Czy łatwo jest komunikować się w szkole, pracy, organizacji? ? Czy skuteczna komunikacja w ogóle istnieje w życiu? Czy każdy z nas przynajmniej raz miał z tym problem i jakie to miało skutki? A jak jest z wolontariuszami?

Od momentu, w którym człowiek pojawił się na ziemi komunikacja interpersonalna, czyli przepływ informacji między ludźmi jest jednym z najpotężniejszych czynników determinujących rodzaj relacji z innymi ludźmi oraz własny rozwój. Tradycyjny model komunikacji odchodzi do lamusa. Według najnowszej wiedzy komunikacja jest rzeczywistością czterowymiarową, każda wypowiedź ma cztery płaszczyzny, a każda z płaszczyzn jest odpowiedzialna za jakość komunikacji. Jeśli jeszcze tego nie wiesz - przyjdź na szkolenie ”Skuteczna komunikacja z wolontariuszami“ do siedziby Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, poznaj magiczny kwadrat wypowiedzi, sprawdź, którym uchem słuchasz.

Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy posiadają już pewne doświadczenie w kierowaniu pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić. W miarę dostępności miejsc zapraszamy także osoby zaawansowane w pracy z ochotnikami i jak i początkujących.

Szkolenie odbędzie się 31 maja (środa) w godzinach 10.00 -14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b, a poprowadzi je Małgorzata Czarnecka – trenerka umiejętności psychospołecznych z 17 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Pani Czarnecka jest absolwentką szkoły trenerskiej STOP oraz szkoły treningu grupowego. Legitymuje się certyfikatem jakości szkoleń 2 stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 29 maja br. wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.