W projekcie „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” organizujemy otwarte szkolenia, warsztaty, spotkania, wizyty studyjne i webinaria skierowane do nauczycielek i nauczycieli (w także dyrektorów, uczniów i uczennic). Spotkania będą miały charakter praktyczny i prowadzone będą aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów. 

Projekt wspiera szkoły w rozwijaniu uczącego, twórczego, ciekawego wolontariatu osadzonego w społeczności lokalnej i inicjowanego przez młodzież. Jest częścią programu Ochotnicy Warszawscy i realizowany jest we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz m.st. Warszawa.

17360848 10208991167404108 1905108779 n

Poniżej znajdziesz opisy wydarzeń organizowanych w okresie marzec – kwiecień 2019. Możesz od razu zgłosić się na dowolną liczbę wydarzeń lub, jeśli nie chcesz od razu deklarować udziału w kilku spotkaniach, wysyłać zgłoszenia na poszczególne szkolenia. Część warsztatów ma ograniczoną liczbę miejsc - w tym przypadku decydujący będzie termin wysłania zgłoszenia. Link do formularza zgłoszeniowego: tutaj. 


Jak zorganizować wolontariat? Formalne aspekty wolontariatu w pigułce

Typ wydarzenia: seminarium formalno-prawne dla nauczycieli

6 marca br. godz. 9.00-10.30, Fundacja 1 Muranów, ul. Miła 22

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• zdobędziesz podstawowe informacje o organizacji wolontariatu z punktu widzenia prawa oświatowego
• poznasz dobre praktyki organizacyjne z zakresu wolontariatu i wzory dokumentów

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska-Kwiręg


Wolontariat naprawdę uczniowski: partycypacja i decyzyjność młodzieży

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

8 marca br. godz. 10.00-13.00, PROM Kultury, ul. Brukselska 23

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• poznasz sprawdzone sposoby zwiększania zaangażowania młodzieży i motywowania uczniów w wolontariacie
• poznasz metody zwiększania decyzyjności uczniów i ich samodzielności w działaniach wolontariackich
• dowiesz się, jak przeprowadzić diagnozę potrzeb i zasobów młodych wolontariuszy oraz jak zaplanować wolontariat zgodny z wynikami diagnozy.

Prowadzenie: Michał Tragarz, trener i koordynator programów edukacyjnych skierowanych do samorządów uczniowskich, m.in. Szkoła Demokracji.


Budowanie zespołu i wspieranie pracy grupy wolontariackiej

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

12 marca br. godz. 10.00-13.30, Fundacja 1 Muranów, ul. Miła 22

Dzięki udziałowi w warsztatach:
• poznasz narzędzia wspierania wolontariuszy na różnych etapach procesu grupowego,
• dowiesz się, jak budować zespół i wzmacniać umiejętności współpracy w ramach wolontariatu,
• poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie i motywowania grupy.

Prowadzenie: Malina Baranowska-Janusz, trenerka i psycholożka międzykulturowa.


Punkty za wolontariat: propozycje rozwiązań i pomysły na sensowne punktowanie wolontariatu

Typ wydarzenia: seminarium formalno-prawne dla nauczycieli

13 marca br. godz. 10.00-11.30 Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

Dzięki udziałowi w spotkaniu:
• dowiesz się, jakie są podstawy prawne tzw. „punktów za wolontariat” i do czego w tym zakresie zobowiązane są szkoły
• poznasz możliwe sposoby uregulowania tego tematu na poziomie szkolnym i zastanowisz się, które z nich są najlepsze z punktu widzenia wolontariatu w Twojej szkole.

Prowadzenie: Sylwia Żmijewska-Kwiręg


Wolontariat młodzieży na rzecz osób z niepełnosprawnościami: pomysły i rekomendacje

Typ wydarzenia: szkolenie tematyczne z ekspertami

19 marca br. godz. 10.00-12.00, Stowarzyszenie Boris, ul. Warecka 4/6

Dzięki udziałowi w spotkaniu:
• poznasz inspirujące pomysły oraz możliwości udziału młodzieży w działaniach wolontariackich i społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
• nawiążesz kontakty z instytucjami, które prowadzą wolontariat młodzieżowy wokół tych tematów,
• dowiesz się, na co zwracać uwagę, angażując się z młodzieżą w wolontariat w tym obszarze,
• wymienisz się doświadczeniami z innymi nauczycielami i nauczycielkami.


Rozwijanie kompetencji i uczenie się w działaniach wolontariackich w szkole

Typ wydarzenia: warsztaty praktyczne „Wolontariat z sensem”

27 marca br. godz. 10.00-13.30, Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
• dowiesz się, jak wolontariat może wspierać rozwijanie umiejętności kluczowych
• poznasz narzędzia i techniki wspierania autorefleksji uczniów
• dowiesz się, jak współpracować z doradcami zawodowymi w szkołach, by wolontariat był elementem planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Prowadzenie: Marta Brzezińska-Hubert, ekspertka i trenerka, mentorka w programie „Kto na ochotnika? Szkolne programu wolontariatu”


Wolontariat a ścieżka kariery: jak wykorzystać potencjał wolontariatu?

Typ wydarzenia: seminarium tematyczne dla doradców zawodowych i opiekunów wolontariatu

8 kwietnia br. godz. 10.00-11.30, Menora POLIN (pl. Grzybowski 2)

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiesz się:
- jak wolontariat może wspierać rozwój i planowanie ścieżek kariery przez młodzież,
- jak wprowadzać elementy doradztwa w pracy z młodymi wolontariuszami szkolnymi,
- w jaki sposób nowoczesne technologie mogą uatrakcyjnić zajęcia doradztwa zawodowego.

Prowadzenie: Małgorzata Kazubska


Szkoła w sąsiedztwie: szkolny wolontariat lokalny

Typ wydarzenia: spotkanie tematyczne z ekspertami

9 kwietnia br. godz. 10.00-12.00, Stowarzyszenie Boris, ul. Warecka 4/6

Dzięki udziałowi w spotkaniu:
- dowiesz się, jak nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami (bibliotekami, MAL-ami itp.)
- zdobędziesz inspiracje do lokalnych działań wolontariackich
- nawiążesz nowe kontakty i wymienisz się doświadczeniami

Prowadzenie: Małgorzata Leszko


Program „Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole” realizowany jest we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej m.st. Warszawa. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. Projekt mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz projekcie wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawscy.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak dobrze organizować wolontariat szkolny lub młodzieżowy? Zajrzyj do naszej "bazy wiedzy"!