Na rok 2018 zaplanowana została kontynuacja Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach.
Biblioteki, które wzięły udział w I edycji programu zostaną objęte wsparciem w rozwijaniu wolontariatu w swoich placówkach. Kontynuacja programu zakłada pracę z bibliotekarzami i bibliotekarkami nad zbudowaniem systemu komunikacji i motywacji wolontariuszy. Działanie prócz warsztatów grupowych będzie uzupełnione wsparciem indywidualnym każdej z placówek. Otrzymają one również dofinansowanie na zaplanowane działania.

Dla nowych placówek zaplanowana jest II edycja Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st Warszawy.

Realizowany będzie również analogiczny program dla warszawskich domów kultury – Program rozwoju wolontariatu w domach kultury m.st. Warszawy.
Oba programy będą trwał od marca do listopada 2018r. W tym czasie instytucje, biorące udział w programie wspólnie z trenerami:
- dokonają analizy potrzeb swojej placówki,
- opracują wraz z pracownikami swojej instytucji wizję i założenia wolontariatu,
- przygotują ofertę wolontariatu,
- stworzą i wypromują markę wolontariatu w swoich instytucjach,
- przeprowadzą rekrutację wolontariuszy i przygotują ich do działania
- rozpoczną współpracę!

Programy zakładają wykorzystanie różnorodnych form współpracy:
- grupowe warsztaty szkoleniowe dla zgłoszonych uczestników,
- wizyty studyjne w miejscach z rozwiniętym programem wolontariatu,
- indywidualne warsztaty w każdej z instytucji, skierowane do wszystkich pracowników tej placówki,
- indywidualne poradnictwo dla koordynatorów wolontariatu.

Informację o rekrutacji otrzymają dyrekcje bibliotek oraz domów kultury w drugiej połowie stycznia.