Zachęcamy wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na realizację zadania w roku 2021 pn. "Rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy” w otwartym konkursie ofert przeprowadzanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Realizacja zadania jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Celem zadania jest rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej działających w dzielnicach m.st. Warszawy. Zadanie dotyczy opracowania i realizacji działań edukacyjnych i wspierających proces organizacji wolontariatu oraz rozwój wolontariatu w 18 ośrodkach pomocy społecznej w dzielnicach m.st. Warszawy. Oferta powinna zakładać pracę indywidualną oraz grupową z koordynatorami wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.

W każdym ośrodku pomocy społecznej powinien zostać wypracowany indywidualny, wewnętrzny dokument „Program Wolontariatu” uwzględniający specyficzne potrzeby instytucji odnoszące się do organizacji wolontariatu. Ponadto, pracownicy każdego z ośrodków, wyznaczeni do koordynacji wolontariatu, powinni uzyskać lub wzmocnić kompetencje niezbędne do współpracy z wolontariuszami.

Termin składania ofert:

poniedziałek, 7 czerwca, 2021 r., godz. 12:00

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.