Organizacja wolontariatu łączy w sobie wiele różnych tematów i zagadnień. Od aspektów formalno-prawnych, po te organizacyjne. Chociaż wolontariat w Warszawie działa i rozwija się coraz prężniej, nadal mogą pojawiać się kwestie budzące wątpliwości i pytania. Wsparcie organizatorów wolontariatu to jeden z kluczowych elementów projektu "Ochotnicy warszawscy", dlatego prowadzimy dla Was cykl podpowiedzi: "Pytanie do eksperta".

Wkrótce zaczyna się rok szkolny, a z nim pojawiają pytania o wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za udział w wolontariacie. Poniżej ekspertka z Zespołu Rozwoju Wolontariatu szczegółowo odpowiada na pytanie o to czy uczeń, aby uzyskać punkty powinien odbywać wolontariat w szkole, czy może to robić również poza nią.

Czy, aby uzyskać wpis na świadectwie za udział w wolontariacie, uczeń powinien angażować się tylko w jednym miejscu, czy można sumować godziny wolontariackie z różnych miejsc?

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za udział w wolontariacie reguluje § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

Decyzję o wpisaniu uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w tym w formie wolontariatu, podejmuje szkoła, którą uczeń kończy. Taki wpis może uzyskać uczeń, który działał w wolontariacie szkolnym lub który angażował się w działania wolontariackie poza szkołą przy jednej bądź kilku organizacjach czy instytucjach.

Wolontariat wykonywany poza szkołą uznawany jest na podstawie zaświadczenia o wykonywaniu wolontariatu, które uczeń przedkłada w szkole, wystawionego przez organizację / instytucję, z którą uczeń współpracował. Takie zaświadczenie powinno zawierać nazwę organizatora wolontariatu, czas trwania wolontariatu, liczbę godzin zaangażowania w wolontariat, wykonywane czynności, pieczątkę organizacji/instytucji oraz podpis osoby wystawiającej zaświadczenie. Jeśli uczeń angażował się w wolontariat w kilku miejscach, przepracowane godziny sumują się. Przykładowo, gdy uczeń angażował się w wolontariat szkolny w wymiarze 10 godzin, kwestował poza nią przez 10 godzin oraz przez cały rok szkolny był wolontariuszem w bibliotece publicznej, gdzie łącznie na wolontariat przeznaczył 50 godzin, wówczas uznaje się, że angażował się w działania wolontariackie w wymiarze 70 godzin.

Rozporządzenie nie precyzuje kryterium, według którego wpis za wolontariat powinien być przyznany lub nie, nie precyzuje również minimalnej liczby godzin zaangażowania, dla której zasadne jest przyznanie uczniowi takiego wpisu. Decyzję w tej sprawie podejmuje szkoła.

Od roku szkolnego 2023/2034 wiele warszawskich szkół zadeklarowało przyjęcie wspólnych kryteriów przyznawania takiego wpisu. Jest to efekt współpracy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Dzielnicy Białołęka, która już wcześniej takie kryteria stosowała oraz Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wspólne kryteria są jednak jedynie rekomendacją.

W ramach kryteriów przyjęto, że uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w wymiarze: co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej. Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10h w trakcie jednego roku szkolnego. Jednocześnie czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne. Godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.

 Odpowiedź przygotowała: Olga Bartosiewicz – Zespół Rozwoju Wolontariatu, Centrum Komunikacji Społecznej, Urzędu m.st. Warszawy.


Masz pytanie lub wątpliwości związane z organizacją wolontariatu? Napisz do nas!
Wyślij do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dopisz w temacie "Pytanie do eksperta". Odpowiedź ukaże się w dziale aktualności na naszym portalu, a także w Newsletterze organizatora wolontariatu.


Chcesz otrzymywać Newsletter organizatora wolontariatu?
Załóż na portalu konto typu "organizator wolontariatu", a newsletter trafi na Twoją skrzynkę raz w miesiącu.