W ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy" powstało pięć scenariuszy zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnienia wolontariatu. Scenariusze tworzą blok programowy, którego założeniem jest prowadzenie zajęć o wolontariacie na każdym etapie edukacji. Celem scenariuszy jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, przedstawienie różnorodności działań, w jakie uczniowie mogą wykonywać w ramach wolontariatu oraz zaprezentowanie możliwości i korzyści, jakie niesie ze sobą angażowanie się w działania wolontariatu. Zajęcia przedstawiają również rolę wolontariatu w społeczeństwie oraz zachęcają do rozwiązywania problemów w swoim środowisku lokalnym.


Autorki scenariusza zajęć: Karolina Kłosińska, Karolina Dudek – Rączka, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Temat: Scenariusz lekcji na temat wolontariatu dla uczniów klas gimnazjalnych
Czas: 45 minut
 
 
 
Scenariusze zajęć dla pozostałych poziomów edukacji oraz inne materiały o wolontariacie znajdziesz w naszej bazie wiedzy.