W ramach tegoroczonego Festiwalu Wolontariatu zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dobrych praktyk czterech wybranych koordynatorów wolontariatu z warszawskich organizacji pozarządowych i instytucji miejskich.

Czwarta prezentacja: Olga Lesiak - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów

Sprawdź także prezentację dobrych praktyk:


Chcesz rozwijać swój potencjał profesjonalnego organizatora i koordynatora wolontariatu? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, spotkań i warsztatów oraz z naszej bazy wiedzy o wolontariacie.


Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.