w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". W roku 2021 przyznaliśmy je już po raz trzeci. Jedną z instytucji, która uzyskała takie dofinansowanie był Dom Kultury Śródmieście działający w partnerstwie z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A.Tymowskiego oraz z Dzielnicą Śródmieście. W ramach współpracy zorganizowany został Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Śródmieściu. Wydarzenie to było przestrzenią do zawiązywania nowych znajomości, promocji wolontariatu oraz wyróżnienia wolontariuszy.

Zapraszamy do przeczytania relacji z Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2021 w Śródmieściu, przesłanej przez Dom Kultury Śródmieście.


Ubiegłoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Śródmieściu zorganizowane zostały w ramach partnerstwa Domu Kultury Śródmieście z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A.Tymowskiego oraz przy współudziale Dzielnicy Śródmieście. Uroczystość odbyła się 6 grudnia 2021 w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 9. Wydarzenie świętowaliśmy wspólnie z zaproszonymi śródmiejskimi organizacjami angażującymi wolontariuszy i działającymi na terenie dzielnicy.

W części oficjalnej zgromadzonych gości przywitał Wicedyrektor Domu Kultury Śródmieście – Piotr Królikiewicz wraz z Dyrektorką Centrum Pomocy Społecznej – Katarzyną Frączek.
Następnie Burmistrz Dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens wręczył dyplomy wolontariuszom wyróżnionym przez zaproszone organizacje pozarządowe, Centrum Pomocy Społecznej oraz Dom Kultury Śródmieście. Przyznane wyróżnienia ukazały nam różnorodność śródmiejskiego wolontariatu.

wręczenie wyróżnień przez Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Powiślańska Fundacja Społeczna wyróżniła swoje dwie wolontariuszki, uwielbiane przez podopiecznych za: sumienność, obowiązkowość i za to, że zawsze można na nie liczyć.
Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego zdecydowała się podziękować wszystkim swoim wolontariuszom. Dyplom dla nich odebrała Koordynatorka Biura Fundacji.
Fundacja Pomocy Seniorom i Kresowiakom (PSiK) wyróżniła wolontariuszkę, która od marca 2020, czyli od chwili wybuchu pandemii, niestrudzenie pomaga seniorom.
Towarzystwo Pomocy Młodzieży doceniło swoją wolontariuszkę uczestniczącą w projekcie „Wolontariat specjalistyczny – praktyki terapeutyczne”, która jako specjalistka w dziedzinie psychoterapii wspierała osoby przeżywające kryzysy psychiczne.
Fundacja Metamorfozy zgłosiła dwie wolontariuszki – inicjatorki cyklu 12 spotkań odkrywających i rozwijających własną kreatywność, opracowanych na podstawie książki Julii Cameron "Droga artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę".
Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich „Serce” wyróżniło wolontariusza niestrudzenie pracującego na rzecz Klubu, zawsze skłonnego do pomocy wszystkim wkraczającym na drogę trzeźwości.
Wolontariusza ze Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej doceniono za wytrwałość w motywowaniu innych do podejmowania prób wyjścia z bezdomności i lepszego radzenia sobie z niełatwą rzeczywistością.
Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego nagrodziło swoich dwudziestu wolontariuszy, którzy: wspierają aktywnie śródmiejskich seniorów, angażując się w działanie systemu „Warszawa wspiera”, działają w Pogotowiu Lekcyjnym, pomagając w nauce, działali w punktach szczepień powszechnych, m.in. na Stadionie Legii oraz w przychodni przy ul. Chmielnej, a także angażowali się w działania na rzecz społeczności lokalnej w placówce przy ul. Twardej 1, związane z samopomocą sąsiedzką.


Wieczór poświęcony wolontariuszom nie mógł obyć się bez programu artystycznego.

Z wielkim entuzjazmem gości spotkał się występ „Teatru Jednej Chwili”, który włączył do zabawy całą publiczność. W improwizowanym spektaklu „Wieczór komedii” aktorzy odegrali każdą scenę tak, jakby działa się ona naprawdę. Stawali się bohaterami w fikcyjnych historiach, których inspiracją byli sami widzowie. Niesamowita energia udzieliła się każdemu!

W przerwie odbył się finisaż wystawy pokonkursowej „Wolontariat w mojej głowie”, przedstawiającej grafiki promujące ideę wolontariatu. Ich twórcy przypomnieli nam m.in.: jaki jest wzór serotoniny i że „Superbohaterem każdy być może. Wystarczy, że innym pomoże!”.

wolontariuszki oglądające prace na finisażu wystawy "Wolontariat w mojej głowie"


Przy kawie i ciastku stworzyła się też przestrzeń do zawiązywania nowych znajomości.

Wydarzenie uświetnił recital Macieja Kmity „Mężczyzna Romantyczny. Muzyczna podróż do świata tęsknot.” Artysta wystąpił ze swoim projektem autorskim, do którego napisał większość tekstów. Autorką muzyki jest Urszula Borkowska – kierownik artystyczny projektu. Podczas koncertu usłyszeliśmy też znane utwory takie jak „Parostatek” Krzysztofa Krawczyka, ale wykonane w niebanalny sposób. Piosenki przeplatały się z anegdotami, które pół żartem, pół serio skłoniły do refleksji nad losem współczesnego mężczyzny romantycznego.

recital Macieja Kmity śpiewającego na scenie przed mikrofonem, w tle gra fortepianista

Wspólne świętowanie stało się okazją do spotkania i poznania się wolontariuszy działających w różnych organizacjach. To z kolei pomogło dostrzec spektrum działań i zaangażowania ochotników, których obecność zaznacza się w niemal każdej dziedzinie naszego życia społecznego.

Wyrazy uznania kierujemy do wszystkich instytucji, które włączyły się w ubiegłoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Śródmieściu, jednocześnie mając nadzieję, że to początek dalszej owocnej współpracy.

Tekst i zdjęcia przekazane przez Dom Kultury Śródmieście.


Jeżeli chcecie poznać inne projekty, przeczytajcie podsumowanie wszystkich partnerstw, zrealizowanych przez instytucje w 2019 i w 2020 r.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.