Czerwiec jest miesiącem, który klasycznie kojarzony jest z zakończeniem roku szkolnego. W ostatnich dniach także i my pożegnaliśmy się z pedagogami i uczniami, którzy uczestniczyli w programie "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole" i przez wiele miesięcy angażowali się w szkolenia oraz wspólne działania na rzecz rozwoju wolontariatu. 

podsumowanie

Na posumowanie programu "Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole" została wybrana przestrzeć o prawdziwie szkolnym charakterze, czyli Biblioteka Publicza na Koszykowej. Podczas spotkania podsumowaliśmy prawie 9-miesięczne wysiłki nauczycieli i uczennic tworzących wolontariat w swoich szkołach. Spotkanie rozpoczęliśmy warsztatami dla uczniów i nauczycieli. Nauczycielki podsumowywały swoją pracę, dzieliły się dobrymi praktykami i potrzebami na przyszłość. Uczniowie z kolei wykonywali pudełka projektowe, które później prezentowali podczas targów. Każde pudełko zawierało zdjęcia i przedmioty nawiązujące do działań wolontariackich podjętych przez zespoły – niektóre zupełnie wprost (np. talia kart oznaczała turniej gier organizowanych przez młodzież dla dzieci w świetlicy), inne metaforycznie (np. sznurek jako symbol nowych więzi, które zawiązały się w tym roku w klasie dzięki wolontariatowi) Podczas targów uczniowie prezentowali efekty swojej pracy i opowiadali o tym czym zajmowali się podczas trwania projektu. 

Po targach wręczyliśmy dyplomy i podziękowania dla szkół, które najaktywniej uczestniczyły w programie: Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana, Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Bytnara, Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 41 Edu Bene, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Nasza Szkoła" im. Janusza Korczaka oraz Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery.

Ostatnim elementem programu były warsztaty wspólnego muzykowania prowadzone przez Jacka „Budynia” Szymkiewicza z grupy Pogodne. Specjalnie na tę uroczystość skomponował on piosenkę dotyczącą wolontariatu, którą wszyscy razem wykonali na koniec spotkania. 

Tekst i zdjęcia przekazane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej


Kolejną edycję programu rozwoju wolontariatu w szkołach rozpoczniemy już po wakacjach! O rekrutacji szkół do kolejnej edycji poinformujemy za pośrednictwem działu aktualności na Miejskim Portalu Wolontariatu. 


Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i współfinansowany przez m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie "Ochotnicy warszawscy".