Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza koordynatorów wolontariatu na szkolenie pt. Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC).

Jeśli chcesz w swojej pracy koordynatora wolontariatu:

  • budować kontakt oparty na dialogu i wzajemnym szacunku
  • zwiększać zaangażowanie własne oraz członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór
  • efektywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie z silnymi emocjami

Przyjdź na szkolenie, podczas którego poznasz metodę komunikacji wg Marshalla Rosenberga, która umożliwia w praktyce efektywne zarządzanie zespołem w oparciu o empatię. Zapraszamy koordynatorów, którzy chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę jest głównym problemem i przeszkodą na drodze do porozumienia się z drugim człowiekiem. Czy określenie swojej potrzeby w sposób, jednoznaczny i zrozumiały to łatwe zadanie? Czy łatwo nam wyrażać swoje potrzeby? Jaką rolę tym wszystkim spełniają emocje? Czy łatwo jest wyeliminować lub, co najmniej ograniczyć występowanie przemocy w dialogu?

Na te i inne pytania dotyczące porozumienia bez przemocy postara się odpowiedzieć – wspólnie z uczestnikami spotkania, Małgorzata Tur - trenerka i edukatorka z 17 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, posiadająca certyfikat jakości szkoleń 2 stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Małgorzata Tur od lat zarządza zespołami wolontariuszy, obecnie pełniąc funkcję Międzynarodowego Prezesa Service Civil International, globalnego ruchu wolontariackiego na rzecz pokoju. Jej największym projektem na rzecz wolontariuszy była praca w roli ogólnopolskiego Koordynatora ds. Szkolenia Wolontariuszy podczas turnieju UEFA EURO 2012, gdzie jej zadaniem było opracowanie, efektywne wdrożenie oraz ewaluacja programu szkoleń i programu motywacyjnego dla 3.000 wolontariuszy pracujących w Polsce na rzecz turnieju.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy kierują pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić.

Termin i miejsce szkolenia: 26 kwietnia (czwartek) w godzinach 17.00 -21.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 24 kwietnia br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Interesują Cię inne formy wsparcia dedykowane organizatorom wolontariatu w Warszawie? Sprawdź nasze pozostałe propozycje!


Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.