Projekt „Ochotnicy warszawscy” to nie tylko cieszący się popularnością Miejski Portal Wolontariatu oraz darmowe szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy oraz koordynatorów. Nie mniej ważną częścią naszego projektu są działania, w które od lat angażujemy stołeczne instytucje. Pracujemy nad rozwojem wolontariatu z bibliotekami, domami kultury, domami i ośrodkami pomocy społecznej, placówkami edukacji pozaszkolnej czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Żeby nie poprzestać na samych szkoleniach dla instytucji, dodatkowo realizujemy program partnerstw instytucji rozwijających wolontariat. Właśnie ruszyła kolejna edycja "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", a my przedstawiamy Wam instytucje, które swoje projekty realizowały w roku 2021.

Kolejnym projektem był wolontariat młodzieży z dwóch warszawskich placówek oświatowych - Bursy nr 8 z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Bursy nr 5 - na rzecz zwierząt. Zapraszamy Was do przeczytania relacji z tego działania, napisanej przez koordynatorkę koła wolontariatu w Bursie nr 8 - Katarzynę Grabowską.


Na terenie obydwu placówek - Bursy nr 8 i Bursy nr 5 - działają obecnie koła wolontaryjne, liczące po klikunastu ochotników, aktywizujące młodzież do różnych działań uwrażliwiających na potrzeby innych i wspierających słabszych ale także integrujących wychowanków. Podejmowane działania mają poszerzać i wzbogacać ofertę kół wolontariatu w obydwu placówkach oraz zwrócić uwagę wolontariuszy na fakt nabycia umiejętności technicznych służących do wykonania samodzielnej pracy. Jednym z takich działań w ramach wolontariatu jest wspólne włączenie się w pomoc na rzecz zwierząt.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach zajęć kół wolontariatu prowadzone były głównie warsztaty z rękodzieła. Uczniowie podczas ich trwania wykonywali zabawki dla zwierząt ze schroniska. W ramach cyklicznych spotkań młodzieży robiliśmy i rozprowadzaliśmy zabawki edukacyjne dla zwierząt (psów, kotów) takie jak: maty węchowe, szarpaki, wędki, piłki itp. Wykonane zabawki zaczęliśmy wystawiać na aukcjach internetowych oraz przekazywać do zaprzyjaźnionych fundacji - Rasowy Kundel oraz Aurea - Fundacja Pomocy Goldenom.

wykonywanie maty węchowej przez wolontariuszy

W ramach projektu podjęliśmy współpracę z ekspertami pracującymi na co dzień ze zwierzętami - behawiorystami i trenerami z firmy „Wymarzony pies”, która przeprowadziła z naszymi wolontariuszami warsztaty i zajęcia na temat potrzeb rozwojowych i edukacyjnych zwierząt oraz warsztaty praktyczno-techniczne z tworzenia atrakcyjnych zabawek dla zwierząt. Ze względu na ówczesną sytuację pandemiczną, mogliśmy spotykać się z wolontariuszami z partnerskiej placówki raz w miesiącu. Takie spotkania miały miejsce czterokrotnie, odbywały się na terenie obydwu placówek. Podczas tych spotkań, pod okiem szkoleniowców nauczyliśmy się wyrabiać atrakcyjne i solidne zabawki dla zwierząt. Ponadto wymienialiśmy się doświadczeniami i pomysłami na działalność wolontaryjną w naszych placówkach. Jedne z listopadowych spotkań zaowocowało pomysłem na kolejne wspólne działanie - wykonanie świątecznych kartek, ozdób choinkowych i rozesłanie ich do Domów Opieki i hospicjów. Z przyznanych nam w ramach dofinansowania środków zakupiliśmy więc dla obydwu placówek materiały plastyczne i dekoracyjne, i w grudniu skupiliśmy się właśnie na tej działalności. Niektórzy z naszych wychowanków bardzo mocno zaangażowali się w realizacje projektów, dlatego też postanowiliśmy ich wyróżnić i nagrodzić świątecznymi upominkami w postaci bidonów i butelek termicznych.

Podjęte działania zachęciły wolontariuszy do przyjemnego ale też pożytecznego spędzania wolnego czasu. Partnerstwo pozwoliło również na szerszą działalność kół wolontaryjnych. W trakcie zajęć wolontariusze nabyli umiejętności organizacji pracy w grupie, samodzielnego wytwarzania akcesoriów dla zwierząt z ogólnodostępnych materiałów. Praca w grupie nauczyła młodzież odpowledzialności, zaangażowania, podziału obowiązków i dała młodzieży poczucie przynależności.

uczeń wykonujący zabawkę dla psów podczas warsztatow

szarpaki wykonane w ramach projektu

Tekst: Katarzyna Grabowska - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Bursa nr 8

Zdjęcia przekazane przez Bursę nr 8 i Bursę nr 5.


Jeżeli chcecie poznać inne projekty, przeczytajcie podsumowanie wszystkich partnerstw, zrealizowanych przez instytucje w 2019 i w 2020 r.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.