Urząd m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy

Adres organizatora

Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
Polska

O organizacji

Centrum Komunikacji Społecznej to jedno z Biur Urzędu m.st. Warszawy. W zadaniach CKS znajduje się m.in. rozwój wolontariatu w mieście, który realizowany jest przede wszystkim poprzez projekt „Ochotnicy Warszawscy”. CKS organizuje także wolontariat przy niektórych wydarzeniach i imprezach miejskich. Urząd m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również Zarządy Dzielnic wykonują zadania z zakresu spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy oraz zadania przekazane Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy.

E-mail

wolontariat@um.warszawa.pl
Bardzo polecam ten wolontariat :) :) :)
Świetny wolontariat, wspaniali ludzie!
Wyślij rekomendację dla tego organizatora