W 2019 r. kontynuujemy pracę w ramach kolejnej edycji Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy31 placówek będzie wzmacniało wolontariat w swoich instytucji. Na przełomie kwietnia i maja odbyły się pierwsze warsztaty. 

Tegoroczna edycja będzie przebiegała dwutorowo. Do udziału w programie zaproszono uczestników zeszłorocznej edycji programu, którzy będą kontynuowali swoją pracę w zakresie dalszego rozwoju wolontariatu. W tym roku do grona uczestników dołączą także nowe instytucje – one z kolei będą realizowały program opracowany w roku ubiegłym, pozwalający na skuteczne wdrożenie wolontariatu lub efektywną prace z już istniejącymi grupami wolontariuszy.

23 i 24 kwietnia, tuż po przerwie świątecznej, na dwudniowych warsztatach spotkali się przedstawiciele tej drugiej grupy, którzy w tym roku dołączyli do programu. Szkolenie odbyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego i miało na celu przybliżenie podstawowych informacji dotyczących pracy z wolontariuszami. Zajęcia prowadziły dwie doświadczone trenerki – Aleksandra Daszkowska-Kamińska i Anna Łukawska-Adamczyk. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy reprezentowała Karolina Kłosińska, która opowiedziała uczestnikom o programie „Ochotnicy warszawscy” i przybliżyła założenia programu rozwoju wolontariatu. Na warsztatach obecne były także koordynatorki działań, Anna Warwas i Aneta Birnbaum, które będą czuwały nad realizacją wyznaczonych działań. W spotkaniu udział wzięło Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin, Wolskie Centrum Kultury i Otwarta Kolonia, Centrum Promocji Kultury Filia Klub Kultury Seniora, Bemowskie Centrum Kultury, Centrum Kultury Wilanów, Klub Osiedlowy SURMA Filia OKO.

Reprezentanci każdej z instytucji mogli przekazać trenerkom swoje oczekiwania i potrzeby związane z udziałem w programie, przyjrzeć się wspólnie temu jaki potencjał dla wolontariatu tkwi w ich placówce i co stanowi o jej wyjątkowości. Przyjrzeli się także temu jakie zadania byłyby odpowiednie do zaangażowania ochotników warszawskich – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów. Rozmawiano także o wolontariacie rodzinnym i pracowniczym, szukając przestrzeni do realizacji misji wolontariusza w jak najbardziej różnorodny sposób.

Projekt bez tytułu 1

Drugi dzień pozwolił uczestnikom poznać aspekty prawne i formalne, które wiążą się z pracą koordynatora wolontariatu. Tutaj szczególnie przydatna była baza wiedzy, zgromadzona na portalu „Ochotnicy warszawscy”, do której organizator wolontariatu zawsze może sięgnąć. W czasie warsztatu uczestnicy wypracowali zbiór pomysłów na skuteczne i efektywne formy promowania wolontariatu – opracowali zarówno listę kanałów i sposobów komunikacji, jak i przećwiczyli tworzenie odpowiedniego ogłoszenia. Warsztaty zwieńczyła wizyta studyjna w Muzeum Powstania Warszawskiego i spotkanie z Martą Walkowską-Lipko, kierowniczką Centrum Wolontariatu MPW, która podzieliła się swoim doświadczeniem w pracy z liczącą ponad 200 wolontariuszy grupą. To jednocześnie pierwsze z kilku inspirujących spotkań, które czekają uczestników tegorocznej edycji programu.

8 maja przedstawiciele instytucji biorących udział w zeszłorocznej edycji mieli okazję spotkać się po raz pierwszy po dłuższej przerwie. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej (a konkretniej w przestrzeni Muzeum nad Wisłą) pracowali wspólnie przedstawiciele i przedstawicielki ze Staromiejskiego Domu Kultury, Domu Kultury „Wygoda”, Domu Kultury Dorożkarnia, Domu Kultury Wesoła, Wawerskiego Domu Kultury Filia Aleksandrów, Centrum Łowicka, Domu Kultury „Włochy”  Domu Kultury Praga, Ośrodka Kultury Arsus, Bemowskiego Centrum Kultury, filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe, Domu Kultury „Rembertów” i Służewskiego Domu Kultury.

Grupa miała okazję podzielić się ze sobą tym, co wydarzyło się w ich grupach wolontariackich w ciągu sześciu ostatnich miesięcy. Przedstawiciele i przedstawicielki warszawskich domów kultury opowiedzieli o swoich sukcesach i dobrych praktykach, które wypracowali w zakresie współpracy z wolontariuszami; mogli także porozmawiać o trudnościach, jakie napotkali i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Opowiedzieli także o aktywnościach, do których udało się zaangażować wolontariuszy w ich instytucjach, pokazując tym samym jak wiele różnych możliwości stwarza wolontariat w domu kultury.

Projekt bez tytułu 2

W trakcie warsztatu w ramach wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się także z Dominiką Jagiełło, koordynatorką wolontariatu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która opowiedziała o specyfice wolontariatu w MSN i o tym, jak na co dzień współpracuje z wolontariuszami.

Kolejne warsztaty już niebawem – uczestnicy spotkają się na sali szkoleniowej 12 i 19 czerwca, z kolei na 24 czerwca zaplanowano spotkanie z dyrektorami włączonych do programu domów kultury. 


Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.  

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury.