Program dedykowany bibliotekom m.st. Warszawy to pierwszy tego typu program realizowany w Warszawie, który dzięki innowacyjnym metodom wsparcia dąży do rozwoju biblioteki oraz ich znaczenia w społeczności lokalnej, poprzez organizację wolontariatu w placówce. Program jest realizowany w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" od 2017 r. 

Biblioteki działające na terenie Warszawy coraz częściej stanowią przestrzeń, w której zarówno można wypożyczyć książki, jak i wziąć udział w szeregu ciekawych aktywności prowadzonych przez pracowników lub wolontariuszy. Wolontariat biblioteczny jest działaniem za pomocą którego placówki m.in.: rozwijają swoją ofertę kulturalną, otwierają się na potrzeby i pomysły mieszkańców swojej dzielnicy, promują swoją działalnością w środowisku lokalnym. Wolontariusze w bibliotekach są wsparciem dla pracowników zarówno podczas okazjonalnych wydarzeń, jak i w codziennych działaniach. Ochotnicy mogą wykonywać szereg różnorodnych działań np.: prowadzić dodatkowe zajęcia, organizować konkursy, realizować swoje autorskie projekty.

Wolontariat służy nie tylko samej bibliotece, ale jest także szansą dla wolontariuszy na zdobycie cennego doświadczenia, rozwinięcie swoich zainteresowań. Organizacja wolontariatu to również sposób na współtworzenie przez mieszkańców dzielnicy oferty biblioteki, a poprzez to wzmocnienie jej jako miejsca otwartego i rozpoznawalnego na kulturalnej mapie Warszawy. „Program rozwoju wolontariatu w bibliotekach” zakłada kompleksowe szkolenia teoretyczne oraz wsparcie praktyczne w trakcie procesu wdrażania wolontariatu w bibliotece. 

Program realizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” od 2017 roku. Uczestnicy programu, stają się jego współtwórcami, tworząc rozwiązania, które posłużą m.st. Warszawy do planowania przyszłych działań na rzecz rozwoju wolontariatu w podmiotach działających lokalnie.W latach 2017 i 2018 w programie uczestniczyły łącznie 24 stołeczne biblioteki publiczne, które zaprosiły do współpracy ponad 300 wolontariuszy i wolontariuszek!

 

W III edycji Programu wzięło udział 45 filii bibliotecznych z terenu całej Warszawy.

Koordynatorzy wolontariatu z bibliotek tylko w 2019 r. zaangażowali łącznie 640 wolontariuszek i wolontariuszy

IMG 20191126 131300

Cele programu:

  • Zaprezentowanie potencjału wolontariatu w bibliotekach.
  • Przekazanie wiedzy na temat organizowania wolontariatu w oparciu o indywidualne, dla każdej instytucji, możliwości i sposób jej funkcjonowania.
  • Przygotowanie we współpracy ze wszystkimi pracownikami instytucji programu wolontariatu w każdej z bibliotek.
  • Wdrożenie w bibliotekach wolontariatu przy stałym wsparciu i monitoringu trenerów.

Dowiedz się więcej o specyfice wolontariatu w bibliotekach w naszych tekstach:


Sprawdź jak wyglądał przebieg programu:


W ramach "Ochotników warszawskich" prowadzimy również programy wsparcia rozwoju wolontariatu w domach kultury oraz domach pomocy społecznej. Chcesz wiedzieć więcej o wolontariacie w Warszawie? Polub już dziś profil Ochotników warszawskich!

Zobacz także pełną ofertę wsparcia dla organizatorów wolontariatu.


Realizatorem Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy w latach 2017-2019 była Fundacja Civis Polonus.