W roku 2023 kontynuowaliśmy realizację Warszawskich Partnerstw dla Wolontariatu. Tematem przewodnim tej edycji był rozwój wolontariatu rodzinnego rozumianego jako wolontariat międzypokoleniowy angażujący całe rodziny tj. dzieci oraz rodziców, opiekunów lub dziadków.


Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu to działanie umożliwiające otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz dofinansowania dla partnerstw instytucji publicznych, które wspólnie rozwijają wolontariat. To już piąty rok, kiedy instytucje i organizacje nawiązują partnerstwa.

W 2023 wsparliśmy merytorycznie i finansowo 33 partnerstwa, w które zaangażowało się 117 instytucji i organizacji z całej Warszawy, w tym:

 • 35 szkół
 • 15 domów kultury i ośrodków kultury
 • 15 organizacji pozarządowych
 • 11 placówek wychowania pozaszkolnego
 • 10 bibliotek i filii bibliotek
 • 10 ośrodków pomocy społecznej
 • 7 przedszkoli
 • 4 domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy
 • 2 Miejsca Aktywności Lokalnej
 • 2 urzędy dzielnic
 • 2 młodzieżowe rady dzielnicy
 • 2 dzielnicowe rady seniorów
 • 1 teatr
 • 1 spółdzielnia socjalna


Poniżej przedstawiamy działania partnerskie zrealizowane w 2023 roku.

1. „Dzikie pszczoły w wielkim mieście”

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 we współpracy z XXXIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, Klubem Sportowym "RASC" Race Action Sport Club oraz Fundacją Uniters

Projekt opierał się na wspólnych działaniach na rzecz ochrony lokalnej bioróżnorodności na terenie dzielnicy Wilanów. Przeprowadzono rodzinne warsztaty przyrodnicze, przyrodniczą grę terenową na terenie Parku Wilanowskiego oraz stworzono miejsce przyjazne zapylaczom, gdzie każda rodzina stworzyła domek dla zapylaczy oraz wysadziła kwiaty i zioła na swoim balkonie lub tarasie. 

Zdjęcie z warsztatów majsterkowania, gdzie wykonywano domki dla zapylaczy

2. „Zrób to sam i podaj dalej…"

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 we współpracy z Przedszkolem nr 308, Szkołą Podstawową nr 80 im. Marii Kownackiej oraz Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 49

W ramach projektu stworzono warsztat "Rękodzielnik". To przestrzeń, w której młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii cyklicznie prowadziła warsztaty rękodzieła w partnerskich placówkach. Stworzone podczas warsztatów przedmioty wystawiono na kiermaszu charytatywnym. Projekt był okazją dla wolontariuszy do nawiązania współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz rozwinięcia zasobów, zainteresowań i talentów jakie posiadają.

3. „Wolontariusze mają głos”

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy we współpracy z Rembertowską Akademią Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Radą Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Zespołem Szkół nr 74

To projekt z zakresu archiwizacji historii mówionej, w którym wolontariusze nagrywali wywiady: ze sobą nawzajem, z mieszkańcami Rembertowa, z osobami reprezentującymi lokalne instytucje, stowarzyszenia, szczególne miejsca na mapie dzielnicy. Tematem wywiadów był Rembertów: lokalna historia, osobiste wspomnienia, wrażenia na temat współczesności dzielnicy oraz wizje jej przyszłości. Ważnym tematem w rozmowach był również wolontariat. Poza wywiadami wolontariusze nagrywali dźwięki Rembertowa: komunikaty ze stacji PKP, szumy i sygnały dźwiękowe przejeżdżających pociągów, śpiew ptaków i inne dźwięki przyrody, fragmenty imprez plenerowych: dzielnicowych pikników, pchlich targów, koncertów i imprez sportowych.

4. „Wolontariat jak drzewo - symbol siły na pokolenia”

Centrum Alzheimera we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 107 im. Bronisława Malinowskiego oraz Przedszkolem nr 80 "Słoneczna Dolinka"

Projekt koncentrował się wokół promocji idei wolontariatu i międzypokoleniowej współpracy w formie różnorodnych działań: wspólnego sadzenia drzew na terenie współpracujących instytucji, wspólnego tworzenia muralu przedstawiającego drzewo symbolizujące rozwój wolontariatu oraz warsztatów i pikników międzypokoleniowych.

5. Gra edukacyjna "Poznajmy się - TU jesteśmy! Włącz się i działaj na rzecz lokalnych bibliotek i wolontariatu"

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (filią Terminal Kultury Gocław) oraz Szkołą Podstawową nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej

Osią projektu było stworzenie gry edukacyjnej dającej możliwość poznania bibliotek działających na terenie dzielnicy Praga Południe i działalności wolontariuszy w poszczególnych filiach, jak również wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 397. Gra odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Była zbudowana na bazie zagadek logicznych, matematycznych i filmowych. W ramach projektu powstała też mapa Pragi-Południe z zaznaczonymi wszystkimi placówkami bibliotecznymi, ze szczególnym wyróżnieniem tych, w których realizowany jest wolontariat.

6. „Zaangażowanie wolontariuszy w działania związane z Rokiem Wisławy Szymborskiej”

Białołęcki Ośrodek Kultury we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Szkołą Podstawową nr 356, Szkołą Podstawową nr 314 oraz Szkołą Podstawową nr 31

W ramach projektu zorientowanego wokół obchodów Roku Wisławy Szymborskiej zrealizowano cykl działań edukacyjnych, rodzinnych, integrujących i kreatywnych, obejmujący m.in. warsztaty poetyckie, konkurs recytatorski oraz rodzinne warsztaty artystyczno-kreatywne. Te ostatnie były okazją do ukazania mniej znanej działalności artystycznej Szymborskiej – sztuki tworzenia kolaży.

Wolontariuszka wieszająca kolorową grafikę z portretem Wisławy Szymborskiej

7. „Wolontariusz Zygfryd i Wolo-Smyki na tropie!”

Dom Kultury "Wygoda" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy we współpracy z Przedszkolem nr 160

Projekt skierowany był do młodszych dzieci. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono grę w „podchody” polegającą na odnajdowaniu ukrytych zadań i łamigłówek, których głównym tematem był wolontariat. Drugim działaniem była praca plastyczna polegająca na pokolorowaniu przez przedszkolaków wielkoformatowych kolorowanek, których głównym bohaterem był Wolontariusz Zygfryd. Z pokolorowanych przez dzieci prac stworzono puzzle.

8. „Z Woli na Żoli - rozwój wolontariatu ogrodniczego wokół domów kultury”

Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy z Wolskim Centrum Kultury

Projekt promował ideę tworzenia ogrodów społecznych i związanego z nimi wolontariatu. W ramach projektu przy Centrum Lokalnym Żoliborz powstał ogród i zawiązała się opiekująca się nim grupa wolontariuszy. Wolontariusze zasadzili rośliny, zbudowali kompostownik oraz wiklinowe płotki z gałązek wierzby. Wolskie Centrum Kultury, jako instytucja wspierająca, dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem wokół społecznego tworzenia ogrodów. Zorganizowano dwa pikniki w każdej z instytucji służące integracji wolontariuszy z obydwu placówek i mające na celu zainteresowanie tym tematem najbliższych sąsiadów.

9. „Wy-powiedz się, napisz słowo na nowo!”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 112, Szkołą Podstawową nr 356 oraz Szkołą Podstawową nr 361

Projekt nawiązywał do roku Wisławy Szymborskiej. Wzięli w nim udział wolontariusze – uczniowie z klas 4-8 szkoły podstawowej. W ramach projektu zorganizowano cykl pięciu warsztatów z "ekspertami słowa" – Rafałem T. Czachorowskim, poetą, wydawcą i założycielem Fundacji Duży Format, oraz Martą Lipczyńską-Gil, autorką książek dla dzieci, właścicielką wydawnictwa Hokus-Pokus i kwartalnika poświęconego literaturze dla dzieci Gryms.
Po części warsztatowej uczestnicy spotkań wzięli udział w konkursie poetyckim w technice blackout poetry.

Kadr z koncertu przedstawiający wokalistkę

10. „Wolontariat - dlaczego warto?”

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Młodzieżową Radą Dzielnicy

W ramach projektu zrealizowano pięć filmów promujących wolontariat w bibliotece pod hasłem „Wolontariat – dlaczego warto”. Projekt zrealizowano we współpracy ze specjalistą z zakresu tworzenia, nagrywania i montażu filmów. Materiał został udostępniony w Internecie.

Seniorka pokazująca młodej dziewczynie technikę szydelkowania

11. „Planszowa Wólka”

Miejsce Aktywności Lokalnej STUDNIA we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 273 Szkołą Filialną im. Zygmunta Sokołowskiego oraz Bielańskim Ośrodkiem Kultury

W ramach projektu zrealizowano grę terenową dla uczniów Zagraj w Wólkę, łączącą edukację przyrodniczą z historią regionu. Dla uczniów klas młodszych odbyły się również warsztaty przyrodnicze w Puszczy Kampinoskiej. Chętne dzieci z rodzicami stworzyły ilustrowaną przyrodniczą grę planszową. Powstało również „Studniowe” memory , którym można cieszyć się odwiedzając MAL lub wypożyczyć w ramach „wypożyczalni gier”. Ważnym elementem projektu był Dzień Życzliwości dla najbliższych sąsiadów.

12. „Tu działa wolontariat”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek we współpracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 2, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 3 oraz Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 4

W ramach projektu zrealizowano cykl pikników z udziałem wolontariuszy (dorosłych i dzieci) promujących ekologię, rękodzieło i wolontariat. Odbył się Eco Piknik z degustacją potraw z warzyw sezonowych i giełdą rzeczy używanych oraz Jarmark Świąteczny, na którym wolontariusze sprzedawali wykonane przez siebie przetwory oraz prace wykonane w Ognisku w ramach zajęć rękodzielniczych.

13. „Trening funkcji poznawczych dla warszawskich seniorów”

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Fundacją Stocznia

W ramach projektu opracowano autorski program kształcenia wolontariuszy, którzy prowadzą tzw. treningi umysłu i innych funkcji poznawczych z osobami starszymi. W sumie zrealizowano trzy tury weekendowych szkoleń. Zostało przeszkolonych 39 osób, z czego każdy przeprowadził minimum 10 godzin zajęć z osobami starszymi, a 31 uczestników szkoleń podpisało porozumienia wolontariackie, w ramach których kontynuuje te działania. Do tej pory z zajęć skorzystało ponad 100 osób starszych.

Wolontariuszka prowadząca zajęcia treningu funkcji poznawczych z seniorką

14. „Słowem! BUDUJEMY mosty międzypokoleniowe”

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" we współpracy z I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 4, Fundacją "Jesteśmy Ludźmi" oraz Spółdzielnią Socjalną "Kto rano wstaje"

W ramach projektu odbyły się spotkania mieszkańców DPS „Budowlani” z uczniami i wychowankami, których zwieńczeniem były odbywające się w ogrodzie DPS, otwarte dla społeczności lokalnej, wydarzenie „Fajfy międzypokoleniowe”. Podczas spotkań aktywizowano seniorów do opowiadania wspomnień, które spisywała młodzież. Zanotowane historie mieszkańców DPS stały się inspiracją do opracowania tekstów sześciu bajek – „Opowiadanek Senioralnych”.

15. „Wolontariusz jaki jest każdy widzi. Mity a rzeczywistość”

Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury

Osią projektu było stworzenie dwóch debat oxfordzkich, w których wzięli udział seniorzy - wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Teatrze Żydowskim oraz młodzież licealna. Uczestnicy dyskutowali o istocie wolontariatu. Formą przygotowania do debat był udział w trzech warsztatach wprowadzających.

16. „Twarze i głosy wolontariatu”

Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy we współpracy z XXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jose Marti, Młodzieżową Radą Dzielnicy Mokotów oraz Stowarzyszeniem Geocaching Warszawa

Projekt miał na celu promocję różnych form wolontariatu. W ramach projektu stworzono cykl podcastów i fotoreportaży z wolontariuszami angażującymi się w działania: Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach, Schroniska na Paluchu, Fundacji Maraton Warszawski, Muzeum Narodowego oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Materiały zostały opublikowane podczas tygodnia wolontariatu w grudniu.

Kolaż zdjęć wolontariuszy i grafik do reportażu o wolontariacie

17. „Wolontariat - to co nakręca mnie do działania”

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 58 im. T. Gajcego, Szkołą Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej oraz Domem Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Celem projektu była promocja wolontariatu wśród mieszkańców dzielnicy i zachęcenie do zaangażowania się w działania projektowe. W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, stworzono ogród społeczny, odbyły się warsztaty stolarskie, na których wolontariusze stworzyli kwietniki z palet, zorganizowano wielokulturowe warsztaty kulinarne oraz spotkanie bożonarodzeniowe dla wolontariuszy.

Zdjęcie wolontariuszy młodzieżowych z narzędziami ogrodniczymi przy pracy w ogrodzie społecznym

18. „Idziemy w miasto, rodzinnie!”

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z Domem Kultury "Miś" Ośrodka Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Montessori oraz Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę "Ogórkiem przez Warszawę" po dzielnicach Pragi dla wielopokoleniowej grupy wolontariuszy oraz debatę o korzyściach organizacji wolontariatu rodzinnego i zagrożeniach, pod kątem jego organizacji i uczestnictwa w nim. W debacie wzięli udział wolontariusze oraz przedstawiciele środowisk związanych z organizacją wolontariatu.

19. „Międzypokoleniowy Praski WolONtariat”

Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Fundacją A.R.T.

To projekt promujący wolontariat wśród dzieci, rodziców i seniorów z dzielnicy Praga Północ. W ramach projektu zorganizowano szkolenie o wolontariacie dla dzieci i młodzieży z praskich szkół oraz dla dorosłych i seniorów. Wolontariusze zaangażowali się następnie w działania dedykowane mieszkańcom Dzielnicy – pomagali podczas przygotowań festiwali Fundacji A.R.T., przy szykowaniu paczek świątecznych dla mieszkańców dzielnicy Praga-Północ i tworzeniu miasteczka Świętego Mikołaja.

20. „Żeby chciało się chcieć - inspirujemy i motywujemy siebie nawzajem”

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa "Ogniskiem Okęcie", Szkołą Podstawową nr 94, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Zespołem Szkół nr 17, Przedszkolem nr 443, Stowarzyszeniem MAKAO – placówkami wsparcia dziennego SPOT Naukowa i SPOT Rybnicka, Stowarzyszeniem Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy oraz Przedszkolem nr 29

Projekt opierał się na działaniach integrujących koordynatorów wolontariatu z dzielnicy Włochy. W ramach projektu zorganizowano wyjazd integracyjny, który był przestrzenią szkoleniową oraz przestrzenią do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Podczas wyjazdu szkoleniowego wypracowano kilka pomysłów na wspólne działania, z których do tej pory zrealizowano organizację świątecznego spotkania wigilijnego dla seniorów z dzielnicy Włochy oraz „Mikołajkową Zawieruchę” - wydarzenie świąteczne przygotowane przez włochowskie koła wolontariatu z placówek oświatowych, polegające na organizacji stosik rękodzielniczych dla mieszkańców dzielnicy.

21. „Wawerski wolontariat”

Wawerskie Centrum Kultury we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 124 im. Stanisława Jachowicza, Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 im. "Klonowego Liścia", Chrześcijańską Szkołą Podstawową, Chrześcijańskim Liceum Samuel oraz Młodzieżową Radą Dzielnicy Wawer

Projekt skierowany był do młodzieży. Powstała grupa wolontariuszy młodzieżowych, którzy mieli za zadanie zrealizować od podstaw działanie dla swoich rówieśników. Podczas regularnych spotkań i warsztatów, dokonano diagnozy potrzeb i wyłoniono pomysły. Grupą badawczą byli m.in. członkowie Klubu Młodzieżowego, spotykającego się regularnie w MAL. Wolontariusze w ramach projektu dostosowali przestrzeń MAL do potrzeb młodzieży i zorganizowali wydarzenie otwarte dla mieszkańców w formie wieczoru filmowego.

22. „RAZEM - wzmocnienie odporności poprzez współpracę”

Ośrodek Kultury Ochoty we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota oraz Środowiskowym Domem Samopomocy "Pod Skrzydłami"

W ramach projektu odbył się cykl spotkań i warsztatów zaprojektowanych i zrealizowanych na rzecz dbania o odporność psychiczną wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. Odbyły się warsztaty kulinarne, warsztaty twórcze Land Art, warsztaty z komunikacji bez przemocy, warsztaty ruchowe z technikami relaksacyjnymi oraz twórcze warsztaty rękodzielnicze.

Zdjęcie wykonane w parku prezentujące dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci trzymających dekoracje wykonane z gałęzi drzew i sznurka

23. „Bajkowy Mokotów - rodzinna gra miejska”

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy we współpracy z Teatrem Lalek Guliwer

W ramach projektu wolontariusze stworzyli rodzinną grę miejską pod nazwą „Misja: powrót do książek” na terenie dzielnicy Mokotów. Na etapie przygotowań wolontariusze wzięli udział w warsztatach jak skonstruować dobrą fabułę i czym jest mechanika gry oraz warsztatach z improwizacji teatralnej, prowadzonych przez aktorkę Teatru Lalek Guliwer Annę Przygodę. W międzyczasie powstawały rekwizyty i scenografia do poszczególnych punktów, trwało opracowywanie trasy gry i szycie kostiumów.

Kadr z gry miejskiej przedstawiający wolontariuszy ucharakteryzowanych i w strojach nawiązujących do tematyki gry

24. Publikacja „Wolontariat w kulturze. Festiwal Młodych Talentów”

Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego we współpracy z LXXXI Liceum Ogólnokształcącym im. A. Fredry, CLXI Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Bartoszewskiego, Związkiem Literatów Polskich (Oddziałem Warszawa), Fundacją Edukacji Międzykulturowej oraz Fundacją Kultury i Sztuki ArtHolding

W ramach projektu, skierowanego do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, zorganizowano warsztaty dziennikarskie przygotowujące uczestników do pracy nad publikacją o wolontariacie w obszarze kultury. Uczestnicy działali wolontariacko i dziennikarsko przy Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów, przeprowadzając rozmowy z osobami zajmującymi się edukacją w obszarze kultury oraz profesjonalistami w zawodach artystycznych i społecznych. Ich wynikiem była publikacja „Wolontariat w kulturze. Festiwal Młodych Talentów”.

25. „Uwaga na korzenie!”

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy we współpracy z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy oraz Radą Seniorów Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Główną oś projektu stanowiły wywiady z seniorami na temat starych fotografii ukazujących miejsca w Wesołej ważne dla lokalnej społeczności. Wywiady były prowadzone przez wolontariuszy, przygotowanych do tej roli poprzez warsztaty dziennikarskie. W efekcie powstało 10 opowieści, które razem z fotografiami stworzyły wędrowną wystawę czasową, prezentowaną w różnych lokalizacjach Wesołej. Finałem była wycieczka zabytkowymi autobusami Jelcz, na którą zaproszoną mieszkańców.

Zdjęcie prezentujące grupkę wolontariuszy na tle zabytkowego autobusu

26. „Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 392, LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Domem Seniora "Piękny Brzeg"

W ramach projektu dzieci i młodzież angażowały się w działania aktywizujące społeczność lokalną, ukierunkowane szczególnie w stronę seniorów. Z udziałem wolontariuszy zrealizowano m.in. Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny, Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów, Dni Seniora, Potańcówkę Międzypokoleniową oraz włączono ich w działania Żoliborskich Klubów Seniora.

27. „Bielański międzypokoleniowy wolontariat cyfrowy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 4

W ramach projektu wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii udzielali seniorom indywidualnego wsparcia cyfrowego. Porady odbywały się od września do końca listopada. Były poprzedzone analizą potrzeb seniorów, która odbyła się podczas wspólnego spotkania. Elementem projektu była też możliwość uczestniczenia przez uczniów w zajęciach z podstaw grafiki komputerowej.

28. „Wolontariacki Turniej Rodzinny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową Integracyjną nr 135 im. Marii Kownackiej

W ramach projektu wolontariusze przygotowali turniej rodzinny dla społeczności lokalnej, wolontariuszy i ich bliskich, obejmujący konkurencje sportowe, artystyczne oraz turniej wiedzy o wolontariacie. Wydarzenie miało miejsce w Parku im. Polińskiego na Pradze Południe i służyło promocji idei wolontariatu.

29. „Jedni drugim - integracja międzypokoleniowa wawerskich wolontariuszy”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury, Chrześcijańską Szkołą Podstawową i Liceum Samuel

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa wawerskich wolontariuszy. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu komunikacji i integracji międzypokoleniowej, ognisku, na którym starsze i młodsze pokolenie mogło się lepiej poznać i warsztatach artystycznych dla wolontariuszy szkolnych z tworzenia świątecznych krasnali ozdobnych.

30. „Przywództwo i procesy grupowe na pokładzie jachtu” - żeglarski weekend szkoleniowy dla młodych koordynatorów wolontariatu

Pałac Młodzieży we współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Warszawie

W ramach projektu zorganizowano wyjazd motywacyjny dla młodzieżowych koordynatorów wolontariatu do Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. Wśród uczestników szkolenia znalazła się młodzież chętna do przeprowadzenia swojej autorskiej akcji – wolontariatu, po powrocie z weekendu szkoleniowego. Uczestnicy następnie realizowali zróżnicowane projekty lokalne, m.in. Andrzejki w Pałacu Kultury i wydarzenie „Wawa Gra” na Stadionie Narodowym.

Zdjęcie grupowe młodych koordynatorów wolontariatu wykonane nad morzem 

31. „Wolontariat jest spoko - gra miejska dla rodzin”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego, Bemowskim Centrum Kultury oraz Domem Pomocy Społecznej "Kombatant"

Projekt to edukacyjno-pomocowa inicjatywa, polegająca na udzielaniu wsparcia w formie wolontariatu na rzecz seniorów z Bemowa. Do projektu mogli zgłosić się uczniowie klas 4-8 wraz z dorosłym członkiem rodziny. Wolontariusze wspierali seniorów robiąc zakupy, wychodząc wspólnie na spacer, wspólnie spędzając wolny czas. Osoby objęte pomocą wolontarystyczną – łącznie 39 osób – zostały wskazane przez pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. Finałem projektu było wydarzenie plenerowe promujące ideę wolontariatu. W trakcie ogólnodzielnicowego pikniku uczestnicy projektu zbudowali z desek napis „WOLONTARIAT JEST SPOKO”, który ozdobił ogrodzenie bemowskiego amfiteatru w Parku Górczewska.

Zdjęcie prezentujące napis "Wolontariat jest spoko" wykonany z pomalowanych kolorowo desek, umieszczony na ogrodzeniu amfiteatru w parku

32. „Świąteczne Centrum Wolontariatu we Włochach 2023”

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego we współpracy z Urządem Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Przedszkolem nr 71, Przedszkolem nr 22, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Zespołem Szkół nr 17 oraz Parafią p.w. Matki Bożej Saletyńskiej

Projekt opierał się na idei angażowania rodzin w działania wolontariackie na rzecz osób potrzebujących. W ramach projektu 270 osób otrzymało wsparcie materialne dystrybuowane przez wolontariuszy, powstał także film dokumentujący działania. (sprawdzić koordynatora)

33. „20-lecie wolontariatu na ul. Klimatycznej 1”

Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z CLXIII Liceum Ogólnokształcącym

Projekt rozpoczął się wystawą zdjęć archiwalnych przedstawiających historię wolontariatu w szkołach przy ul. Klimatycznej na przestrzeni ostatnich 20 lat. W ramach projektu odbyło się też spotkanie z dyrektorem Ośrodka Hospicjum Domowe, zorganizowana przez wolontariuszy współna akcja charytatywna dwóch szkół oraz debata „Czy warto pomagać”, w której uczestniczyli wolontariusze ze szkół oraz zaproszeni goście. Realizacji projektu towarzyszyli licealni reporterzy, którzy stworzyli podcast oraz tematyczne artykuły do szkolnych gazetek Licealnika i Niecodziennika.


Wszystkim nawiązanym partnerstwom gratulujemy i życzymy kolejnych inspiracji i wspólnych działań!


Działanie Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu jest elementem projektu "Ochotnicy warszawscy"