W ramach Programu rozwoju wolontariatu w szkołach oferujemy otwarte i bezpłatne warsztaty skierowane do osób zaangażowanych w szkolny wolontariat. Wydarzenia mają formę on-line lub stacjonarną, prowadzą je doświadczeni trenerzy – eksperci i praktycy w temacie szkolnego wolontariatu.

Poniżej znajduje się opis wydarzeń organizowanych w listopadzie 2021. Zapraszamy do uczestnictwa w dowolnej liczbie wydarzeń, w celu zgłoszenia się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (klikając w link, opuszczasz portal www.ochotnicy.waw.pl). Część wydarzeń ma ograniczoną liczbę miejsc – w takim przypadku decydujące będą informacje podane w formularzu zgłoszeniowym.


Harmonogram wydarzeń

Kreatywność w działaniach wolontariackich – metoda Design Thinking

Typ wydarzenia: warsztaty on-line dla nauczycieli
Czwartek, 4 listopada w godz. 17:00-20:00

Design Thinking - czyli myślenie projektowe - to metoda, którą wykorzystuje się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań szczególnie uwzględniając potrzeby odbiorców projektu. Nauczyciele i nauczycielki mogą wykorzystywać metodę Design Thinking również podczas lekcji jako narzędzie pracy z uczniami, zwiększając zaangażowanie uczniów i uczennic. Pomaga ona także wypracować oryginalne i praktyczne rozwiązania, które mogą służyć klasie czy społeczności szkolnej. Podczas warsztatu będziemy stosować to narzędzie do wypracowania pomysłów na rozwój szkolnego koła wolontariatu. W czasie wydarzenia nauczyciele i nauczycielki krok po kroku poznają metodę Design Thinking oraz jej zastosowanie w pracy szkolnego koła wolontariatu. Dla chętnych będzie możliwość dodatkowych konsultacji on-line z prowadzącymi. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Dzięki udziałowi w warsztatach:

  • Nauczysz się patrzeć nieszablonowo na różne sytuacje wykorzystując metodę Design Thinking.
  • Wypracujesz zupełnie nowe pomysły na działania wolontariackie.
  • Wymienisz się pomysłami z innymi osobami.
  • Otrzymasz wsparcie oraz informację zwrotną na temat swoich warsztatowych dokonań.

Prowadzenie:
Marta Brzezińska-Hubert – socjolożka i trenerka specjalizująca się w obszarach związanych z wolontariatem międzynarodowym i lokalnym, edukacją międzykulturową, teorią i praktyką uczenia się. Mentorka w Programie rozwoju wolontariatu w szkołach, członkini zespołu trenerów Europejskiego Korpusu Solidarności i projektu "Między Innymi". Współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi w Polsce i zagranicą. Autorka i redaktorka publikacji o tematyce edukacyjnej i szkoleniowej.

Monika Prus-Głaszczka – od zawsze animatorka działań społecznych i wolontariuszka, od kilku lat certyfikowana coach (Collegium Civitas) i trenerka (STOP), wspiera grupowo i indywidualnie w obszarach związanych z kompetencjami społecznymi. Autorka materiałów edukacyjnych, absolwentka pedagogiki specjalnej i animacji społeczno kulturowej. Koordynatorka programów obywatelskich, Mentorka w Programie rozwoju wolontariatu w szkołach, Oby Młodzież, Samorządy Mają Moc.


Dokumenty, formalności oraz inne wyzwania wolontariatu szkolnego

Typ wydarzenia: szkolenie on-line dla nauczycieli
Poniedziałek, 15 listopada w godz. 18:00-19:30

W odpowiedzi na potrzeby wielu nauczycielek i nauczycieli zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania szkolnego koła wolontariatu.
Tym razem do przygotowania szkolenia zaprosilismy prawniczkę Antoninę Dębską, którą poprosiliśmy między innymi o opracowanie tematów związanych z bezpieczeństwem organizatorów szkolnego wolontariatu, jak i samych wolontariuszy oraz odświeżenie wzorów dokumentów niezbędnych w pracy z wolontariuszami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Zdobędziesz informacje o organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa m.in.: zasady organizowania zbiórek i loterii, zasady wyjść pozaszkolnych z wolontariuszami, zgody RODO itp.
  • Poznasz dobre praktyki z zakresu przydzielania punktów za wolontariat i współpracy z rodzicami wolontariuszy.
  • Otrzymasz nowe wzory dokumentów, które mogą być pomocne przy organizacji wolontariatu w szkole.
  • Będziesz mieć możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z prawniczką.

Prowadzenie:
Antonina Dębska - prawniczka, koordynatorka i mentorka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od stycznia rozpoczyna aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Koordynowała i realizowała projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i praw człowieka. Realizowała projekty w ramach programów „Młodzież w działaniu”, „Erasmus+” i „Korpus Solidarności”. Współpracowała m.in. z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Fundacją Schumana i Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Mateusz Konieczny - socjolog, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy. Certyfikowany Trener FRIS®. Mentor w Programie rozwoju wolontariatu w szkołach. Od ponad 10 lat wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli, przygotowuje młodzież do realizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Studiował na Freie Universitat w Berlinie. Obecnie doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Założyciel Manufaktury Przyszłości – organizacji wspierającej młodych ludzi w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Laureat konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej.


Serdecznie zapraszamy!


Program rozwoju wolontariatu w szkołach jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". Bezpośrednim realizatorem programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Sprawdź inne dostępne szkolenia dla organizatorów wolontariatu w zakładce "Wydarzenia i szkolenia"!