Już sam komunikat na stronie o tym, że w instytucji jest prowadzona działalność wolontariacka stanowi zaproszenie wolontariuszy do współpracy. Jest również pierwszym impulsem, który może wpłynąć na to czy odbiorca będzie dalej szukał informacji i możliwości zaangażowania się w działalność instytucji i czy zacznie myśleć o sobie jako potencjalnym wolontariuszu. Co jest ważne dla kandydatów na wolontariuszy na tym etapie? Jak przedstawić wolontariat w ciekawy sposób? Jakie informacje umieścić na stronie internetowej, aby kandydat na wolontariusza mógł już na tym etapie świadomie zdecydować czy jest to droga jemu bliska? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów jak instytucje mówią o wolontariacie na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych.


Widoczny i łatwo dostępny komunikat o wolontariacie w instyucji

Strona internetowa to obok osobistych relacji podstawowe źródło informacji, do jakiego sięgają potencjalni ochotnicy. Dlatego tak ważne jest to, aby dobrze wyeksponować na niej obszar wolontariatu. Wyraźnym przekazem, że instytucja jest otwarta na wolontariuszy jest przygotowanie osobnej zakładki dedykowanej wolontariatowi i wolontariuszom. Z takiego rozwiązania korzysta większość instytucji, w których organizowany jest wolontariat.

Zakladka wolontariat skrocona Biblioteka Rembertow 
Zakładka WOLONTARIAT na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

 

Są też takie instytucje, jak np. Warszawskie ZOO czy Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadzą osobny kanał o wolontariacie na wybranym portalu społecznościowym.

Printscreen z portalu społecznościowego FB Warszawskiego Zoo

Portal społecznościowy Facebook: Wolontariusz Warszawskiego ZOO, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

Profil FB Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego
Portal społecznościowy Facebook: Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, dostęp z dnia 24.08.2023, godz. 16:50


Kim w zespole jest wolontariusz i jakie zadania może wykonywać w instytucji

To z pewnością pierwsze i najbardziej podstawowe pytanie jakie zadaje sobie przyszły wolontariusz. Odpowiedź na nie pomoże kandydatowi na wolontariusza ocenić czy zadania, które są przewidziane dla wolontariuszy odpowiadają jego zainteresowaniom, kwalifikacjom i możliwościom czasowym. Zadania opisane konkretnie i rzeczowo dają pełniejszy obraz o przyszłej pracy. Sposób w jaki instytucje przedstawiają zadania i zakres działań wolontariuszy często jest związany ze specyfiką działania instytucji.

Część instytucji decyduje się na dokładne przedstawienie swoich potrzeb w zakresie wolontariatu, zapraszając wolontariuszy do konkretnych działań. Takie podejście pomaga z jednej strony optymalnie wykorzystać zasoby wolontariuszy i z drugiej - odpowiedzieć na jego zainteresowania. Przykładem takiej praktyki może być Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2, który na swojej stronie internetowej przedstawia precyzyjną ofertę współpracy wolontariuszy z poszczególnymi placówkami czy też Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów.

Logotyp Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2

Zadania ZPOW2
Strona internetowa Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

Logotyp OPS Mokotow
Zadania dla wolontariuszy w OPS Mokotow
Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Wiele instytucji prezentuje przykładowe działania wolontariuszy i zakłada dużą otwartość na ich inicjatywę własną. To częsta praktyka w instytucjach kultury, pozwalająca zapoznać kandydatów na wolontariuszy z charakterem ich przyszłych działań, a jednocześnie zostawiająca dużo swobody, przestrzeni dla wolontariuszy na próbowanie swoich sił, sprawdzenie się w różnych obszarach, eksperymentowanie i zmiany.

Baner Centrum Lowicka

Zadania wolontariusza Centrum Lowicka
Strona internetowa Centrum Łowicka, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

Naglowek strony DK Swit

Zadania wolontariusza DK Swit
Strona internetowa Domu Kultury Świtdostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

Dom Kultury Wesoła - printscreen strony internetowej
Strona internetowa Domu Kultury Wesoła, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Część instytucji wybiera lekką w odbiorze, humorystyczną formę przedstawienia zadań wolontariuszy. Dobrym przykładem będzie tu Wolskie Centrum Kultury.

Baner Wolskiego Centrum Kultury
Printscreen ze strony internetowej Wolskiego Centrum Kultury

Strona internetowa Wolskiego Centrum Kultury, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Ciekawą formą przedstawienia zadań wolontariuszy, tworzącą już pewien rodzaj relacji między odbiorcą a instytucją jest bieżące relacjonowanie działań wolontariuszy. Ten rodzaj przekazu oddziałuje na emocje odbiorcy. Relacje mogą być umieszczane w kalendarium działań na stronie internetowej instytucji lub na portalu społecznościowym. Przykład kalendarium można obejrzeć na stronie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Kalendarium działań wolontariuszy w Wolskim Centrum Kultury
Strona internetowa Biblioteka Publicznej w Dzielnicy Bemowo, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Z kolei wolontariacki fanpage na Facebooku prowadzi Muzeum Powstania Warszawskiego.

Post na FB Centrum Wolontariatu MPW
Profil na portalu Facebook: Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


O społeczności wolontariuszy

O tym jak wygląda wolontariat w instytucji najlepiej opowiedzą sami wolontariusze. Oddanie im głosu, aby mogli samodzielnie opowiedzieć o tym, co robią, co ich zachwyca, jak trafili do instytucji jest jak wyciągnięcie zapoznawczo ręki przy pierwszym spotkaniu. To już nie tylko zaproszenie do instytucji, ale też do społeczności wolontariuszy.

Fb ZOO wolontariuszka fotograf
Profil na portalu Facebook: Wolontariusze Warszawskiego ZOO, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Warszawskie ZOO na swojej stronie internetowej umieszcza film, złożony z wypowiedzi wolontariuszy, w którym przedstawiona jest społeczność wolontariacka ZOO.

Kadr z filmu o wolontariuszach Warszawskiego ZOO
Strona internetowa Warszawskiego ZOO, dostęp z dnia 7.09.2023, godz. 15:00

Również Muzeum Powstania Warszawskiego na swoim portalu społecznościowym oraz Dom Kultury Wesoła na stronie internetowej budują relacje między czytelnikami a swoimi wolontariuszami, poprzez przybliżenie sylwetek wolontariuszy, opowiedzenie kim są i co robią w instytucji. To jednocześnie forma docenienia przez instytucję swoich wolontariuszy.

Relacja na FB Centrum Wolontariatu MPW
Profil na portalu Facebook: Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00 

Printscreen ze strony internetowej Domu Kultury Wesoła
Strona internetowa Domu Kultury Wesoła, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Wymagania i dokumenty

Strona internetowa to też odpowiednie medium, aby przekazać informacje o wymaganiach względem wolontariuszy. Część instytucji z uwagi na regulacje prawne może mieć więcej wymagań względem wolontariuszy, często wiążących się z przedstawieniem przez kandydata na wolontariusza dokumentów, potwierdzających sytuację prawną czy wiek. To dobry moment, aby powiadomić o tym kandydatów na wolontariuszy, ponieważ ta ścieżka przekazywania informacji pomaga usprawnić pracę koordynatora wolontariatu. Tę drogę obrał m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej Włochy czy też Zespół do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, który załącza na swojej stronie internetowej dokument zawierający regulamin wolontariatu, informacje o rekrutacji oraz wzory dokumentów.

Logo ZPOW1

Dokumenty ZPOW 1
Strona internetowa Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
, z kolei, zdecydował się na formę graficzną, mówiąc o wolontariacie i wymaganiach wobec wolontariuszy.

Plakat promujący wolontariat w OPS Ursus
Plakat promujący wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Ważne może okazać się zadbanie o dostępność wolontariatu dla grupy docelowej, do której kierujemy ofertę wolontariatu. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, przykładowo, wychodzi naprzeciw kandydatom na wolontariuszy młodzieżowych, kierując do nich odpowiedni komunikat.

Printscreen strony internetowej Biblioteki Bemowo
Strona internetowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00 


Wolontariat „po godzinach”

Wolontariat to nie tylko praca na rzecz instytucji, ale też udział w życiu społeczności wolontariuszy i rozwój osobisty. Warto więc pokazać też tę stronę wolontariatu w instytucji.

Logotyp CK Lowicka
 Strona internetowa Centrum Kultury Łowicka
Strona internetowa Centrum Kultury Łowicka, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00


Kontakt bezpośredni do koordynatora wolontariatu

Istotną informacją jest podanie kontaktu do koordynatora wolontariatu, który może odpowiedzieć na ewentualne pytania i wątpliwości kandydata na wolontariusza.

Jeśli przewidziana jest bardziej złożona rekrutacja wolontariuszy, dobrą praktyką jest opisanie procesu rekrutacji. Poniżej przykład z Warszawskiego ZOO.

Informacje o rekrutacji na stronie internetowej Warszawskiego Zoo

Strona internetowa Warszawskiego ZOO, dostęp z dnia 13.08.2023, godz. 14:00

Przygotowała: Olga Bartosiewicz


Pobierz opisy zamieszczonych w artykule tekstowych elementów graficznych


Masz pytanie lub wątpliwości związane z organizacją wolontariatu? Wyślij do nas maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Chcesz otrzymywać Newsletter organizatora wolontariatu?
Załóż na portalu konto typu "organizator wolontariatu", a newsletter trafi na Twoją skrzynkę raz w miesiącu.