Projekt „Ochotnicy warszawscy” to nie tylko cieszący się popularnością Miejski Portal Wolontariatu oraz darmowe szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy oraz koordynatorów. Nie mniej ważną częścią naszego projektu są działania, w które od lat angażujemy stołeczne instytucje. Pracujemy nad rozwojem wolontariatu z bibliotekami, domami kultury, domami i ośrodkami pomocy społecznej, placówkami edukacji pozaszkolnej czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Żeby nie poprzestać na samych szkoleniach dla instytucji, dodatkowo realizujemy program partnerstw instytucji rozwijających wolontariat. Właśnie ruszyła kolejna edycja, a my przedstawiamy Wam instytucje, które swoje projekty realizowały w roku 2021.

W programie „Partnerstwa instytucji rozwijające wolontariat ” w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" wzięła również udział młodzież licealna z trzech warszawskich liceów: LO im. K.K. Baczyńskiego, LO im. A. Fredry i LO im. M. de Cervantesa, zainteresowana zdobyciem wiedzy o animowaniu działań wolontariackich.

Uczestnikami warsztatów zorganizowanych w ramach partnerstwa byli przede wszystkim młodzi ludzie działający w samorządach szkolnych, podejmujący działania aktywizujące w szkole i poza szkołą, w swoich środowiskach lokalnych. Poprzez działania warsztatowe poznali narzędzia, które sprawdzają się w aktywizacji i realizacji działań wolontariacko-animacyjnych.

Efektem pracy warsztatowo-szkoleniowej jest publikacja pt. „Narzędziownik Kreatywnego Wolontariusza”, która trafi do warszawskich liceów w formie elektronicznej. Jest także formą gotowej prezentacji do wykorzystania w czasie zajęć w szkole. Można znaleźć w niej konkretne pomysły na akcje społeczno-wolontariackie, ze wskazówkami i podpowiedziami jak taką akcję przeprowadzić, nie tylko w szkole, ale również w środowisku lokalnym. Powstały m.in. takie projekty jak: „Bake off” o gotowaniu, „Pomocna łapa”, „Jak zostać wolontariuszem?”, „Prawa ucznia – dlaczego są tak ważne?” czy „Ruszaj z torbą na zakupy!”

Cykl szkoleń został przeprowadzony od października do listopada 2021 r. w Miasteczku Przyrody na ul. Fabrycznej 1/3. Projekt prowadzony był przez Młodzieżowy Dom Kultury na ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie,a jego partnerami, oprócz warszawskich liceów, była Fundacja Edukacji Międzykulturowej oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida.Publikacja do pobrania

"Narzędziownik Kreatywnego Wolontariusza".

pierwszy slajd prezentacji Narzędziownik Kreatywnego Wolontariusza


Jeżeli chcecie poznać inne projekty, przeczytajcie podsumowanie wszystkich partnerstw, zrealizowanych przez instytucje w 2019 i w 2020 r.


Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy.


Jesteś koordynatorem wolontariatu szkolnego? Zajrzyj do naszej Bazy wiedzy nt. wolontariatu szkolnego i młodzieżowego.