Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wraz z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Fundacją Warszawa 2030+ serdecznie zaprasza do udziału w konferencji on-line
pn. „Wolontariat XXI w.”, którą organizują w ramach zawiązanego przez siebie partnerstwa.

Konferencja „Wolontariat XXI w.”, odbędzie się 4 października 2021 r. o godz. 9:00.
W ramach tego wydarzenia zaplanowane są spotkania ze znanymi koordynatorami wolontariatu - przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, które wzorcowo pracują z wolontariuszami.
Ponadto odbędą się warsztaty dla wolontariuszy oraz warsztaty dla osób pracujących z wolontariuszami.

Całość transmitowana będzie w mediach społecznościowych – na FB Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Wszystkie szczegóły oraz zapisy na warsztaty dostępne są na profilach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy oraz Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach.

plakat promujący wydarzenie "Wolontariat XXI w."

„W toku naszej pracy zauważyliśmy, że wolontariat bywa niedoceniany, czasem traktowany jako usługa gorszej jakości a sami wolontariusze traktowani są z nienależytym szacunkiem i podziwem. Zdarza się też, że organizacje i instytucje nie potrafią zaplanować pracy wolontariusza, zbudować jego służby na podstawie prawidłowo zdiagnozowanych potrzeb jak i umiejętności oraz jego zainteresowań. W ramach konferencji pokażemy dobre praktyki prawidłowego funkcjonowania wolontariatu, dobrze zdiagnozowanej potrzeby środowiska, satysfakcjonującej dla wolontariusza pracy.”

- mówi organizator wolontariatu, Pani Anna Przybysz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


Pytania dot. wydarzenia, kierować można bezpośrednio do organizatorów pod numer tel. 22 115 11 05 lub 502 224 662.


Działanie realizowane jest w ramach programu partnerstw instytucji na rzecz rozwoju wolontariatu, finansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".