Szkolne Koło czy Klub Wolontariatu to najczęściej pierwsza okazja dla uczniów do sprawdzenia się w roli wolontariuszy. Wolontariat szkolny to nie tylko pojedyncze akcje charytatywne, ale przede wszystkim społeczność osób, które mogą na siebie liczyć oraz są wsparciem dla ludzi wokół niezależnie od sytuacji. To świetna okazja do zdobywania nowych umiejętności czy rozwijania pasji uczniów.

To wszystko nie byłoby możliwe bez koordynatorów wolontariatu w szkołach. W Dniu Nauczyciela zapytaliśmy trójkę z nich m.in. o to co daje im organizacja wolontariatu oraz dlaczego w wolontariat warto angażować młodzież.


Paweł Wojtyła - LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Gen. Broni Władysława Andersa w Warszawie

Paweł Wojtyła z identyfikatorami wolontariackimi w ręku

Co daje Panu organizacja wolontariatu?

Satysfakcję związaną z zaangażowaniem młodych ludzi w bezinteresowne pomaganie. Młodzież, w której udało nam się zaszczepić ideę wolontariatu sama poszukuje możliwości realizacji tej idei. Jest to szczególnie satysfakcjonujące dla mnie jako opiekuna.

Jaki jest Pana największy sukces w zakresie organizacji wolontariatu?

Udział ponad 70 uczniów w organizacji punktu odżywczego w czasie Orlen Warsaw Marathon w latach 2013-2014. W tych latach trasa biegu prowadziła ulicą Konwiktorską, a punkt odżywczy, z którego korzystało kilka tysięcy biegaczy, znajdował się przy naszej szkole i w całości był obsługiwany przez jej uczniów.

Dlaczego tak ważne jest angażowanie młodzieży w wolontariat?

Idea wolontariatu ma za zadanie angażować uczniów w pomaganie innym. Jest to świetna forma wychowania młodzieży i kształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Młodzież bardzo chętnie angażuje się w akcje wolontariackie, trzeba tylko wskazać odpowiednie możliwości.

Czego życzyłby Pan sobie i innym koordynatorom wolontariatu szkolnego z okazji Dnia Nauczyciela?

Wytrwałości w organizowaniu akcji wolontariackich, satysfakcji z zaangażowania uczniów oraz efektów pracy. Zakończenia pandemii i obostrzeń, które delikatnie wstrzymały część akcji.


Maria Kutna - Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Maria Kutna - koordynatorka wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 340

Co daje Pani organizacja wolontariatu?

Organizacja i założenie przeze mnie Rodzinnego Koła Wolontariatu daje mi ogromną satysfakcję. Jest dla mnie inspiracją i ogromnym wyzwaniem. Zachęcamy do udziału w wolontariacie całe rodziny.

Jaki jest Pani największy sukces w zakresie organizacji wolontariatu?

Największym moim sukcesem jest zapoczątkowanie działalności Rodzinnego Koła Wolontariatu w klasach młodszych naszej szkoły. Dzięki temu zainspirowałam uczniów naszej szkoły i ich rodziców do aktywnego włączenia się w akcje wolontariatu, co przyczyniło się do zwiększenia wrażliwości naszych uczniów na potrzeby innych, tworzenia więzi między nimi a środowiskiem lokalnym, kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich. Od czterech lat odbywa się w naszej szkole szereg akcji i przedsięwzięć charytatywnych. Największe z nich, a zarazem te, które przerosły nasze oczekiwania, to między innymi:

  • Przystąpienie do programu rozwoju wolontariatu w szkołach w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy.
  • Nawiązanie współpracy z fundacjami zajmującymi się pomocą bezdomnym zwierzętom - fundacjami i schroniskami.
  • Spotkania z przedstawicielami fundacji, prelekcje na temat zasad adopcji oraz opieki nad zwierzętami.
  • Przeprowadzenie akcji „Szkolna paka dla zwierzaka” w klasach 0-8.
  • Udział w akcji "Ursynów Gra dla Julka Wróbla".
  • Akcja charytatywna na rzecz chłopca chorego na nowotwór. W ramach akcji odbyły się: występy artystyczne, licytacje przedmiotów, kiermasz różności, kawiarenki charytatywne, warsztaty artystyczne, teatrzyk, mecz dziennikarzy TVP kontra rodzice z klasy Julka Wróbla, pokazy pierwszej pomocy, pokazy taneczne, bieg na orientację. Była to największa akcja przeprowadzona przez szkołę w ścisłej współpracy z Rodzinnym Kołem Wolontariatu, oraz wolontariuszy z sąsiednich placówek i chętnych uczestników. Podczas koncertu zbierane były fundusze na leczenie chłopca chorego na glejaka mózgu.
  • Udział w akcji „Gwiazdor” w klasach 1-3. Akcja polegała na przygotowaniu świątecznych paczek dla dzieci z ubogich rodzin
  • Senior w koronie - przygotowanie paczek świątecznych dla seniorów

Dlaczego tak ważne jest angażowanie młodzieży w wolontariat?

Dzięki udziałowi w szkolnym wolontariacie dzieci i młodzież uczą się pomagania, empatii sprawia im to ogromną przyjemność. Rozwijają zainteresowania uczniów oraz kształtują postawy prospołeczne. Pozwalają również pożytecznie spędzać wolny czas.

Czego życzyłaby Pani sobie i innym koordynatorom wolontariatu szkolnego z okazji Dnia Nauczyciela?

Z okazji Dnia Nauczyciela życzyłabym sobie, jak też innym koordynatorom, zdrowia, zapału do pracy pomimo napotykanych codziennych trudności, mniejszej ilości pracy papierkowej, a więcej działania oraz ogromu radości i satysfakcji z pracy na rzecz innych najbardziej potrzebujących.


Katarzyna Kondracka – Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery

Katarzyna Kondracka koordynatorka wolontariatu z SP 98

Co daje Pani organizacja wolontariatu?

Poczucie uczestniczenia w procesie kształtowania młodych ludzi, nauki ważnych umiejętności, które później wykorzystają w dorosłym życiu oraz satysfakcję z dostrzeżenia potencjału, który drzemie w młodzieży i przekierowania go w zaangażowanie w działalność na różnych płaszczyznach.

Jaki jest Pani największy sukces w zakresie organizacji wolontariatu?

Myślę, że moim największym sukcesem jest fakt, że uczniowie uświadamiają sobie, że wspólne działanie na rzecz innych sprawia im wielką frajdę, nie działają tylko dla zdobycia dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej oraz to, że uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w akcjach w Szkolnym Klubie Wolontariuszy w szkole podstawowej, dalej kontynuują swoją działalność już w szkole średniej.

Dlaczego tak ważne jest angażowanie młodzieży w wolontariat?

Wykorzystując otwartość i ciekawość młodego człowieka, uczymy pozytywnych postaw wobec potrzebujących. Zachęcamy do bezinteresownego, aktywnego udziału w życiu społecznym. Przełamywania własnych słabości. Wolontariat jest ciekawą formą aktywnie spędzonego czasu przy jednoczesnym czynieniu dobra dla innych. Nasi uczniowie uczęszczając do szkoły z oddziałami integracyjnymi na co dzień spotykają się z indywidualnością różnych osób. Dzięki udziałowi w akcjach wolontariackich uczą się tolerancji, otwartości, szacunku. Widzimy jak starają się z dużą odpowiedzialnością wywiązywać się z przyjętych zadań. Z wielką przyjemnością podejmują się różnych akcji. Mają poczucie, że robią coś dobrego dla innych. Wspólna praca (np. przygotowywanie stoisk, ogłoszeń, wykonywanie plakatów, dekoracji, pakowanie zebranych artykułów) daje im wiele radości.

Czego życzyłaby Pani sobie i innym koordynatorom wolontariatu szkolnego z okazji Dnia Nauczyciela?

Przede wszystkim zdrowia, aby pandemia nie pokrzyżowała nam planów, abyśmy mogli zrealizować wszystkie zaplanowane na ten rok szkolny akcje.


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty, a w szczególności koordynatorom szkolnych kół wolontariatu życzymy samych sukcesów!


 Jeśli jesteś koordynatorem wolontariatu szkolnego, koniecznie sprawdź zakładkę poświęconą wolontariatowi szkolnemu i młodzieżowemu w Bazie wiedzy!