Dołącz teraz
Pozostało na zgłoszenie: 338 dni
Ofertę wybrało: 53 osoby

Miejsce wykonywania zadań:

Dobra 56/66
00-920 Warszawa
Śródmieście

Adaptacja tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących

Akademicka Biblioteka Cyfrowa UW

Adaptacja tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących

Opis projektu

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) to znajdujący się pod adresem www.abc.uw.edu.pl serwis biblioteczny, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów. Zasoby biblioteki oprócz opracowań przygotowanych przez wolontariuszy i pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego wzbogacane są przez uczelnie partnerskie, które przygotowują materiały na potrzeby swoich niepełnosprawnych studentów.

Zbiory biblioteczne podzielone zostały na trzy kategorie „Książki”, „Czasopisma” i „Inne dokumenty”, którymi mogą być konspekty, prezentacje i różne opracowania niebędące książką ani czasopismem.

Obecnie biblioteka liczy kilkanaście tysięcy zbiorów i ich liczba systematycznie wzrasta.

Więcej informacji dostępne jest w dziale tematycznym „Akademicka Biblioteka Cyfrowa” na stronie głównej BON UW oraz odszukując nas na Facebooku: @ABCUW

Zadania

  • adaptacja materiałów skanowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ile czasu?

minimum: 1 dzień w tygodniu 3,0 godziny lub 2 dni w tygodniu w rozbiciu po 1,5 godziny

Minimalny wiek wolontariusza

15 lat

Dodatkowe wymagania

• chęci do pracy pro publico bono
• podstawowa znajomość programów edytorskich (np. Word, Writer)
• dokładność (podczas wykonywania korekty tekstu)
• podpisanie porozumienia – deklaracji wolontariusza (wzór nadany przez UW) na okres minimum 5 miesięcy (poszukujemy wolontariuszy „zdecydowanych na wolontariat")
• odbycie stacjonarnego, jednorazowego szkolenia, trwającego 4,0 godziny (część teoretyczna + praktyczna), umawianego indywidualnie (mailowo: biblioteka.bon@uw.edu.pl), w godzinach między 8:00 a 17:00, wyłącznie od poniedziałku do piątku. Szkolenie odbywa się w BUW.

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

• zaświadczenie o odbytych praktykach lub odbytym wolontariacie (w zależności od charakteru zawartego z nami porozumienia)
• szkolenia w zakresie technik przetwarzania materiałów drukowanych do postaci cyfrowej (OCR)
• pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów
• ubezpieczenie NNW (wynikające z ww. porozumienia)
• brak presji czasu – nasza korekta jest kilkuetapowa (wspieramy się wzajemnie!)
• docenienie każdego podjętego wysiłku na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
• dostęp do szybkiego skanera A3 i nielimitowanego szybkiego internetu na terenie BUW (poza godzinami pracy innych wolontariuszy)