Podstawowym dokumentem regulującym w Polsce kwestie organizacji wolontariatu, praw i obowiązków wolontariusza oraz praw i obowiązków organizatora wolontariatu jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Aby zapoznać się z obowiązującą treścią ustawy, polecamy pobrać ją z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.